Plánujete absolvovat rekvalifikaci na úřadu práce? Přečtěte si, za jakých podmínek ji můžete absolvovat, jak probíhá přihlášení a její schválení. V článku najdete i seznam nejčastěji nabízených profesí.

Rekvalifikace na úřadech práce: Proces přihlášení

Úřad práce vám může poskytnout proplacení rekvalifikace, pokud jste vedeni jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání. Musíte však splnit i další podmínky. Poté vám komise schválí žádost o proplacení a uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Tu je nutné podepsat nejdéle v den zahájení kurzu. Celý proces trvá kolem 4 týdnů.

Rekvalifikační kurz si můžete vybrat z nabídky zveřejněné na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo jiných zařízení typu Orange Academy. Vybíráte-li si kurz sami, jde o tzv. zvolenou rekvalifikaci. Cena nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč za období 3 let pro jednoho uchazeče.

Postup získání zvolené rekvalifikace

Níže uvádíme potřebné kroky před zahájením rekvalifikace.

  • Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz pro vás. Vždy sledujte, zda se jedná o kurz s akreditací.
  • Po předběžné registraci do kurzu je třeba vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci.
  • Poté vás čeká vyřízení potřebných dokumentů. Podejte žádost o schválení kurzu a veškeré dokumenty odevzdejte na příslušný úřad práce ideálně 30 dní před zahájením rekvalifikace.
  • Jestliže vám ji úřad práce schválí, vystaví potvrzení o úhradě kurzu včetně závěrečné zkoušky (v případě jejího úspěšného složení a splnění docházky alespoň na 80 %). Pokud tyto podmínky nesplníte, budete muset zaplatit celou rekvalifikaci sami.

Tip: Nechcete-li přijít o podporu při rekvalifikaci, vyberte si z nabídky kurzů úřadu práce.

Nabídka rekvalifikace na úřadech práce: Seznam kurzů

Seznam akreditovaných rekvalifikačních kurzů si můžete prohlédnout na stránkách MPSV. Níže jsme pro vás sepsali profese, o které je mezi uchazeči největší zájem.

Často vypisovanými kurzy na výše uvedeném portálu jsou:

  • účetní,
  • administrativního pracovníka/ice,
  • programátora,
  • nebo svářeče.

Rekvalifikační kurzy účetnictví

Zajímá-li vás obor účetnictví nebo jeho podobory jako je daňová evidence nebo mzdové účetnictví, jejich výběrem neuděláte chybu. Jedná se o velmi žádané profese, kterých je na trhu práce nedostatek.

V kurzu Účetnictví a daní pro praxi využijete získané poznatky týkající se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Budete obeznámeni se základy daňového systému a vše si vyzkoušíte na příkladech.

Přihlásíte-li se na Mzdové účetnictví pro praxi, naučíte se zpracovávat a vypočítávat mzdy. Budete se orientovat v pracovním právu, zdravotním i sociálním pojištění, cestovních náhradách nebo daních z příjmu fyzických osob.

Na kurzu Daňové evidence příjmů a výdajů s PC budete seznámeni s předpisy i praktickými postupy. Budete umět posoudit příjmy a výdaje z hlediska daňové uznatelnosti či vést evidenci v účetním programu.

Rekvalifikační kurz administrativy

V kurzu Administrativní pracovník/ice si osvojíte administrativní činnosti. Budete umět vytvářet pracovní předpisy, pracovat s programy MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), organizovat chod kanceláře, ale i řešit konflikty.

Rekvalifikační kurz programátor

Mezi oblíbené profese patří i programátor webových aplikací. Rekvalifikace na tuto pozici zahrnuje získání poznatků a dovedností pro tvorbu SQL dotazů, responzivního designu (Bootstrap), programování v HTML, CSS, JavaScriptu nebo PHP.

Rekvalifikace na pozici svářeče

Přípravné kurzy ke zkouškám svářeče plastů podle ČSN EN 13067 existují ve 2 úrovních. První úroveň je vhodná pro žadatele bez předchozí kvalifikace ve svařování plastů. Je nutné doložit lékařské potvrzení o fyzických a psychických schopnostech. Druhá úroveň je určena pro žadatele s předchozí kvalifikací. Dokládá se výuční list v oboru a 2letá praxe na pozici svářeče plastů se základním kurzem podle ČSN 05070.

Rekvalifikace na výše zmiňované obory probíhá především v Praze. Rekvalifikační kurz programátora www aplikací se však pořádá v Ostravě.

Přejeme vám úspěšný výběr a mnoho štěstí u zkoušky!

Mám zájem o odběr newsletteru