Pokud vlastníte firmu se zaměstnanci nebo se nacházíte na některé z vedoucích pozic ve společnosti, možná jste se již setkali s pracovním školením zaměstnanců. Jaké možnosti se vám nabízí a proč je vzdělávání zaměstnanců důležité? Podíváme se na celou problematiku z pohledu zaměstnavatele.

Z pohledu zaměstnavatele: Možnosti vzdělávání zaměstnanců

Nejrůznější pracovní školení a semináře slouží k prohlubování kvalifikace zaměstnance. Některé z nich jsou dokonce povinné z hlediska zákona, ale nabízí se vám celá řada školení, která můžete svým zaměstnancům nabídnout jako benefit.

Pravidelná školení

Některá školení musí svým zaměstnancům poskytnout majitelé firem pravidelně a povinně. Jedná se především o preventivní semináře, které předchází nehodám a úrazům na pracovišti nebo řeší, jak se mají zaměstnanci zachovat v případě, že taková situace vznikne. Tato pracovní školení ošetřuje zákoník práce a patří sem:

 • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – zaměstnavatel má povinnost nejen zajistit proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP, ale také pravidelně ověřovat, důsledně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů. Nikde však již není řečeno, jak často se musí BOZP opakovat a kontrolovat, a dokonce ani zákon neřeší obsahovou náplň. Ta by měla vycházet z potřeb a rizik zaměstnavatele, který nejlépe ví, jaká rizika zaměstnancům hrozí.
 • Požární ochrany (PO) – také zde zákon vyžaduje proškolení všech zaměstnanců a pravidelnost. Dále je požadováno rozdělení na tři úrovně: pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance a dále pro osoby, které se na pracovišti objevují pouze příležitostně.
 • Školení řidičů – původně bylo nazýváno školením pro referenty. Jedná se o součást BOZP pro osoby, které používají v rámci zaměstnání nebo pro dojíždění na pracoviště automobil. Týká se pouze lidí, kteří automobil používají doplňkově. Pro řidiče z povolání se organizuje speciální školení řidičů z povolání. Nejčastěji se opakuje jednou ročně.

Speciální kategorií je proškolení o první pomoci.

Školení pro řidiče z povolání

Proškolení řidičů z povolání má jiné podmínky.

Vzdělávací kurzy

Mimo povinná proškolení však můžete svým zaměstnancům nabídnout speciální vzdělávací systém většinou pomocí seminářů, workshopů, kurzů nebo třeba teambuildingových akcí.

Samozřejmě záleží na zaměření, oboru nebo pracovní náplni zaměstnanců. Jednodenní i vícedenní vzdělávací kurzy zaměstnavatelé nejčastěji nabízí v následujících oblastech:

 1. Jazykové kurzy – jestliže vaši zaměstnanci pravidelně používají k domluvě cizí jazyk, rozhodně stojí za to zvyšovat jejich znalost jazyka pomocí kurzů. Výhodou se stává snadné zařazení do jednotlivých úrovní a rychlost kurzu. Intenzivní vzdělávání se jednou za čas hodí každému, jelikož cizí jazyk máme tendenci zapomínat, pokud si jej neopakujeme dostatečně často.
 2. Kurzy sebeprezentace a marketingových činností – některé pozice fungují na základě prodeje vlastních služeb. Například realitní makléři, projektanti nebo finanční poradci potřebují ovládat kouzla marketingu a vlastní prezentace, aby propagovali vlastní služby zákazníkům. Vzdělávací kurzy z oblasti marketingu, reklamy a reprezentativního vystupování se tedy rozhodně neztratí.
 3. Seberozvojové kurzy – oblast osobního rozvoje se hodí procvičovat a posouvat snad každému. Patří sem různé kurzy zaměřené na posílení silných a slabých stránek jedince, četba seberozvojových knih, finanční gramotnost nebo i teambuildingové akce, kde lze posilovat vztahy na pracovišti a podobně.

Rekvalifikační kurzy

Chcete-li se vrhnout do výraznějšího prohlubování kvalifikace zaměstnanců, můžete jim nabídnout možnost rekvalifikace. Dávno totiž neplatí, že se rekvalifikační kurzy hodí pouze pro nezaměstnané, kteří dlouhodobě nemohou sehnat práci.

Rekvalifikační kurzy nabízí rychlé a intenzivní studium, které připraví úplné začátečníky na výkon nového zaměstnání, ale jsou vhodné také pro zaměstnance z oboru, kteří si osvěží znalosti. Některé obory navíc prochází rychlým vývojem a neuškodí tedy jednou za čas zjistit, jaké změny se udály například i z hlediska legislativy.

Skvělou možností se také stává absolvování rekvalifikace v příbuzném oboru a spojení dvou pracovních pozic. Především v malých firmách toto spojení může velmi dobře fungovat a ušetřit náklady na více zaměstnanců. Například oblast podvojného účetnictví lze spojit s daňovou evidencí apod.

Z naší nabídky můžete pro své zaměstnance vybrat rekvalifikaci v oboru:

 • Účetnictví (podvojné, mzdové)
 • Daňová evidence
 • Personalistika
 • Online marketing
 • Asistent/ka, sekretář/ka

Benefity pracovních školení aneb Proč se zabývat vzděláváním zaměstnanců

Jste v pozici zaměstnavatele nebo alespoň vedoucího a říkáte si, že to vše zní sice hezky, ale proč do vzdělávání investovat peníze? Někteří zaměstnavatelé sice dbají na pravidelná školení, ale jiní ne a také přece prosperují.

Možná vás nyní přesvědčíme o opaku. Zaměstnavatelé, kteří investují do svých zaměstnanců a jejich vzdělání, totiž získávají výraznou konkurenční výhodu. Proškolený zaměstnanec na vysoké profesní úrovni podává lepší a odbornější pracovní výkon, který firmě zase přinese finance nazpět.

Školení

Co vám přinese vzdělávání zaměstnanců?

Zaměstnanci, o které se vedení zajímá, bývají spokojenější a nemají důvod měnit zaměstnání tak často. Vy tedy ušetříte čas i peníze na neustálém zaškolování nováčků a výběrových řízeních.

Lidé zajímající se o své vzdělání (tedy například zaměstnanci, kteří vyrazí i na nepovinné školení a podobně) navíc bývají šťastnější, nemají sklony k syndromu vyhoření a neustále se posouvají. Mohou také lépe šplhat po kariérním žebříčku a vy tedy můžete získat zaměstnance, který se skutečně vypracoval na vyšší pozici zásluhou a ne jen počtem odpracovaných let.

Co tedy získáte díky pravidelnému a hodnotnému proškolování zaměstnanců? Spokojeného, stabilního zaměstnance s vyšší odborností a tím pádem i profesionálním výkonem, který vám ušetří náklady a zároveň vydělá víc peněz.

Příště se zaměříme na pracovní školení z pohledu zaměstnance a povíme si, kdy je povinné, jak je to se školením mimo pracovní dobu a zda se počítá do pracovní doby. Nezapomeňte nás tedy nadále sledovat. 

Mám zájem o odběr newsletteru