Hybridní model spolupráce má zavedeno čím dál více společností a čím dál více kandidátů už takový model očekává jako standard, nikoliv benefit.

Jaké přináší výhody a co může být naopak výzvou pro zaměstnance i zaměstnavatele? A jaké typy hybridní spolupráce existují? To si povíme v dnešním článku.

Jak si můžeme hybridní model spolupráce představit

Hybridní způsob spolupráce je velmi flexibilní přístup k vykonávání profese, který je kombinací práce v kanceláři a práce z domu nebo odkudkoliv jinde.

Díky hybridnímu způsob práce si mohou zaměstnanci plánovat své místo výkonu práce i způsob, jakým budou v daný den pracovat. Zaměstnanci si mohou sami navrhnout svůj pracovní týden. Samozřejmě vše je plánováno v souladu s firemními zásadami a závisí vždy na domluvě zaměstnance se zaměstnavatelem.

Hybridní způsob spolupráce přináší do života zaměstnance vyšší míru work-life balance. Takže si může zaměstnanec jednodušeji rozvrhnout svůj pracovní čas a sladit ho s osobním životem. Takový způsob spolupráce zvyšuje produktivitu i motivaci jednotlivých zaměstnanců. Pracovníci jsou svobodnější a autonomnější v plánování svého času a toho, kde jej stráví.

Výhody hybridní spolupráce

1.) Udržení a zlepšení work-life balance

Asi tou největší výhodou je právě možnost vybalancovat si osobní a pracovní život dle svých představ. Díky hybridní spolupráci si mohou zaměstnanci naplánovat vše tak, aby jim to pasovalo do jejich časového rozvrhu. Zaměstnanci, kteří si plánují svůj čas samostatně, jsou spokojenější a mohou tak dosáhnout větší rovnováhy.

2.) Maximální využití produktivní energie

Pokud ve společnosti fungujete za pomocí hybridního modelu, můžete zlepšit i oblast produktivity. Zaměstnanci, kteří mají možnost takové spolupráce mohou vypozorovat ve kterých denních fázích jsou nejproduktivnější a takto si nastavit i svou pracovní rutinu.

Může se stát, že je produktivita každý den na jiné úrovni a očekávání, že budou zaměstnanci vždy stoprocentně produktivní zrovna mezi osmou a čtvrtou hodinou se nemusí vždy vyplatit. Hybridní forma spolupráce tak umožňuje plánovat výkon práce na dobu, kdy jsou zaměstnanci nejproduktivnější. Někteří raději pracují ráno a odpoledne už odpočívají nebo se věnují jiným věcem, někteří si nedokážou představit, že začnou přemýšlet před desátou dopoledne.

Produktivita je spojena i s místem výkonu práce. Proto si díky hybridnímu modelu mohou zaměstnanci vybrat odkud budou pracovat a kde jim to nejvíce vyhovuje.

Studujte rekvalifikační kurzy

3.) Zlepšení psychického zdraví zaměstnanců

Upřednostnit pohodu zaměstnanců ve společnosti je vždycky krok dobrým směrem. Tím, že poskytnete flexibilní pracovní možnosti svým zaměstnancům, podporujete jejich duševní zdraví. Jednoduše si lidé utváří svůj život na základě všech potřeb, nikoliv jen na základě potřeb práce a zaměstnavatele. Už jen snížení času na dojíždění do práce pomáhá zaměstnancům cítit se lépe, jelikož tuto dobu nestráví v kolonách na cestě, ale budou např. se svou rodinou.

Hybridní model spolupráce tak předchází nemocím z povolání jako je například syndrom vyhoření. Psychická pohoda přináší vašim zaměstnancům lepší pracovní prostředí. Zaměstnanci si své práce váží a zmenší se i míra fluktuace.

Nevýhody hybridní spolupráce

Každá mince má dvě strany a nejinak tomu je i u modelů hybridní spolupráce. Mějte však na paměti, že veškeré tyto nevýhody je možno vždy efektivně zpracovat tak, aby hybridní práci neomezovaly. Proto jsem se rozhodla bavit se o nevýhodách jako o výzvách, které hybridní model spolupráce přináší. A co mezi takové výzvy patří?

1.) Těžší spolupráce se vzdáleně pracujícími zaměstnanci

Se vzdáleně pracujícími zaměstnanci může být občas složitější se spojit. Složitější v tom smyslu, že lidé, kteří byli zvyklí vám zaklepat na dveře kanceláře už takovou věc udělat nemohou. Pokud se zaměstnanci v týmu nedomluví, které dny se v kanceláři sejdou, mohou se míjet a některé rozhovory, které by bylo lepší vést osobně, neproběhnou. Může to pak vyvolávat pocit izolovanosti a lidem se začne stýskat. Abyste tomu zabránili je nutné investovat do takových technologií a aplikací, které lidem pomohou se okamžitě spojit, vidět a domluvit na všem, co je potřeba.

2.) Častější rozptýlení zaměstnanců

Převážně toto může hrozit u zaměstnanců, kteří pracují z domova, kde mají malé děti, případně zvířata a podobně a nemají svůj soukromý pracovní prostor, kde mohou v klidu přemýšlet. Různé vzruchy, které se doma dějí mohou zaměstnance rušit a ti se tak nemohou plně soustředit na svou práci, byť ji vykonávají ve svém produktivním čase.

Jako zaměstnanci přemýšlejte, zda je pro vás hybridní model spolupráce vhodný na častější bázi. Případně si zařiďte vlastní pracovnu nebo minimálně pracovní kout. Takový prostor vám bude evokovat kancelář a vy se budete lépe soustředit na svou práci.

3.) Nerovnováha mezi zaměstnanci

Pokud zavádíte ve společnosti hybridní model spolupráce myslete opravdu na všechny zaměstnance, aby měli co nejvíce podobné výhody a možnosti.

Někteří zaměstnanci, kterým se nepoštěstí trávit více času doma, než by chtěli v závislosti na náplni práce mohou cítit frustraci. Mohou se cítit nedoceněni. Pokud tedy máte ve společnosti pracovníky, kteří nemohou hybridní způsob využívat tak často, případně vůbec, zkuste s nimi přijít na způsob, jak by se jim tato nemožnost vyvážila a co by ve své práci ocenili. Ukažte, že se zajímáte o všechny zaměstnance stejně a všichni pracovníci jsou pro vás stejně důležití. A je pro vás také důležité, aby byli v práci v pohodě.

Studujte kurz marketingu

Jak může hybridní model spolupráce vypadat

Při práci v hybridním prostředí se nemusíte omezovat jen na jeden způsob. Můžete využít několik možností, jak si hybridní způsob spolupráce uzpůsobit tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám společnosti i jejich zaměstnanců. Z níže uvedených způsobů můžete postupně vyzkoušet všechny. Případně dejte svým zaměstnancům na výběr, co jim více vyhovuje. Případně nastavte modely na základě potřeb plnění úkolů a nastavení společnosti.

Hybridní model na přání

Jedná se o způsob hybridní spolupráce, kdy si zaměstnanci mohou svobodně vybrat které dny budou pracovat z kanceláře a které z domu nebo odjinud.

Hybridní rozdělení týdne

Zaměstnavatel rozhodne kdy potřebuje zaměstnance v práci a které dny mohou pracovat na dálku a naplánovat si tak svůj pracovní den dle svých preferencí.

Hybridní mix

Kombinace obou modelů dohromady.

Rozhodnout se však můžete na jakémkoliv modelu je vám libo a klidně si můžete vymyslet i další způsoby, jak hybridní spolupráci využít.

Mám zájem o odběr newsletteru