V poslední době je velkým trendem vzdělávání s využitím online kurzů. K jejich rozvoji přispěla nemalou měrou doba covidová. Rozvoj technologií tomuto trendu nahrává a do budoucna očekáváme, že bude setrvávat a růst. Jaké jsou možnosti online vzdělávání? Jaké online kurzy si můžete vybrat? Může technologie nahradit osobní setkávání a předávání zkušeností? Na tyto a mnohé další otázky si odpovíme v dnešním článku.

Co to jsou online kurzy a jejich typy

Online vzdělávání probíhá dálkově s využitím nejmodernějších technologií. Existuje několik možností, jak online kurz pojmout.

  • Online kurz s přítomností lektora – probíhá v předem stanoveném čase a můžete využít některou z platforem typu ZOOM. Účastníci kurzu se setkají ve virtuální místnosti a tam společně probírají požadovanou látku.
  • Online kurz s předem daným počtem lekcí, které je třeba formou samostudia projít. Obvykle dostanete přístup do členské sekce, kde máte jednotlivá videa a studijní materiály k dispozici. Je na poskytovateli kurzu, zda vám bude jednotlivé lekce odemykat postupně.
  • Online kurzy s certifikátem – u obou výše zmíněných forem kurzu je možné absolvovat online i certifikaci. Závěrečný test či pohovor lze absolvovat na dálku.

Výhody absolvování online kurzu

Jednou z hlavních výhod mnoha online kurzů je, že je můžete studovat z pohodlí domova. Můžete si také zvolit čas, kdy budete studovat a frekvenci plnění jednotlivých lekcí a úkolů (pokud se nejedná o kurz s živou účastí lektora – tam je čas daný). K jednotlivým lekcím a videím se můžete vracet. Můžete zvolit své vlastní tempo, které vám vyhovuje.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Cenová náročnost online kurzů

Jako v jiných oblastech vzdělávání, i zde můžete narazit na více možností a cenových rozpětí nabízených služeb. Důležité je si napřed ujasnit několik věcí.

  • Potřebujete certifikát či osvědčení o absolvování kurzu?
  • Má mít kurz akreditaci?
  • Chcete na něj čerpat dotaci od úřadu práce?
  • Nebo studujete jen pro své vlastní doplnění vědomostí a znalostí?

Od toho se odvíjí další výběr vhodného kurzu. Můžete studovat zcela zdarma anebo do svého vzdělání investovat nemalé částky. I zde ale platí, že investice do vzdělání je jednou z nejlepších investic.

Online kurzy

Online kurzy zdarma

Můžete narazit na celou řadu online kurzů zdarma. Buď se může jednat o tzv. magnety k dražším kurzům. Jedná se o to, že lektor nabízí ucelený rozsáhlý kurz, který je placený. Než ale kurz naplní, nabídne svým klientům ochutnávku. Např. poskytne zdarma první modul online kurzu. Nebo udělá průřez tématy, kterým se ve svém online kurzu věnuje. Tak jako tak i tato online ochutnávka zdarma vám může přinést spoustu nových znalostí a zjištění.

Většina online vzdělávacích agentur má také k dispozici sekci kurzů zdarma. Vyplatí se je také sledovat. Například si můžete nechat zasílat jejich newsletter. Čas od času totiž některé i jinak placené kurzy krátkodobě odemknou.

Univerzitní online kurzy – velké renomované univerzity velmi často nabízejí množství kurzů zdarma i pro veřejnost. Můžete tak doplnit své znalosti v nejrůznějších oborech a odvětvích. Z pohodlí svého obýváku můžete studovat kurzy poskytované univerzitami Harvard, nebo Stanford. Můžete čerpat znalosti od největších mozků dnešní doby.

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

Je toho na vás MOOC?

MOOC neboli massive open online course způsobil při svém spuštění doslova mánii. Jedním z nejvíce navštěvovaných kurzů byl od svého spuštění kurz na umělou inteligenci. Mezi další platformy online vzdělávání patří Coursera.org, EdX.org či Udacity.com. Pokud tedy jste zvídaví, rádi se učíte a získáváte nové znalosti, možností máte víc než dost.

Nemusíte do světa, online kurzy nabízí i MUNI

Již před lety otevřela Masarykova univerzita portál s online kurzy pro veřejnost. Veřejnost zde má bezplatně k dispozici kurzy z většiny oborů, které jsou na této univerzitě vyučované. Nejedná se pouze o textové materiály. Naleznete zde i publikace s množstvím multimediálních prvků. Kurzy jsou jak odborněji zaměřené, tak i pro laickou veřejnost. Např. kurz první pomoci využije doslova každý. Zejména pokud máte děti, či jste aktivní řidič, můžou se vám tyto znalosti hodit a můžete díky nim i zachránit život. Kurzy můžete využít i jako inspiraci pro čas trávený s vašimi dětmi. Předáte jim zajímavé informace zábavnou formou. Fakulta sportovních studií zveřejňuje např. návody na různé techniky vybraných sportů.

Online kurzy

3 důvody, proč využít online kurzy

  1. Rekvalifikace – cílem absolvování online kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných k výkonu zaměstnání či podnikání. Tyto kurzy jsou většinou akreditované a po jejich absolvování získáte certifikát. Bývají dražší a mohou být kombinované i s offline docházkou.
  2. Podnikatelská gramotnost – do této kategorie řadím veškeré vzdělávání podporující vaše podnikání. Ať už se rozhodnete udělat si jasno v daňové problematice, či chcete získat grafické dovednosti. Podnikání dnes vyžaduje daleko širší znalosti, než samotnou expertízu. Kromě odbornějších znalostí (daně, mzdová agenda, personalistika, základy programování či grafiky) sem řadíme také soft skills kurzy (efektivní komunikace, asertivita, prodejní dovednosti)
  3. Volnočasové a relaxační – pokud jste zvídavý tvor, je pravděpodobné, že i ve svém volném čase se budete chtít vzdělávat. Ačkoliv to tak nemusíte vnímat. Ale i sledování online kurzů na výrobu kváskového chleba, kurzů o principech permakultury, či jak zabavit děti, je v podstatě vzdělávání. Získáváte nové informace a ty propojujete s tím, co už víte. Je-li vaše touha po vzdělání a vnitřní motivace silná, najdete v online prostoru v podstatě jakýkoliv obor, či téma. Od studia jazyků až po kvantovou fyziku.
Studujte kurz personalistiky 100% online

Online kurzy a vzdělávání dětí

V poslední době je velmi aktuálním tématem domácí vzdělávání dětí. Začalo to nuceným vzdáleným vzděláváním v době covidové. Při sledování frontální výuky, která byla pouze přenesena do online prostředí mnoho rodičů napadlo, zda by to nešlo dělat efektivněji. A protože poptávka ovlivňuje nabídku, vznikaly online kurzy určené přímo pro domácí vzdělávání. Znalosti a informace jsou dětem předávány zábavnější formou. Děti, kterým forma domácího vzdělávání  vyhovuje více, mohou s přibývajícím věkem a touze po vzdělávání využít nabídky některé z prestižních zahraničních univerzit. Ty již nabízejí některé své programy zcela online. Doba se mění a možnosti se posouvají i v oblasti klasického vzdělávání.

Online kurzy a univerzita třetího věku

Nejen děti, ale i aktivní lidé důchodového věku již hojně využívají vzdělávání formou online kurzů. Rozvoj tohoto způsobu vzdělávání jde ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje jejich počítačová gramotnost. Velký rozmach zažily online kurzy v době lockdownů. Bylo třeba tuto rizikovou skupinu chránit, ale zároveň zajistit, aby nebyli odstřiženi od sociálních kontaktů.

Online kurzy

Jak se stát lektorem online kurzu

Pokud vás láká problematika online kurzů tak říkajíc z druhé strany, můžete zkusit oslovit některého z renomovaných poskytovatelů rekvalifikačních kurzů. Platforem pro online vzdělávání je mnoho a další vznikají. Při výběru vás tedy bude omezovat jen to, v jakém oboru chcete své znalosti předávat.

Tip! Můžete se do tvorby online kurzů pustit sami. Ve finále to může být velmi zajímavý zdroj obživy. Potřebujete k tomu kromě své expertízy ještě technické a marketingové znalosti.

Na jaká témata můžete natočit online kurz?

Technická – můžete točit instruktážní videa, ve kterých názorně ukážete, jak používat aplikace, nástroje apod.

Odborná – můžete převést své offline podnikání do online prostředí. Ať už se věnujete logopedii, šijete boty, anebo jste uznávaný fyzioterapeut. Pomocí online kurzu můžete své znalosti předat mnohem většímu množství klientů. To je dobré pro ně, pokud děláte něco, po čem je poptávka. A je to dobré i pro vás, protože své podnikání značně zefektivníte.

Kreativní – do této kategorie patří veškeré umělecké, rukodělné a řemeslné manuály, instruktážní videa a ukázky práce. Dáte svým klientům nahlédnout tzv. pod vaše ruce. Oni se mohou k postupům vracet. Již nyní existuje široká nabídka online kurzů na výrobu šperků, ruční práce, či výuku výtvarných technik. Ačkoliv se může zdát, že je trh zahlcen, nevzdávejte to předem. Platí, a u kreativních činností obzvláště, že prodává nejen obsah, ale i osobnost lektora.

Musí se jednat o video kurz?

Nepatříte mezi extroverty, kteří rádi sáhodlouze a obšírně přednáší a ještě u toho vždy dobře vypadají? Máte obavy, že točení videí by pro vás bylo velké sousto? Nevadí. Dveře online vzdělávání pro vás nejsou zavřeny. Rádi píšete a své znalosti umíte sesumírovat do jasného, stručného a přehledného emailu? Výborně! Nabídněte své know-how své cílové skupině formou emailového kurzu.

Závěrem

Jak z článku vyplývá, online kurzy na různá témata a z různých oborů, jsou na vzestupu. Nahrává tomu doba, i rozvoj technologií. Tohoto trendu můžete využít jako přímý konzument obsahu online kurzů. Případně, pokud vás to láká a máte co předat, i jako lektor a tvůrce.

Mám zájem o odběr newsletteru