V případě, že poptáváte služby kvalifikovaných poradců v oblasti daní nebo daňového přiznání, je důležité oslovit toho správného. To, že je někdo účetní neznamená, že je ihned daňovým poradcem. Naopak daňový poradce nemusí být automaticky dobrý účetní. Účetní vám bez problému zpracuje účetnictví i daňovou evidenci a připraví podklady pro daňové přiznání. Poradce na daně vám daňové přiznání sestaví a poradí v široké oblasti daní.

Účetní a daňový poradce

Daňový a účetní a poradce jsou dvě odlišné profese, které nabývají na významu podle toho, jak firma, která poptává jejich služby roste. Malé firmy často zaměstnávají menší počet lidí, proto často zadávají své požadavky v oblasti účetnictví a daňového poradenství externím společnostem. Účetní působí jako nezávislý dodavatel s živnostenským oprávněním. Daňový poradce postupuje v souladu se zákonem o daňovém poradenství a musí být zapsaný v  Komoře daňových poradců.

Účetní musí jednoduše splňovat minimální požadavky a to dovršení věku, trestní bezúhonnost a doloženou praxi. Svou činnost vykonávají na základě živnostenské oprávnění. Daňový poradce naproti tomu získá licenci až po absolvování řady odborných zkoušek a zápisu do Komory daňových poradců.

Celkem byly vydány desítky tisíc živnostenských oprávnění pro vedení účetnictví. Na druhou stranu daňových poradců je v současné době zhruba necelých pět tisíc.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Rozdíl v obsahu práce

Účetní

Účetní je odborník na vedení účetnictví. Aby mohl tuto činnost vykonávat samostatně jako osoba samostatně výdělečně činná, musí splňovat řadu požadavků. Například v závislosti na svém předchozím vzdělání potřebuje 3–5 let praxe. Má na starosti veškeré účetní povinnosti včetně tvorby podkladů pro daňové přiznání, nikoliv však tvorbu samotného daňového přiznání. Účetní nemusí mít na rozdíl od daňových poradců pojištění odpovědnosti. Nicméně pokud ho mají, je to vždy lepší.

Daňový poradce

Je odborníkem v daňových záležitostech. Podle Komory daňových poradců je přibližně 20-30 % uchazečů schopno složit náročnou zkoušku. Zkouška obsahuje otázky z oblasti účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění, ekonomiky apod. Teprve poté, když jsou úspěšní absolventi zkoušky zapsáni do registru daňových poradců, tak mohou začít pracovat v oboru. Daňový poradce je kvalifikovaný k vypracování všech dokumentů týkajících se daní, včetně kontrolních hlášení a daňových přiznání. Ze zákona musí být pojištěn, takže pokud dokumenty vyplní špatně a finanční úřad mu udělí pokutu, jeho pojišťovna tyto chyby uhradí. Příležitostně vede i účetnictví, protože ho potřebuje jako podklad pro daňové přiznání. 

Kromě zpracování daňových přiznání zastupuje daňový poradce klienta také při jednání s finančním úřadem a v případě sporu před správním soudem. Vypracovává přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Je samozřejmě vždy k dispozici pro radu a pro zodpovězení dotazů. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, termín odevzdání dokumentů a také zaplacení daně se z konce března automaticky posouvá na konec června.

Učetní a daňový poradce

Účetní nebo daňový poradce – koho si vybrat?

V případě, že jste velká firma, která požaduje detailní účetnictví a potřebuje zejména zpracování daňového přiznání. Oslovte ideálně účetního i daňového poradce, který se na základě dodaného účetnictví postará o daně.

Cena služeb je bezpochyby jedním z nejdůležitějších faktorů při najímání daňového poradce pro firmu. Účetní stojí v tomto ohledu obvykle méně než daňoví poradci, protože daňoví poradci na sebe berou finanční rizika spojená s poskytováním daňového poradenstvím.

Proto, na rozdíl od velké firmy, bude pro malého živnostníka výhodnější spolupracovat s účetním poradcem, který může sloužit jako ekonomický poradce. Vede účetnictví, pomáhá s řešením souvisejících otázek finančního řízení, jedná se státními orgány a odborně připravuje podklady pro daňové povinnosti.

Výhodou spolupráce s daňovým poradcem je možnost tříměsíčního odkladu podání daňového přiznání. Majitelé malých firem nebo živnostníci se obvykle spokojí s tím, že mají vše za sebou do konce března, aby se mohli soustředit na svou činnost. Zatímco velké společnosti tuto možnost obvykle vítají.

Závěr

Z článku vyplývá, že daňoví poradci, kteří se zabývají především přípravou daňových přiznání, jsou většími daňovými specialisty. Na druhou stranu účetní vám poskytne věrné a poctivé zobrazení účetnictví. Velké společnosti tak využívají služeb obou profesí. Malá firma nebo živnostník si vystačí se službami šikovného účetního.

Mám zájem o odběr newsletteru