Agenturní zaměstnávání je poměrně rozšířený způsob zaměstnávání po celém světě. V České republice je takto zaměstnáno 2,5 % lidí.  Jedná se o zaměstnávání, kdy je pracovník zaměstnancem agentury a jeho pracovní pozice se střídá ve firmách, podle toho, kde potřebují dočasně obsadit konkrétní pozici. 

Agenturní zaměstnávání zprostředkovává personální agentura, která musí mít příslušné povolení a lze ji vést jako fyzickou i právnickou osobu. Hlavní činností personální agentury je zajištění práce. Primárně slouží zaměstnavatelům, kterým poskytuje zaměstnance do firmy.

Agenturní zaměstnávání – výhody

Výhodou agenturního zaměstnávání pro firmy je úspora času. Díky agenturním zaměstnancům odpadá firmám vyřizování agendy spojené s náborem zaměstnanců. Nábor a veškeré administrativní úkony řeší právě pracovní agentura. Zaměstnavatelé mohou snadno získat zaměstnance pro jednorázové projekty, nebo jako záskok za svého zaměstnance. Samotnému zaměstnanci přináší agenturní zaměstnání výhodu v případě, že sám nemůže najít vhodné uplatnění. Podle platného zákona musí mít agenturní zaměstnanci stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici v dané společnosti.

Jak vybrat personální agenturu?

Z pohledu zaměstnance, který se rozhodne pracovat přes pracovní agenturu, je důležité, aby si pracovní agenturu prověřit. Nejdůležitějším bodem kontroly je, zda má agentura povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí. Ověření, zda má společnost povolení lze jednoduše pomocí aplikace – Vyhledávání agentur práce. V současné době je v České republice zhruba 1000 personálních agentur. Povolení o provozování personální agentury se vydávají na tři roky, jejich počet se tak neustále mění.

Mzdové a pracovní podmínky pro agenturní zaměstnance

Zaměstnávání agenturních pracovníků upravuje zákoník práce v § 307a a následujících, který se zaměřuje na mzdové a pracovní podmínky. Zákon stanovuje, že podmínky pro agenturní zaměstnance nesmí být horší než ty, které jsou pro kmenové zaměstnance firmy. Agenturní zaměstnanec má nárok na:

 • Stejnou základní mzdu,

 • stejné bonusy, 

 • prémie, 

 • příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendech a o svátcích,

 • stravenky,

 • sick days.

Agenturní zaměstnanec musí mít i stejnou pracovní dobu a přestávky. V případě plného úvazku má zaměstnanec z agentury i nárok na stejně dlouhou dovolenou. Firmy, které poskytují příspěvky na penzijní připojištění či životní pojištění však agenturním zaměstnancům tyto benefity poskytovat nemusí.

agenturní zaměstnávání

Pracovník je zaměstnancem agentury a jeho pracovní pozice se střídá ve firmách, podle toho, kde potřebují dočasně obsadit konkrétní pozici.

Jaké má agenturní zaměstnanec výhody?

Personální agentura své zaměstnance do firem dočasně propůjčuje. I tak musí být se zaměstnancem uzavřena klasická pracovní smlouva, nebo dohoda o pracovní činnosti. Pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti uzavírá se zaměstnancem personální agentura a písemným pokynem jej přiděluje k výkonu práce u zaměstnavatele firmy, která si služby agentury zaplatí. Firma a personální agentura spolu uzavírají dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Zaměstnavatel a zaměstnanec, který pro firmu vykonává práci, spolu žádnou smlouvu neuzavírají. Za přidělení zaměstnance firma personální agentuře platí.

Pro agenturního zaměstnance má tento typ zaměstnání několik výhod. V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru v dané firmě, může mu personální agentura zajisti ihned nové pracovní místo. Agenturní zaměstnání často vyhledávají čerství absolventi nebo dlouhodobě nezaměstnaní, pro které je hledání práce nejtěžší a jedná se tak o ideální začátek pro nastartování kariéry.

Náležitosti dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce

Zákoník práce stanovuje v § 308 náležitosti dohody o dočasném přidělení zaměstnance, kterými jsou:

 • Jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození pracovníka,

 • druh práce, kterou bude pracovník vykonávat,

 • den nástupu k výkonu činnosti,

 • doba, po kterou bude pracovník vykonávat činnost u konkrétní firmy,

 • místo výkonu činnosti,

 • podmínky, za kterých může být ukončen pracovní poměr před uplynutím stanovené doby,

 • číslo a datum vydání rozhodnutí o povolení k zprostředkování zaměstnání.

Mám zájem o odběr newsletteru