Doplňkové penzijní spoření vám může zajistit vyšší příjem v důchodovém věku. Co doplňkové penzijní spoření je a jak funguje se dozvíte v článku.

Co je doplňkové penzijní spoření?

Jedná se o dlouhodobou investici, kterou většina lidí využívá jako spoření na důchod. Možnost sjednání doplňkového penzijního spoření se datuje k 1. lednu 2013. Toto spoření je určeno k doplnění státního důchodového systému nebo vašeho osobního penzijního plánu. Doplňkové penzijní spoření vám může zajistit vyšší příjem v důchodovém věku.

Penzijko můžete založit v jakémkoliv věku, pokud jste však mladší 18 let, musí vaši smlouvu uzavřít zákonný zástupce nebo zmocněnec.

Jak funguje doplňkové penzijní spoření?

Na doplňkovém penzijním spoření se může účastnit kterákoli fyzická osoba. Během spoření také můžete změnit penzijní společnost, u které se rozhodnete spořit. Výši spoření určuje smlouva. Nejnižší částka je 100 Kč měsíčně. Maximální výše vkladu pro spoření není omezena. Nejznámější formy doplňkového penzijního spoření jsou penzijní připojištění nebo penzijní fondy.

Penzijní připojištění

Tuto formu sjednáte u pojišťoven a jedná se o dobrovolné spoření. To znamená, že můžete do spoření vkládat pravidelně i nepravidelně. Částky, které vložíte v rámci penzijního připojištění jsou investovány až do důchodového věku klienta. Pak můžete čerpat pravidelné důchody nebo si nechat celou naspořenou částku vyplatit.

Penzijní fondy

Penzijní fondy se specializují na penzijní spoření. Vybírat můžete z několika různých fondů na základě svých preferencí, případně i rizika výnosnosti. Opět, pokud dosáhnete důchodového věku, můžete čerpat částky pravidelně nebo si nechat celou naspořenou částku vyplatit najednou.

Na doplňkové penzijní spoření můžete v ročním zúčtování využít různé daňové úlevy. Také, jak již bylo řečeno, můžete využít příspěvky od státu.

Studujte kurz účetnictví

Kdy je nelepší začít spořit?

S doplňkovým penzijním spořením je dobré začít co nejdříve. Čím déle totiž spoříte, tím více peněz našetříte a následně přichází i více výhod od státu. Mezi tyto výhody patří již zmiňované státní příspěvky nebo daňové úlevy.

Rozdíl mezi doplňkovým penzijním spořením a penzijním připojištěním

Hlavní rozdíly mezi doplňkovým penzijním spořením a penzijním připojištěním jsou jejich funkčnost nebo struktura.

Doplňkové penzijní spoření většinou zahrnuje širší spektrum forem spoření. Můžeme sem zařadit například penzijní fondy, státně podporované penzijní příspěvky nebo individuální spoření na důchod. Doplňkové penzijní spoření je regulované různými zákony a mohou jej poskytovat různé finanční instituce.

Penzijní připojištění je už konkrétní forma doplňkového penzijního spoření. Tuto formu nabízejí pojišťovny a lidé uzavírají s pojišťovnou smlouvu, do které pravidelně přispívají finanční částkou. Takto investují až do doby, kdy dosáhnou důchodového věku.

doplňkové penzijní spoření

Kdy mohu vybrat doplňkové penzijní spoření

Způsoby jak a kdy můžete vybrat doplňkové penzijní spoření dělíme do oblastí řádného ukončení smlouvy a předčasného ukončení smlouvy.

K oblasti řádného ukončení smlouvy patří:

Předdůchod

Čerpat finanční prostředky můžete nejdříve pět let před dosažením věku, na jehož základě máte nárok na starobní důchod. Stejně tak můžete peníze vybrat nejdříve po pěti letech spoření a naspoření minimální částky k výplatě.

Jednorázové vyrovnání

Nárok na výběr financí vzniká minimálně za pět let spoření a při současném dosažení věku 60 let.

Invalidní penze na určenou dobu

Nárok na výplatu máte tehdy, pokud spořící doba činí nejméně 36 kalendářních měsíců. Pokud budete žádat o výplatu invalidní penze, musíte doložit úředně ověřený doklad o tom, že v současné době pobíráte invalidní důchod pro III. stupeň invalidity.

Starobní penze

Vyplácí se minimálně po 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let. Spořící doba je u všech, i výše uvedených, rozuměna jako hrazené měsíce.

K oblasti předčasného ukončení smlouvy se řadí:

Odbytné

Nárok na výplatu finančních prostředků vám náleží, pokud jste spořili nejméně 24 kalendářních měsíců. Při výplatě na základě odbytného vám vzniká nárok na výběr finančních prostředků bez státního příspěvky a výnosů z něj. V případě, že vám na penzijní spoření přispíval zaměstnavatel, daní se jeho příspěvek 15 %. Účastník na pojištění vrací uplatněné daňové odpočty.

Přemýšlení nad budoucností zahrnuje i možnosti, jak můžete svůj život ovlivnit v důchodovém věku. Je také důležité přijmou zodpovědnost za svou finanční budoucnost a stabilitu a zamyslet se nad výhodami, které doplňkové penzijní spoření přináší. Výhodou doplňkového penzijního spoření je jeho flexibilita, kdy si můžete vybrat kolik budete spořit, jak a u koho smlouvu uzavřete.

Mám zájem o odběr newsletteru