Event marketing – jeden z nejúčinnějších druhů marketingu. Chcete-li svým potenciálním zákazníkům poskytnout opravdový zážitek se svým brandem nebo novým produktem, připravte jim setkání, kde mají možnost vidět produkt na vlastní oči a vyzkoušet si jeho funkčnost. Je obecně známo, že člověk si nejlépe a na nejdelší dobu zapamatujete to, co opravdu prožil. Odměnou vám bude intenzivnější vztah zákazníka k vašemu produktu.

Jak funguje event marketing v praxi?

Slovo event znamená v překladu událost či představení. V marketingovém pojetí se jedná o to, že firma pořádá akci na veřejnosti. Cílem je jednoduše zaujmout novým produktem nové, ale i stávající zákazníky, kteří si jej následně zakoupí. V neposlední řadě si lze pomocí event marketingu navázat dobré vztahy s obchodními partnery a novináři.

Event marketing má oproti jiným marketingovým nástrojům výhodu v tom, že dokáže zapojit všech pět smyslů potenciálních zákazníků najednou. Na zákazníka může povedený event zapůsobit jako jedinečný zážitek o který se rád podělí a bude si ho dlouho pamatovat. Takovým způsobem lze získat i další lidi, kteří si produkt nebo službu na doporučení také zakoupí.

Event marketing lze jednoduše vnímat jako:

 • jakoukoliv akci, která je prováděná na veřejnosti,

 • propojení marketingového cíle a události;

 • ideální způsob propojení značky a události;

 • organizovaní akce, která posílí vztah mezi zákazníkem a produktem, značkou, brandem;

 • přiblížení produktu nebo služby zákazníkovi;

 • působení na cílovou skupinu lidí.

Nejčastější aktivity event marketingu

Mezi nejčastější aktivity event marketingu patří různé semináře, konference, firemní prezentace, firemní večírky a společenské akce. Lze ho však pojmout i jako slavnostní raut, vánoční večírek, slavnostní oběd, večeře. Do eventů patří také módní přehlídky, slavnostní premiéry v kině a v divadle a slavnostní otevření poboček.

Event marketing

Produktový event marketing představuje konkrétní značku nebo produkt

Rozdělení event marketingu

Každý event je jiný – obsahem, cílovou skupinou, konceptem i místem konání. 

Mezi nejčastější eventy podle obsahu patří:

 • Pracovně orientované eventy – jedná se o akci pro interní cílové skupiny firmy a obchodní partnery – produktové školení o novém produktu nebo služby;

 • Informativní eventy – cílem informativního evenetu je předat informace, které jsou však poskytnuty formou zábavného programu; 

 • Zábavně orientované eventy – pro dlouhodobé budování vztahu se zákazníkem je potřeba zapojit kladné emoce a tím lze docílit zábavou;

Rozdělení eventů pomocí cílových skupin:

 • Veřejné eventy – jsou určeny pro stávající nebo potenciální zákazníky, novináře, názorové vůdce a širokou veřejnost.

 • Firemní eventy – jsou určeny pro interní skupiny firmy – zaměstnance, dodavatele, akcionáře. Patří sem nejčastěji firemní večírky, valná hromada a interní školení.

Podle konceptu rozdělujeme event marketing do pěti základních kategorií:

 • Event marketing využívající příležitosti – jedná se o event, který je spojený s oslavami, výročím i dnem otevřených dveří;

 • Produktový event marketing – jedná se o aktivity, které směřují k představení konkrétní značky nebo produktu. Buduje se zde emocionální vztah k značce;

 • Image event marketing – pro tento event je důležité spojení image místa, kde se koná event a jeho hlavní náplně. Jde o propojení hodnot spojovanými se značkou;

 • Event marketing vztažený k know-how – jedná se o jedinečné know-how, které firma vlastní – převratná technologie, nebo konkrétní výrobek na trhu, který zatím žádný jiný výrobce nenabízí;

 • Kombinovaný event marketing – propojení dvou konceptů dohromady. Příkladem může být propojení produktového event marketingu a eventu využívající příležitosti. Příkladem kombinovaného eventu marketingu je firma Coca-Cola, která vyráží během vánočních svátků se svým kamionem do ulic.

Event marketing lze rozdělit i podle místa na:

 • Venkovní akce a open-air – jedná se především o akce pro velké množství lidí a pro širokou cílovou skupinu, které se konají na otevřeném prostranství. Nejčastěji se jedná o eventy spojené s koncertem a sportovní událostí.

 • Eventy pod střechou – eventy se pořádají v budovách a zastřešených areálech. Pro tyto účely lze využít hotelové prostory, divadla, koncertní sály, ledové plochy apod. 

Event marketing využívá ve své marketingové strategii 70 % velkých firem. Jelikož věří, že se jedná o nejúčinnější formu marketingu, přidělují na pořádání eventů 20 až 50 % rozpočtu na pořádání marketingových aktivit. Z akcí pořádaných v rámci event marketingu vedou zážitkové akce pro širokou veřejnost jako jsou kulturní nebo sportovní akce. Event marketing je vhodným nástrojem propagace pro jakoukoliv oblast a firmu.

Mám zájem o odběr newsletteru