Personalista může být kmenovým zaměstnancem, nebo vám personální otázky řeší externí firma. Outsourcingu se budeme věnovat podrobně v budoucnu. V tuto chvíli se zaměříme na to, jaké výhody nám interní personalista přinese. Jaká je jeho náplň práce a jeho role v pracovním kolektivu.

Proč zaměstnat personalistu?

Jeho velkou výhodou je znalost firemních procesů, firemní kultury i jednotlivých členů týmu. Investice do vlastního personalisty se vyplatí i menší firmě. V náplni jeho práce najdeme nejen nábory nových zaměstnanců a motivaci těch stávajících. Základem jeho pozice je veškerá zaměstnanecká agenda. Administrativa spojená s náborem a ukončením pracovního procesu. Vede výběrová řízení. Zajišťuje benefity a teambuildingy. Zajistí také školení BOZP, PO a plnění povinných lékařských prohlídek. Vytvoří přesný popis pozic, adaptační i kariérní plán.

 co dělá personalista

Personalista nebo kouč?

Pokud je jeho činnost ve firmě dobře nastavena, má nezastupitelnou roli. Není přímo ve vedení, ale rozhodně se na vedení a motivaci týmu značnou měrou podílí. Není nikomu přímo nadřízený, což mu dává jistou výhodu. Funguje často jako důvěrná osoba. Vede motivační pohovory, zná slabosti i silné stránky členů týmu. Hasí požár dříve, než vypukne (vyhoření, konflikty na odděleních).

Jeho činnost mívá často přesah do koučinku – dovede zaujmout nezaujatý pohled. Neradí a nehodnotí. Pokládá otázky a velmi dobře naslouchá. Působí jako tmel týmu. Dobrý personalista svou firmu zná. Má nadhled. Je tak trochu psychologem, terapeutem, dobrým analytikem, schopným pozorovatelem. Odhalí i skryté motivy jednání, čte mezi řádky. Rozumí řeči těla.

Jste malá firma a personalistu nepotřebujete?

Myslíte si, že mít interního personalistu je zbytečný luxus? Co by vlastně ve firmě na plný úvazek dělal? Občas nějaké to výběrové řízení zvládnete sami, jako doposud. Než tuto variantu definitivně zavrhnete, zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami.

Už jste si spočítali čas, který stráví vaši zaměstnanci náborem? Opravdu pročtou pečlivě všechny životopisy a připraví se na pohovor s uchazečem? Mohou se na tuto činnost soustředit, když jim stojí jejich vlastní práce? Stíhají odpovídat všem uchazečům? Úspěšným i těm, co neuspěli? Jste s výběrem nových zaměstnanců spokojeni? Můžete s čistým svědomím tvrdit, že máte zaměstnaneckou agendu v pořádku? Všichni mají platné lékařské prohlídky, školení BOZP a PO? Atmosféra ve firmě je přátelská a nevznikají žádné konflikty a křivdy? Zaměstnanci jsou spokojení a loajální?

Činností pro schopného personalistu se ve firmě najde jistě dostatek. Nicméně pro začátek můžete pozici vypsat pouze na poloviční úvazek a zaměstnat třeba maminku po mateřské dovolené. Můžete jí také nabídnout flexibilní pracovní dobu a možnost občas pracovat z domu. Získáte tak platného člena týmu a loajálního zaměstnance.

Mám zájem o odběr newsletteru