Vidím a zapomenu. Slyším a zapamatuji si. Udělám a porozumím. ~ Confucius

Effective English ® a Effektives Deutsch ®

Naše certifikované výukové metody Effective English ® & Effektives Deutsch ® jsou podepřeny vědecky podloženými informacemi o fungování lidského mozku a o způsobu, jakým se učíme.

Pyramida učení - co si pamatujeme po dvou týdnech

Pyramida učení Effective English ® & Effektives Deutsch ®

Ve výuce se zaměřujeme na dvě spodní příčky pyramidy. V našich kurzech se věnujeme aktivní fázi učení, studenti jsou neustále nuceni mluvit a komunikovat v cizím jazyce, což vede k jeho aktivnímu osvojení.

Vyzkoušejte si to na vlastní kůži: