Kdo tvoří Orange Academy?

Orange Academy team

Ing. Jaroslav Damborský
Jednatel Orange Academy s.r.o.

Ing. Martin Polák - daňový poradce
Garant kurzů účetnictví

Mgr. Sylvie Balážová
Jednatelka franchisingové společnosti Orange Academy plus s.r.o.

Ing. Romana Hubáčková
Garantka kurzu Personalistiky a Mzdové účetnictví

Bc. Michaela Prátová
Vedoucí zákaznické podpory

Mgr. Lenka Brůčková
Hlavní metodička pro anglický jazyk

Mgr. Iveta Damborská
Hlavní metodička pro německý jazyk

Co je Effective English® a Effektives Deutsch®?

Učebnice Effektives Deutsch

Effective English® a Effektives Deutsch® jsou vysoce účinné metody, díky kterým si aktivní angličtinu a němčinu osvojíte v nejkratším možném čase. Tyto metody efektivně nakládají s Vaším časem, financemi i s motivací.

V čem spočívá jejich efektivita?

Jedná se o přímé metody výuky – to znamená, že se učíte přímo v jazyce, který si chcete osvojit. Učíte se tak přemýšlet v cizím jazyce a nepřekládat do svého rodného. Jazyk se učíte přirozeně – podobně jako děti. Nepřemýšlíte o tom, jak sestavit větu, ale pod vedením lektora ji řeknete.

Děti zpočátku také neumějí perfektně vyslovovat, ani intonovat. Ovšem používáním slov stále znovu a znovu se výslovnost i intonace vybrousí do dokonalosti. Na stejném principu fungují i naše metody.

Chcete se dozvědět více o Effective English® a Effektives Deutsch®?

Kdo jsme?

Lektor

Mgr. Sylvie Balážová
Jednatelka franchisingové společnosti Orange Academy plus s.r.o.

Lektor

Ing. Jaroslav Damborský
Jednatel Orange Academy s.r.o.

Lektor

Mgr. Lenka Brůčková
Hlavní metodička pro anglický jazyk a lektorka anglického jazyka

Lektor

Ing. Martin Polák - daňový poradce
Garant kurzů účetnictví


Lektor

Ing. Romana Hubáčková
Garantka kurzu Personalistiky a Mzdové účetnictví

Jak hodnotíte naše lektory?

Víme, jak důležití jsou kvalitní lektoři. Při jejich pečlivém výběru dbáme nejen na jejich odbornost, ale také na jejich pedagogické dovednosti. O kvalitě jejich výuky svědčí průběžné dotazníkové hodnocení, které nám odhalí průměrnou známku. Ta momentálně činí krásných 1,123. Hodnotící škála je jako ve škole, tedy od 1 (nejlepší známka) do 5 (nejhorší známka).

Výborně Velmi dobře Dobře Dostatečně Nedostatečně
88,2 % 11,4 % 0,5 % 0 % 0 %