Personalisté jsou v online světě už několik let jako doma. Nejen osobní rozvoj zaměstnanců se tedy přenesl do online prostředí. Aby i tato forma vzdělávání, kterou předáváte svým zaměstnancům, byla efektivní, dodržujte určitá pravidla, která vám pomohou rozvíjet zaměstnance efektivně a správným směrem.

Osobní rozvoj zaměstnanců se nemusí omezovat na dobu, kdy se potkáváme v kanceláři nebo v zasedačkách. Už dávno nepotřebujeme k rozvoji a učení velkokapacitní prostory a umíme vytvořit trénink, který zaměstnancům předáme pomocí některého z online nástrojů.

Pokud máte ve svém zaměstnání na starost osobní rozvoj zaměstnanců, podívejte se na pět osvědčených rad, které vám pomohou vytvořit a udržet efektivní prostor pro osobní rozvoj i v online prostředí.

1. Osobní rozvoj na základě potřeb i tužeb

Žádné školení se neobejde bez poctivé přípravy. I tady, v online prostředí, dbejte na plán osobního rozvoje svých zaměstnanců. Pro některé z nich je vzdělávání online formou obtížné, zvlášť pokud se jedná o zaměstnance, kteří přišli do firmy nedávno a prostředí ve kterém jste zvyklí fungovat je pro ně nové.

Zjišťujte, co vaši zaměstnanci potřebují, co chtějí znát a vědět, aby byli schopni dále pracovat a rozvíjet své dovednosti i osobnost. Naplňte i jejich tužby, nejen potřeby. Díky pravidelným hodnotícím rozhovorům můžete získat informace i o tom, co se zaměstnanci touží naučit. Jaký sen by si chtěli v oblasti vzdělávání splnit?

Máte v týmu mzdovou účetní, která je v soukromí kreativní duše a ráda by si rozšířila obzory v oblasti tvůrčího psaní? Splňte jí toto přání.

Neškatulkujte své zaměstnance jen podle náplně práce, kterou u vás vykonávají. Dejte jim i něco navíc!

2. Pro osobní rozvoj je potřeba čas

Pokud budete po zaměstnancích chtít, aby se něco učili a dáte jim to ještě jako povinnost, je vaší zodpovědností jim na to dát i dostatek času. Ne každý je takový nadšenec do vzdělávání zdarma, že si váš trénink pustí i mimo pracovní dobu. Na to myslete už během sestavování strategie a plánu vzdělávání.

Můžete mít sebelepší tréninky pro vaše zaměstnance, skvělé online vzdělávací platformy, ale pokud jim nedáte dostatek prostoru na plnění pracovních povinností a k tomu čas na osobní rozvoj, mine se vaše snaha účinkem.

 

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

3. Možnost zpětného přehrání

S časovými možnostmi jednotlivých zaměstnanců se pojí i další benefit, kterým jim můžete vzdělávání zpříjemnit. Váš informacemi nabitý tréninkový program vytvořte tak, aby předal svou hodnotu i tehdy, přehrají-li si ho zaměstnanci zpětně.

Během online školení si celý svůj výstup nahrajte a následně uložte nebo pošlete zaregistrovaným účastníkům. Pokud vytváříte i nějaké pracovní materiály dbejte na to, aby byly použitelné i při zpětném přehrání tréninku.

4. Tvořte časově nenáročný trénink

Čas je drahá komodita a opět se k němu i v tomto bodu vracíme. Efektivní předávání informací je efektivní právě proto, že nezabere posluchačům/divákům příliš mnoho času a oni tak neztratí pozornost. Představte si, že pozornost dokážete udržet pouhých 10 minut a následně potřebujete k udržení stejné pozornosti další zajímavý impuls.

Pokud vytváříte školení pro zaměstnance, toto školení je online a dá se přehrát zpětně, rozdělte jej do několika pěti až deseti minutových bloků. Mezi každým takovým blokem využijte čas pro samostatnou práci posluchačů nebo jednoduše pauzu.

Když vytvoříte online školení, které bude takto koncipované, lidé si je rozloží do dne tak, aby měli jistotu, že na každou z důležitých částí a podnětných informací mají čas. Řekněte lidem dopředu jaké téma budete probírat a kolik času si na něj mají vymezit. Oni pak lépe udrží pozornost a nebudou ztrácet koncentraci.

osobní rozvoj

5. Jděte s dobou

Neusněte na vavřínech a pokud tvoříte obsah školení pro své zaměstnance, udržujte si povědomí o tom, co je nyní moderní a žádané. Zvažte jaké platformy jsou pro online školení nejvhodnější. Zjistěte s kterými z nich vaši zaměstnanci pracují a jsou s nimi obeznámeni. Zvažte pečlivě témata, která se účastníkům školení hodí a  která využijí v jejich momentálním pracovním postavení.

Vy sami dbejte na to, abyste měli aktuální znalosti a předávali relevantní informace, a to záživnou formou.

TIP! Po každém školení nezapomeňte sesbírat i zpětnou vazbu. Vnímejte názory vašich zaměstnanců a koncipujte školení tak, jak oni sami potřebují.

Mám zájem o odběr newsletteru