Rozřazovací testy z angličtiny

Proč požadujeme Váš e-mail?

1) Kvůli Vaší i naší jistotě

Orange Academy Vám bezplatně poskytuje možnost zjistit Vaši jazykovou úroveň. Abychom si ale byli jistí, že máte o výsledky testu skutečný zájem, žádáme Vás o vyplnění Vaší e-mailové adresy. Až test dokončíte, na tento mail Vám zašleme podrobné informace o tom, jak jste si vedli.

2) Pro případ budoucí spolupráce

Zároveň tuto adresu uložíme k nám do databáze pro případ, že byste si u nás někdy v budoucnu objednali kurz - tím pádem pak nebudete testy muset dělat znovu, ani nás nijak upozorňovat, že už jste rozřazovacím testem prošli. Jednoduše budete moci navázat tam, kde jste skončili.

3) Abyste měli snazší postup

Když mail zadáte poprvé, dostupný máte vždy pouze první test od obtížnosti, kterou si sami zvolíte. Pokud test splníte aspoň na 80 %, postupujete na další. Až se někdy v budoucnu vrátíte, díky Vášemu e-mailu můžete snadno pokračovat od Vaší poslední dosažené úrovně.

Využijeme ještě jinak Váš mail?

Ne.

V Orange Academy plně respektujeme soukromí našich klientů a Vaše maily zásadně neposkytujeme třetím stranám. Nemusíte se tedy obávat, že by Vám po vyplnění Vaší adresy začaly chodit nevyžádané zprávy. Váš e-mail použijeme pouze tak, jak jsme uvedli výš.