Ačkoli jste si doposud mohli myslet, že žádný osobní brand nemáte, opak je pravdou. Všichni mají osobní brand, ale ne všichni si jej vybudovali sami.

V dnešním článku se zaměříme na budování osobní značky u těch lidí, kteří na sobě v tomto ohledu zatím nepracovali. Půjde o skutečně základní kroky, které podniknete, abyste svou osobní značku přivedli takzvaně na svět.

Osobní brand z blízka

Pro budování osobního brandu potřebujete dostatek času. Pokud jste do dnešního dne o osobní značce nic nevěděli, nikdy o tomto slovním spojení neslyšeli a měli jste za to, že se vás tato problematika netýká, připravte se na spoustu práce a hloubání o své osobě.

Osobní brand neboli osobní značka je souhrn věcí, vlastností, postojů a hodnot, které vás utváří a dělají z vás člověka jakým jste. Během života hrajete několik rolí. Některé dlouhodobě a některé vám do života vstoupí jen na krátkou chvíli. K budování osobní značky potřebujete znát tyto role a vnímat, co vlastně zastáváte.

Jak je zmíněno výše, i když jste se nikdy o svůj osobní brand vědomě nestarali, máte ho. A utvořili vám ho právě lidé okolo vás, se kterými se často setkáváte, se kterými spolupracujete a jakkoli jinak přicházíte do kontaktu. Jde o to, že tito lidé vás nějak vnímají. Vnímají vás ale zkresleně, svýma očima. Jelikož mají sami nějaká přesvědčení, hodnoty a názor na vás, zaškatulkovali vás do jedné ze svých přihrádek, a tak vám dali nálepku, dali vám brand. Když se tito lidé, které kolem sebe máte, baví o vás a postupně si potvrzují své názory, a to, jak na ně působíte, vytváří vám brand, o kterém vy nemáte ani tušení.  Říkáte si, co je na tom špatného, zvlášť pokud o vás mluví v dobrém? No, zamyslete se. Jste to skutečně vy? Nebo jste to vy očima někoho jiného? To znamená že to vy v žádném případě nejste.

Jediný člověk, který je s vámi celý váš život jste vy. Jen vy víte, kdy, kde a jak jste v určitých situacích reagovali a co vás vlastně utvářelo do dnešní podoby. Nikdo jiný.

Osobní brand a první krůčky

Pojďme začít pěkně od začátku, kdy se podíváme na první krůčky, které půjdete cestou za osobním brandem.

Kdo jsem?

Osobní brand je o vás, je to vaše značka, proto by měla být co nejvíc autentická. Položte si tedy zásadní otázku: Kdo jsem? Dejte si na to dostatek času, zeptejte se na to sami sebe v klidu a klidně si odpověď napište na papír. Bude to tak nejlepší, abyste si to po sobě mohli zpětně přečíst a odsouhlasit si vše, co jste o sobě napsali. Pokud s něčím souhlasit nebudete, zjistěte proč. Neodpovídejte tak, abyste na papír psali to, jací si přejete být. Na tom můžete pracovat později.

Tip! V tomto prvním bodě si dejte velký pozor na to, abyste sami sebe nepopisovali podle toho, co o vás říkají ostatní. 

 V co věřím?

V této části si sepište to, čemu věříte. Jaké jsou vaše hodnoty? Na základě toho, co jste se o sobě dozvěděli, na základě toho, kým doopravdy jste, si určete i vlastní hodnoty. Opět si dejte dostatek času, zahloubejte se dál do minulosti, do situací, kdy jste se nějak projevili a podle čeho jste jednali. Sepište si své hodnoty a to, v co věříte na stejný papír, kde jste sami sebe autenticky popsali. Až budete mít vaše hodnoty pojmenované, odpovězte si, opět pravdivě, jestli je skutečně dodržujete. Aby vám toto šlo snáz, přiřaďte každé z hodnot a přesvědčení jednu situací z vašeho života, která potvrzuje danou hodnotu nebo tvrzení.

brand

Kriticky porovnávejte

Nyní se zamyslete nad tím, co o vás říkají ostatní, jak vás vidí? Jaký vám lidi okolo vás vytvořili brand? Bez jakýchkoliv neobjektivních pocitů toto zhodnoťte a porovnejte, jestli se některé věci shodují s tím, co jste o sobě napsali vy a jak sami sebe vidíte.

Pokud zde najdete velkou shodu, máte štěstí v tom, že přirozeně na lidi působíte skutečně tak, jací jste. Jestliže se v mnoha pohledech rozcházíte, je na čase se zamyslet, proč vás okolí vnímá úplně jinak, než kým skutečně jste a zda vám taková reklama spíš neškodí.

Silné versus slabé stránky

Osobní brand stojí na tom, že si uvědomujete, v čem jste jedineční a na druhou stranu také víte na čem potřebujete zapracovat. Nemusíte totiž ovládat všechno i kdyby jen na dvacet procent. Odpovězte si tedy, jaké jsou vaše tři silné stránky a jaké jsou vaše tři slabé stránky. Svůj brand budujte převážně na základě svých silných stránek. Ty slabé nechte být a pokud vám vadí, že jste v daných věcech slabí, rozvíjejte se a pracujte na sobě. Pro osobní brand vám vaše silné i slabé stránky pomůžou v hlubším sebepoznání a lépe tak určíte směr, kterým se bude váš brand ubírat.

 

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

 

Autentičnost zas a znova

Být opravdový je skutečně hodně důležité, jedině tak bude váš osobní brand stát za to a můžete se o něj opřít například během vaší kariéry, nebo když budete práci hledat. Nezapomínejte však, že člověk se v průběhu času mění. Stejně tak se bude měnit i váš pohled na svět, budou se prohlubovat vaše hodnoty. Proto i osobní značka bude růst a obměňovat se s vámi. Stále ji však udržujte autentickou, a to se vám podaří právě tak, že poroste s vámi. Když obměníte své názory a postoje, upravte i svou osobní značku. Pokud to neuděláte, nebudete to vy.

Závěrem

Tvorba osobního brandu je práce na dlouhou dobu, ale stojí za to svou osobní značku mít. Až se tak stane, nezapomínejte o svůj brand pečovat, sdílejte ho, spojujte se s novými lidmi a buďte otevřeni novým příležitostem. S osobní značkou to pro vás bude hračka.

Mám zájem o odběr newsletteru