Firmy mohou v některých případech přistoupit k hromadnému propouštění. Podívejte se, co tento pojem znamená, kdy se o něj jedná a jaké povinnosti jsou s ním pro zaměstnavatele spojené.

Co je to hromadné propouštění?

O hromadné propouštění se jedná, pokud chce váš zaměstnavatel dát výpovědi v období 30 kalendářních dní:

 • 10 zaměstnancům ve firmě o velikosti od 20 do 100 zaměstnanců,
 • 10 % zaměstnanců ve firmě o velikosti od 101 do 300 zaměstnanců nebo
 • 30 zaměstnancům ve firmě o velikosti více než 300 zaměstnanců.

Může tak učinit ze zákonných důvodů uvedených v § 52 Zákoníku práce, kterými jsou:

 • zrušení firmy, nebo její části,
 • přemístění zaměstnavatele, nebo jeho části,
 • nadbytečnost zaměstnance/ů z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu (např. kvůli změně jeho úkolů, technickému vybavení, které ho má nahradit) nebo pokud jde o snížení stavu zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivnosti práce či kvůli jiným organizačním změnám).

O hromadné propouštění se jedná i v případě, kdy chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr dohodou za podmínek uvedených výše alespoň u pěti zaměstnanců.

Hromadné propouštění a odstupné

V případě hromadného propouštění máte vždy nárok na odstupné. Jeho výše závisí na době, po kterou jste ve firmě pracovali. Rozdělení je následující:

 • u pracovního poměru trvajícího méně než rok, dostanete jednonásobek vašeho průměrného výdělku,
 • u pracovního poměru trvajícího více než rok a méně než dva roky, získáte dvojnásobek vašeho průměrného výdělku,
 • trval-li váš pracovní poměr alespoň dva roky, vyplatí vám trojnásobek průměrného výdělku.

Tip: Pokud jste přišli o práci v oboru, ve kterém není poptávka po zaměstnancích, zvažte možnost absolvování rekvalifikačního kurzu. Při splnění určitých podmínek vám ho proplatí úřad práce.

hromadné propouštění: prázdná kancelář

Povinnosti zaměstnavatele

Jestliže ve firmě působí odborová organizace nebo rada zaměstnanců, je váš zaměstnavatel povinen je informovat písemně, nejdéle 30 dní před podáním výpovědí o:

 • důvodech hromadného propouštění,
 • počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni,
 • době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,
 • hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

Dále je povinen úřadu práce v místě jeho činnosti o výše uvedeném a o jednání a jeho výsledcích týkajících se hromadného propouštění s odborovou organizací a radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení této zprávy doručí i organizaci a radě, která se k ní může samostatně vyjádřit a tento posudek následně poslat na úřad práce.

Není-li ve firmě odborová organizace ani rada zaměstnanců stanovena, zaměstnavatel musí informovat o výše uvedeném každého zaměstnance, kterého se hromadné propouštění týká.

Pracovní poměr těchto zaměstnanců skončí výpovědí 30 dní po obdržení písemné zprávy příslušnou pobočkou úřadu práce.


Tip:
Pokud patříte mezi hromadně propouštěné zaměstnance a nemáte zajištěnou novou práci, zaregistrujte se na úřad práce do 30 dní od skončení zaměstnání. ÚP za vás bude platit po dobu evidence zdravotní pojištění a část z ní se vám započítá i do doby pojištění pro výpočet důchodu.

Zdroj: podnikatel.cz, e15.cz

Mám zájem o odběr newsletteru