Patříte mezi státní zaměstnance a chcete vědět, kolik byste si měli vydělávat? V článku najdete veškeré informace potřebné ke stanovení platové třídy i tabulky, do které spadá vaše profese.

Co jsou to platové třídy a tabulky?

Abyste si dokázali zjistit výši platu, je třeba se umět orientovat v základních pojmech. Platové tabulky jsou tabulky, které zahrnují profese státní sféry, rozdělené podle charakteru konkrétního druhu zaměstnání. Od 1. 1. 2020 jsou celkem čtyři.

Platové tabulky obsahují platové stupně a platové třídy. Platové stupně se zpravidla odvíjí od délky tzv. započitatelné praxe*. S rostoucí praxí na dané pozici se vám bude zvyšovat i plat. Platové třídy závisejí na náročnosti a povaze nejtěžšího pracovního úkonu dané pozice. Přihlíží se i k nejvyššímu dosaženému vzdělání (např. do první a druhé platové třídy spadají lidé s vystudovanou základní školou, do třetí se střední apod.). Celkem je 16 tříd. Níže naleznete jejich přehled a podmínky zařazení pracovních pozic do platových tříd.

*Délka započitatelná praxe závisí na vašem zaměstnavateli. Uzná vám pravděpodobně pouze dobu, po kterou jste vykonávali stejnou nebo podobnou činnost. V některých případech může přihlédnout i k podobnému oboru (resp. obecným předpokladům), jichž jste dosáhli a jsou-li pro výkon současné pozice dostatečně relevantní. Započítá však pouze část doby této praxe. Avšak doba strávená na mateřské dovolené nebo výkon civilní služby se uznává celý.

Pomocí průsečíku těchto hodnot pak určíte výši vašeho hrubého měsíčního platu (mzdy) ve státní sféře. Pracujete-li ve sféře soukromé, můžete platových tabulek využít k porovnání vašeho skutečného platu s tabulkovým.

Platové třídy 2020

Čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání, tím vyšší je i platová třída.

 • 1. a 2. platová třída: základní vzdělání,
 • 3. platová třída: střední vzdělání,
 • 4. platová třída: střední vzdělání nebo s výučním listem,
 • 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem,
 • 6. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo maturitou,
 • 7. a 8. platová třída: střední vzdělání s maturitou,
 • 9. platová třída: střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání,
 • 10. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské (bakalář),
 • 11. a 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání (bakalář/magistr),
 • 13. až 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání (magistr).

Některé stupně vzdělání však zasahují do více platových tříd, zde pak rozhodují svěřené odpovědnosti a fyzická (příp. psychická) namáhavost vykonávané profese. Proto některé platové tabulky začínají vyššími třídami. Pokud nevíte, do jaké platové třídy patříte, můžete si přečíst jejich specifikaci na portálu Pracomat.cz. Jako státní zaměstnanci ji však jistě znáte.

platové třídy

Platové tabulky 2020

Je třeba podotknout, že ne všechny profese v platových tabulkách naleznete. Obsahují pouze platy státních zaměstnanců, mezi které patří například:

 • učitelé,
 • pracovníci státní správy,
 • policisté,
 • pracovníci ve zdravotnictví,
 • hasiči
 • a další.

Níže uvádíme jednotlivé profese rozdělené do platových tabulek, platných od 1. 1. 2020.

Platová tabulka číslo 1

Tabulka číslo jedna zahrnuje:

 • manuální profese (kuchař, uklízeč, apod.),
 • umělce (režisér, herec, atd.)
 • či nepedagogické zaměstnance v regionálním školství nebo v kultuře.

Platová tabulka číslo 2

Do platové tabulky číslo dvě patří:

 • nelékařští pracovníci (záchranář, farmaceut,…)
 • a zaměstnanci v sociálních službách.

Platová tabulka číslo 3

Platová tabulka číslo tři obsahuje povolání:

 • zubního lékaře
 • i klasického lékaře.

Pozn.: Profese musí být vykonávány ve veřejné sféře stejně jako ostatní zmiňovaná povolání.

Platová tabulka číslo 4

Do čtvrté platové tabulky spadají:

 • pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, lektor, instruktor, speciální pedagog, pedagog volného času, asistent pedagoga).

Pozn.: Vysokoškolští pracovníci většinou podléhají výměrům svých škol.

Speciální výměry

Pracujete-li:

 • jako hasič, policista nebo celník,
 • voják
 • nebo úředník ve služebním poměru,

jste ohodnoceni podle speciálních výměrů. Hasiči, policisté či celníci podléhají jiným kritériím než zaměstnanci státní sféry. Výše platu se v jejich případě odvíjí od dosaženého vzdělání, hodnosti a délky služebního poměru. I vojáci jsou od července 2015 posuzování podle hodností. Pro úředníky ve služebním poměru platí speciální platové tabulky určené pouze pro ně.

Nejste spokojeni s platem? Popřemýšlejte nad rekvalifikací. Orange Academy poskytuje rekvalifikační kurzy na žádané obory na trhu práce!

Zdroj: kurzy.cz, pracomat.cz, kupnisila.cz

Mám zájem o odběr newsletteru