Human resources a AI neboli umělá inteligence už jdou ruku v ruce. Umělou inteligenci v HR můžeme využívat hned pro několik procesů. Můžeme díky AI řídit pracovní sílu, získávat nové zaměstnance nebo třeba vylepšovat rozvoj těch stávajících. Pohlížejme tedy na AI jako na pomocníka v HR, který pomáhá rozvíjet schopnosti nás lidí. Proto se v dnešním článku zaměříme na pozitiva využívání umělé inteligence v HR.

Dopad AI na human resources

Pro mnoho personalistů nebude umělá inteligence ničím novým, jelikož se už v rámci human resources stala klíčovou součástí a kolikrát i každodenním nástrojem.

Umělou inteligenci tak můžeme využít k úkolům, které by nám jinak zabraly několik hodin, ne-li dní. Proto je zásadní dopad v ušetření času. Díky efektivním a automatickým procesům založeným na AI můžeme v HR snižovat pracovní zátěž a zvýšit tak celkovou produktivitu.

Human resources nyní může díky umělé inteligenci snižovat náklady, zvyšovat produktivitu i efektivní práci a stejně tak zlepšovat rozvoj a učení zaměstnanců ve společnosti. Pokud umíme využívat umělou inteligenci správně, můžeme dosahovat krásných výsledků a pozitivně ovlivnit celkovou strategii společnosti.

Výhody umělé inteligence v human resources

Ty největší výhody AI souvisí s automatizací mnoha funkcí. Díky datům, která umí AI využít, je práce v human resources méně stresující a efektivnější.

1.) Efektivnější nábor

Nábor a získávání talentů je mravenčí práce, která zabere spoustu času. Jedná se o zpracování velkého množství dat a kolikrát se jedná o zdlouhavé procesy. AI systémy dokážou rychle tohle velké množství dat zpracovat. Efektivně tak identifikují vhodné kandidáty na pracovní pozici. Jediné co stačí, je zadání potřebných kritérií, podle kterých má nástroj životopisy hodnotit a vybírat.

Získáme tak rychlejší proces náboru za předpokladu naprosté objektivity. Umělá inteligence je imunní vůči lidským vlastnostem jako jsou předsudky. Získáme tak uchazeče, kteří dovednostmi perfektně odpovídají nabízené pozici. Další komunikace a zhodnocení lidské stránky věci je už na samotných recruiterech.

2.) Onboarding a nástup zaměstnance

Uměla inteligence pomáhá v oblasti human resources i během onboardingu. Proces nástupu nováčka a s tím spojená školení jsou zásadní pro hladkou integraci do společnosti. AI nám pomáhá tyto procesy zefektivnit. Je schopna poskytnout školení napasovaná přesně na roli, kterou bude nováček ve firmě zastávat.

Tyto školící systémy navíc sledují pokrok jednotlivců a tak můžeme díky AI identifikovat oblasti, ve kterých se může daný zaměstnanec zlepšit. Naopak také vidíme, jaké jsou silné stránky zaměstnanců a můžeme tak snadněji nastavit další kariérní růst.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

3.) Analýza zaměstnanecké angažovanosti

Abychom udrželi zaměstnance ve společnosti, je potřeba, aby zůstali angažovaní. Jen tak budou kvalitně pracovat, budou motivování a práce je bude bavit. Umělá inteligence nám tak může pomoci pro předpovězení potenciální neangažovanosti. Sleduje totiž chování zaměstnanců a identifikuje vzorce, které mohou signalizovat zaměstnaneckou nespokojenost.

Analýza dat pomocí AI nám poskytne důležité informace o faktorech, které zapříčiňují fluktuaci zaměstnanců.

HR pak může na základě těchto dat zpracovat takovou strategii, která povede ke zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců.

4.) Efektivní vzdělávání a rozvoj

Human resources a AI jdou ruku v ruce s rozvojem a vzděláváním zaměstnanců. A pokud jsou vzdělávání a rozvoj personalizované, jsou také mnohem efektivnější. Zaměstnanci neustále touží po vzdělávání a zdokonalování svých dovedností. Bývá to také nejčastější otázka během přijímacích pohovorů. Jaké jsou možnosti vzdělávání?

Uměla inteligence pomáhá ve vytváření personalizovaných výukových programů. Všechny školící moduly jsou nastaveny přesně podle potřeb jednotlivců a tak můžeme zaměstnancům poskytnout individuální školení s minimem vynaložených sil.

AI nabízí možnosti učení pomocí simulací a tak si zaměstnanci vyzkouší a vidí, jak dané situace probíhají ve skutečném životě. Prostřednictvím takových simulací mohou zaměstnanci získat personalizovanou zpětnou vazbu o svém pokroku. S chutí tak rozvíjejí své dovednosti a jsou si ve své práci jistější.

Human resources je stále o lidech

Někteří personalisté mohou mít strach, že je umělá inteligence nahradí. Nicméně HR je stále o lidech, o schopnostech umění komunikovat s jednotlivci na základě pocitů a vjemů. Stále se jedná o řízení lidských zdrojů.

Proto si zapamatujme, že AI je dobrý pomocník a může nám usnadnit práci a ušetřit spoustu času. Naučme se zapojit umělou inteligenci do HR procesů a nechme jít společnost s dobou. Umělá inteligence tedy není hrozbou, nýbrž nástrojem a příležitostí pro HR, která pomáhá zlepšit práci a vytvořit efektivnější procesy.

Využitím AI můžeme v human resources zefektivnit náborové procesy, poskytnou personalizované vzdělávání a zaškolení a stejně tak udržet své zaměstnance angažované. Společnosti, které investují do těchto technologií, zlepšují svou pracovní sílu a zůstávají konkurenceschopné.

Čím dál častěji se budeme setkávat s propracovanějšími rozvojovými programy. Plány rozvoje budou vytvářeny na míru podle potřeb jednotlivců ve společnosti. Díky analýze dat budeme schopni predikovat fluktuaci a identifikovat rizika, která na nás číhají.

Mám zájem o odběr newsletteru