Podnikatelský plán je jeden z nejdůležitějších nástrojů každého podnikatele. Je to jeho cestovní mapa. Je-li dobře sestaven, vede ho k vytýčenému cíli. Proč je dobré jej čas od času obnovit? Promyslet, co ještě platí a kde jste se naopak posunuli?

V tomto článku se dozvíte, jak přistoupit k jeho každoroční aktualizaci. Vaše podnikání tak bude mít stále správný kurz.

Co je podnikatelský plán?

Podnikatelský plán slouží firmě či podnikateli ke zmapování jejich strategií a budoucích kroků. Většina firem potřebuje nějaký druh podnikatelského plánu, protože jim pomůže zůstat efektivní, pracovat na správných věcech a zaměřit svou energii tam, kam má.

Proč vůbec mít podnikatelský plán?

Cílem podnikatelského plánu je ujasnit si základní vizi. Cíle svého podnikatelského úsilí. Vypracujete-li jej kvalitně, stane se vaším průvodcem. Můžete si na jeho základě kontrolovat, zda cíle plníte. Objevila se před vámi podnikatelská výzva? Je sice lákavá, ale ne zcela v souladu s tou vaší původní vizí? Můžete ji s lehkým srdcem odmítnout. A naopak. Vše, co děláte, můžete poměřit s touto vaší podnikatelskou cestovní mapou.

Do podnikatelského plánu rádi nahlížejí i potenciální investoři. Je to často jeden z hlavních dokumentů, na jehož základě se rozhodnou, zda váš projekt finančně podpoří.

Podnikatelský plán

Kdo sestavuje podnikatelský plán?

V zásadě se dá říci, že každý podnikatel je tvůrcem svého businessu. On osobně do něj vstupuje s nějakou vizí, očekáváními. On má jasno v tom, jakých cílů chce svou podnikatelskou činností dosáhnout. A proto je také on sám tou nejpovolanější osobou k jeho sestavení. Do jeho hlavy nevidí nejlepší ekonom či marketingový stratég. Do podnikatelského plánu se totiž kromě jiného promítají hodnoty, na kterých své podnikání chcete budovat.

Tip! Podnikáte? Nepodceňte aktuální znalosti účetnictví. Ty se mohou hodit, i když využíváte služeb účetní. Porozumíte tak snadněji finančním výstupům. Vyzkoušejte náš kurz účetnictví:

Studujte kurz účetnictví

Proč sestavení podnikatelského plánu není radno uspěchat?

Sestavení podnikatelského plánu je jedna z činností, kde je dobré dopřát si dostatek času. Pokud při jeho vzniku narazíte na témata, v nichž ještě nemáte úplně jasno, nechte je otevřené. Počkejte. Nechte to uzrát. Vyspěte se na to. Náš mozek funguje fantasticky. Když na něj netlačíte, vytasí se někdy s téměř geniálními nápady a řešeními.

Pravidelný upgrade podnikatelského plánu

Odborníci doporučují se k jednou sestavenému plánu pravidelně vracet. Projít si ho. Zjistit, co je pro nás stále aktuální. Ve kterých oblastech jsme dosáhli svých cílů. Ve kterých se nám naopak moc nedařilo. Možná zjistíme, že bychom rádi trochu změnili směr svého podnikání.

Revize podnikatelského plánu je dobrá právě k tomu, abychom to neudělali ukvapeně a zbrkle. Abychom i případné změny zanesly do komplexního rámce naší vize. Aby to celé pořád dávalo smysl. Komu? Zejména nám samotným.

Do nově upraveného plánu můžeme zapracovat např. také aktuální ekonomickou situaci. Své o tom jistě ví podnikatelé, kteří prošli těžkou dobou covidovou, na níž plynule navazuje celosvětová ekonomická krize. Je dobré být připraven a být flexibilní. Zachováte-li si správný směr, ke svým cílům se jistě dostanete. Byť s menším zpožděním.

Podnikatelský plán

Existuje na podnikatelský plán vzor?

Domnívám se, že strukturu svého podnikatelského plánu si budete muset navrhnout sami. Každý projekt je jiný. Každé odvětví je specifické. A každému podnikateli vyhovuje jiný styl plánování. Někdo má radši tabulky a odrážky. Jiný se radši o své vizi rozepíše. Někdo si zase rád vše znázorní graficky.

Co by měl každý podnikatelský plán obsahovat?

 • Základní vizi či záměr
 • Návrh organizační struktury (v případě podnikatele jednotlivce např. návrh externích dodavatelů)
 • Popis služby či produktu
 • Analýza trhu a konkurence
 • Definice cílové skupiny
 • Analýza klíčových slov a marketingový plán
 • Finanční plán

Při vytváření zákaznické persony nezapomeňte uvést klíčové demografické údaje, jako je věk, pohlaví, výše příjmu, úroveň vzdělání a rodinný stav. Kromě toho zvažte jejich potřeby a motivaci k používání vašeho produktu nebo služby. Jaké problémy se snaží vyřešit? Jaké jsou jejich cíle? Pochopíte-li svůj cílový trh a osobnost zákazníka, budete lépe připraveni vytvořit marketingovou strategii, která s nimi bude rezonovat.

Aktualizovaný podnikatelský plán a jeho výhody

Podnikatelský plán, jak jsme si již řekli, je dokument, který popisuje vaše podnikání, jeho cíle a způsob, jakým jich hodláte dosáhnout. Je to základní nástroj pro každou firmu, ať už je velká nebo malá.

Jaké výhody vám ale aktualizovaná verze přinese?

1) Nutí vás pečlivě promyslet váš podnikatelský záměr a identifikovat potenciální rizika a problémy. To vám může pomoci vyhnout se pozdějším nákladným chybám.

2) Může vám pomoci získat investice a zajistit financování od bank nebo jiných finančních institucí.

3) Může vám poskytnout plán, kterým se budete řídit při růstu a rozvoji vašeho podniku. Může vám pomoci udržet se na správné cestě a ujistit se, že dosahujete svých cílů.

4) Může být užitečným nástrojem pro řízení a rozvoj vašeho podnikání. Můžete jej používat k měření pokroku, stanovování cílů a přezkoumávání svých výkonů v porovnání s plány.

5) Může vám pomoci jasně sdělit vaše vize a představy zaměstnancům, partnerům, dodavatelům, zákazníkům a dalším osobám, které se mohou podílet na vašem podnikání.

Nezapomeňte, že váš podnikatelský plán je živý dokument, který by měl být pravidelně aktualizován podle toho, jak vaše podnikání roste a mění se. Nenechte ho zapadat prachem na poličce! Používejte jej jako nástroj, který vás udrží v soustředění a na správné cestě při plnění vašeho snu o založení a rozvoji úspěšného podniku.

Chystáte se začít podnikat v roce 2023?

Pokud uvažujete o zahájení vlastního podnikání, pravděpodobně přemýšlíte, co vás čeká v budoucnosti. Zejména nastupují celosvětová ekonomická recese a energetická krize mohou budit obavy. Podnikatelský plán je skvělý způsob, jak se připravit na úspěch, protože jasně a stručně vyloží vaše cíle a představy, přičemž zahrne i aktuální situaci a rizika.

Vytvoření podnikatelského plánu vám může pomoci:

 • definovat účel a strukturu vašeho podnikání,
 • stanovit realistické cíle a úkoly,
 • vypracovat marketingové a prodejní strategie,
 • pochopit své finanční potřeby,
 • naplánovat růst a expanzi,
 • budovat si dostatečné rezervy.

Bez podnikatelského plánu se do podnikání nepouštějte

Mnoho podnikatelů se domnívá, že podnikatelský plán sestavovat nemusí, protože jejich firma je malá nebo protože znají svůj obor skrz na skrz. Tento způsob uvažování ale skrývá rizika. Podnikatelský plán je nezbytným nástrojem pro podnikání jakékoli velikosti a může vám pomoci vyhnout se některým častým nástrahám.

Ve finančním plánu např. zjistíte, že se stávajícím portfoliem produktů a kapacitou výroby nejste schopni svých stanovených cílů dosáhnout. Můžete tak hned na začátku hledat nové zdroje a cesty, jak se ke kýžené částce obratu dostat.

Jaké hlavní nebezpečí vám bez podnikatelského plánu hrozí? Že snadno sejdete z cesty. Můžete učinit rozhodnutí, která nejsou v souladu s vašimi dlouhodobými cíli. Nedovolte, aby vás absence podnikatelského plánu zastavila v zahájení nebo rozvoji podnikání.

Podnikatelský plán

Cesta od snu k realizaci

Je možné, že máte výborný podnikatelský nápad. Našli jste díru na trhu. Bez dobrého plánu je to ale pořád jen nápad. Dobrý podnikatelský plán je pro váš úspěch nezbytný. Umožní vám stanovit si cíle, sledovat pokrok a provádět nezbytné úpravy v jeho průběhu. Sedněte si a začněte mapovat své vlastní plány na úspěch.

Podnikatelský plán jako váš příběh

Váš podnikatelský plán je váš příběh. Pomocí něj přesvědčíte potenciální investory, partnery a zaměstnance, že vaše podnikání stojí za jejich čas a peníze. Také se k němu můžete vrátit v době, kdy sami zapochybujete. A takové chvíle pozná každý podnikatel. Zastavte se, připomeňte si, proč jste podnikat začali. Jaký je váš záměr. Proč stojí zato překonat překážky a vydat se po cestě dál.

Nenechte se odradit

Chystáte se začít podnikat v roce 2023. Ze všech stran slyšíte, že doba je zlá a podnikání nepřeje. Rodina a přátelé vám radí, abyste radši zůstali v bezpečí zaměstnaneckého poměru. Konkurence vyhlašuje do světa proklamace o tom, že dobře už bylo. Když se nad tím racionálně zamyslíte, mají pravdu. Jen blázen by teď začínal. Ale jen vy víte, zda váš nápad je životaschopný. Zda máte v sobě sílu a odvahu jít s kůží na trh.

Z historie víme, že štěstí přeje připraveným a odvážným. Vzpomeňme na úspěšné podnikatele z dob světové hospodářské krize před druhou světovou válkou. Myslíte, že jim přátelé jejich nápady nerozmlouvali? A o kom se dnes učíme v dějepise? O těch odvážných bláznech, či o jejich opatrných přátelích?

Ideální doba pro začátek podnikání neexistuje. Máte-li vnitřní nutkání a motivaci začít nyní, jděte do toho. Nechte si rezervu pro případ, že by to přece jen nevyšlo. Zejména pokud kromě sebe živíte i rodinu. A nebojte se. S dobrou cestovní mapou v podobě podnikatelského plánu se nemůžete ztratit.

Závěr

V tomto článku jsme si shrnuli výhody podnikatelského plánu. Řekli jsme si také, proč je dobré jej čas od času aktualizovat. Ať už se chystáte začít podnikat kdykoliv, podnikatelský plán bude vaším kompasem na cestě k vysněnému cíli.

Mám zájem o odběr newsletteru