Výplatní páska je důležitým potvrzením pro každého zaměstnance. Přečtěte si, co musí obsahovat a do kdy má být zaměstnavatelem předána.

Výplatní páska: Co to je a co musí obsahovat?

Výplatní páska je písemné potvrzení jednotlivých složek mzdy (příp. platu), srážek a odvodů. Dostanete ji, pokud máte zaměstnání na trvalý pracovní poměr nebo dohodu (o provedení práce či o pracovní činnosti) při měsíčním vyúčtování mzdy (příp. platu). Páska musí obsahovat následující informace:

 • vaše jméno a příjmení,
 • název společnosti, pro kterou pracujete,
 • měsíc a rok vyplacení mzdy,
 • tarifní mzdu,
 • základní mzdu,
 • hrubou mzdu,
 • nezdanitelnou část základu daně,
 • dny dovolené za aktuální i předchozí rok i vyčerpané dny a zbývající,
 • odpracované dny včetně svátků,
 • odpracované hodiny,
 • prémie, odměny a osobní ohodnocení,
 • náhradu za čerpání dovolené i za noční směny, pohotovost, víkendy a svátky,
 • odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem,
 • odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení placené zaměstnancem,
 • zálohu na daň ze mzdy,
 • čistou mzdu,
 • jiné srážky ze mzdy,
 • příp. daňový bonus,
 • cenu práce,
 • částku k výplatě.

Vysvětlení jednotlivých částí výplatní pásky

Níže se podívejte na vysvětlení jednotlivých částí výplatní pásky uváděných výše a také na vzor, jak může vypadat.

Tarifní mzda

Tarifní mzdou se rozumí mzda, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě (tzn. obsahuje pouze základní mzdu).

Základní mzda

Základní mzda je mzda bez jejích nenárokových složek (tzv. pobídkových složek – příplatky, prémie, osobní ohodnocení).

Hrubá mzda

Hrubá mzda zahrnuje mzdu základní včetně pohyblivých složek (náhrady za dovolenou, pracovní neschopnost apod.).

výplatní páska

Nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně jsou roční odpočty snižující základ daně. Jedná se o:

 • poskytnutí daru,
 • zaplacené úroky z úvěru,
 • platby na penzijní pojištění či připojištění,
 • pojistné na životní pojištění,
 • členské příspěvky člena odborové organizace,
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Záloha na daň ze mzdy

Zálohu na daň ze mzdy budete muset zaplatit vždy, máte-li příjem ze zaměstnání. Výjimkou je situace, kdy výdělek z dohody o provedení práce nepřekračuje částku 10 000 Kč a není podepsáno prohlášení k dani.

Čistá mzda

Čistá mzda je reálná mzda, která vám může být vyplacena. Jedná se o hrubou mzdu sníženou o odvody na sociálním i zdravotním pojištění a zálohu na daň. Následně se k ní přičítá daňový bonus.

Jiné srážky ze mzdy

Mezi jiné srážky ze mzdy patří ty na obědy (dobrovolné), ale například i na exekuci (nedobrovolné).

Daňový bonus

Daňový bonus můžete získat, je-li vaše daňová povinnost záporná díky slevě na děti.

Cena práce

Cena práce zahrnuje hrubou mzdu včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Můžete tak vidět, kolik stojíte vašeho zaměstnavatele, co se mzdových nákladů týká.

Částka k výplatě

Čistá mzda ponížená o jiné srážky, je částka, která vám bude vyplacena.

Výplatní páska: Do kdy má být předána?

Nejpozději byste měli výplatní pásku obdržet do konce měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena.

Výplatní páska není jen potvrzením o mzdě a odvodech, ale i důležitým dokumentem při výpočtu důchodu. Ohlídejte si proto její správnost!

Zdroj: vyplaty.cz, pamprofi.cz, welcometothejungle.com

Mám zájem o odběr newsletteru