I v roce 2020 dochází ke změnám v platbách zdravotního pojištění. Podívejte se, kolik budete v letošním roce jako OSVČ, zaměstnanci nebo OBZP odvádět státu a jak si můžete sami vypočítat výši odvodů.

Co je to zdravotní pojištění a kdo je povinen ho platit?

Zdravotní pojištění je odvod státu, který slouží na úhradu základní zdravotní péče (záchranné služby, preventivní nebo lázeňská péče apod.). Ze zákona musí být pojištěn a platit zdravotní pojištění:

 • zaměstnanec,
 • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
 • osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP),
 • zaměstnavatel
 • i stát.

Výše odvodů na zdravotním pojištění v roce 2020

Jak už jsme napsali v úvodu, výše odvodů na zdravotním pojištění je v roce 2020 opět jiná. Níže se dočtete, jak se vás změny dotknou, v případě že podnikáte, jste zaměstnaní nebo pracujete například na dohodu o provedení práce.

Výše odvodů od zaměstnanců

Výše zdravotního pojištění 2020 se v případě zaměstnání počítá z vyměřovacího základu (tj. 13,5% z hrubé mzdy). Jednu třetinu (4,5%) vám zaměstnavatel srazí ze mzdy, zbylou část (9%) hradí ze svých prostředků. Jestliže je váš vyměřovací základ nižší než minimální mzda (14 600 Kč), odvedete pojišťovně prostřednictvím zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu obou základů.

Chcete-li zjistit, jak vysokou částku vám zaměstnavatel ukrojí ze mzdy a kolik za vás zdravotní pojišťovně sám odvede, vypočítejte si čistou mzdu přes online kalkulačku.

Výše odvodů na zdravotním pojištění 2020 od osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Jestliže podnikáte jako OSVČ dva roky a více, uplatníte pro výpočet měsíční zálohy následující postup. Vaším vyměřovacím základem je polovina dosaženého zisku. Z vyměřovacího základu vypočítáte 13,5%, které tvoří roční výši pojištění. Pokud vám vyjde vyšší částka, než činily zálohy v roční výši, dlužíte pojišťovně doplatek. V opačném případě získáte část peněz zpět. Vydělíte-li roční výši pojištění 12, získáte měsíční zálohy, které budete odvádět v následujícím roce.

Začínáte-li s podnikáním v roce 2020, bude pro vás platit minimální výše záloh. Ta činí nově 2 352 Kč. Zaplatíte ji poprvé za měsíc, kdy jste zahájili podnikání. První záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy jste se stali OSVČ.

Výše odvodů na zdravotním pojištění 2020 od osob bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Ať už jste:

 • studentem starším 26 let,
 • občanem neevidovaným na úřadu práce,
 • člověkem pouze s pasivními příjmy, ze kterých nemusíte dle zákona platit zdravotní pojištění,
 • zaměstnancem pracujícím pouze na dohody s hrubou odměnou do zákonem stanoveného limitu,

je vaší povinností hradit si zdravotní pojištění bez ohledu na to, zda příjmy pobíráte či nikoliv. Termín platby se shoduje s termínem OSVČ (do 8. dne následujícího měsíce). U OBZP se výše platby vypočítá jako 13,5% z minimální mzdy. V roce 2020 bude činit 1 971 Kč.

V případě, že jste přišli o práci, a nastupujete za měsíc či dva do nového zaměstnání, i tak se vám vyplatí registrovat se na úřadu práce. Stát za vás v takovém případě zdravotní pojištění odvede.

Tip: Pokud máte na platby zdravotního pojištění nastaven trvalý příkaz, nezapomeňte co nejdříve změnit jeho výši!

Kdy se vás platba zdravotního pojištění netýká?

Od placení zdravotního pojištění můžete být v některých případech osvobozeni. Jedná se o situaci, kdy patříte do jedné z následujících skupin, za které platí pojištění stát. Konkrétně jste-li:

 • nezaopatřenými dětmi,
 • poživateli důchodu,
 • rodiči na mateřské/rodičovské dovolené,
 • studenty,

 • nebo dalšími osobami podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přemýšlíte o změně zaměstnání? Prohlédněte si naše rekvalifikační kurzy. Právě vypisujeme nové termíny pro rok 2020!

Mám zájem o odběr newsletteru