Lidský kapitál je klíčovým aspektem v konkurenceschopnosti společnosti. Investování do svých zaměstnanců v rámci vzdělávání a rozvoje přináší spoustu výhod, které posilují pozici společnosti na trhu a také zvyšují její šance růst.

Co je to lidský kapitál?

Pod lidským kapitálem si můžeme představit soubor všech dovedností, znalostí, zkušeností nebo i talentů, které jsou specifické pro jednotlivé zaměstnance. Lidský kapitál je základem pro provozování činností, které přinášejí ekonomickou hodnotu.

Veškeré vědomosti a zkušenosti, které jsou součástí lidského kapitálu, přinášejí do společnosti samotní zaměstnanci a společnost tak může lidský kapitál využít k dosažení svých nastavených cílů.

Proč je lidský kapitál pro společnost důležitý?

Lidský kapitál je důležitý hned z několika hledisek. Pokud investujete do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců čas i finance, mnohonásobně se vám to vrátí zpátky. Pokud totiž společnost disponuje kvalitním lidským kapitálem, získává silné postavení v oblasti kreativity a inovací. Proškolení zaměstnanci totiž do společnosti přichází s novými nápady a společnost tak může neustále růst.

Dalším důvodem, proč je lidský kapitál důležitý, je flexibilita a vysoká produktivita. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou rychle přizpůsobiví, dokážou využívat růstové myšlení a jde jim převážně o adaptabilitu a poznávání nových věcí.

Čím odbornější zaměstnance ve společnosti máte, tím vyšší je produktivita. Takoví zaměstnanci totiž dokážou využívat své schopnosti a tím posouvat celý tým i kulturu společnosti na vyšší úroveň.

V oblasti konkurenceschopnosti je také důležitou složkou již zmiňovaná kultura společnosti. Ta je na základě kvalitního lidského kapitálu rozvíjena. Zaměstnanci, kteří jsou vzděláváni, jsou také více motivováni a vzájemně se s kulturou společnosti doplňují. Tohle celé pak dopadá na celkovou reputaci společnosti na pracovním trhu.

Společnost, která má dobrý lidský kapitál je atraktivní pro nové talenty, ale také obchodní partnery nebo zákazníky. Díky rozvoji lidského kapitálu a práci na něm, můžete usnadnit celý náborový proces a následně i zlepšit angažovanost zaměstnanců.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Práce na lidském kapitálu

Práce na lidském kapitálu je proces, který vyžaduje silnou spolupráci vedení a průběžné úpravy dle aktuálních potřeb dané společnosti a trendů. Aby byla společnost konkurence schopna, je důležité na lidském kapitálu pracovat. Pokud lidský kapitál spravujeme efektivně, získáte tím nejen výše uvedené.

Jaké jsou tedy hlavní kroky pro práci na lidském kapitálu?

1.) Nastavení cílů

Zanalyzujte si potřeby své společnosti a nastavte cíle, kterých chcete dosáhnout. Na základě toho pak můžete stanovit cíle lidského kapitálu a identifikovat potřebné dovednosti a kompetence.

2.) Nábor talentů

Zefektivněte svůj náborový proces tak, abyste přitáhli do společnosti opravdové talenty. Pokud už vaši nováčci mají nezbytné dovednosti a jsou opravdu šikovní, lidský kapitál tak sám poroste a bude kvalitní.

3.) Zpětná vazba

Cokoli má správně fungovat, neobejde se bez kvalitní zpětné vazby. Získávejte poznatky od svých zaměstnanců i vedení a provádějte pravidelná hodnocení. Jen tak můžete efektivně plánovat další kroky, případně i cíle a zlepšit lidský kapitál ve společnosti.

4.) Lákavé pracovní prostředí

Chcete ty nejlepší z trhu a zároveň mít ty nejlepší zaměstnance? Pak jim dejte něco navíc. Pracujte ne zlepšování benefitů i kvalitním pracovním prostředí. Zamyslete se nad tím, co je pro vaše zaměstnance atraktivní a co je atraktivní pro kandidáty, které chcete ulovit. Zvyšujte spokojenost svých zaměstnanců a nebojte se do nich investovat.

5.) Well-being zaměstnanců

Pracujte na zkvalitňování pracovního prostředí i v oblasti zdraví a pohody svých zaměstnanců. Navrhněte různé programy, které jim pomohou si odpočinout, nastavte flexibilní pracovní podmínky a podpořte work-life balance.

6.) Rozvoj manažerů

Nejčastějším důvodem, proč kvalifikovaní lidé opouštějí pracovní místa je kvůli špatnému managementu. Vyvarujte se této chybě a rozvíjejte management ve vaší společnosti. Investujte dostatek financí i času nejen do rozvoje samotných zaměstnanců, ale také do rozvoje managementu.

Jak je vidět, na lidském kapitálu je potřeba pracovat už od vzniku společnosti. Nastavení cílů organizace pomáhá firmám nastavit i cíle na lidský kapitál. To, kam chce společnosti dojít závisí na tom, jaké lidi má ve svém týmu. Správně řízený lidský kapitál může mít obrovský dopad na celou kulturu i konkurenceschopnost společnosti.

Práce na lidském kapitálu přináší výhody ve formě zvýšené produktivity, motivace i angažovanosti zaměstnanců a bezesporu i lepší jméno na trhu práce.

Mám zájem o odběr newsletteru