Ing. Martin Polák

Ing. Martin Polák

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později působil jako pedagog. Již během studia pracoval na různých ekonomických pozicích, kde získal spoustu znalostí nejen v oblasti účetnictví.

Od roku 2011 působí ve firmě Orange Academy a předává své odborné znalosti a zkušenosti začínajícím účetním. V roce 2014 úspěšně složil odborné zkoušky a stal se daňovým poradcem. Postupně se vypracoval až na garanta rekvalifikačních kurzů účetnictví a daní. Je zároveň jednatelem účetní společnosti se zhruba 50 klienty, kterým poskytuje vedení účetnictví nebo odborné poradenství či závěrkové kontroly.