Darovací daň pro rok 2022

Darovací daň pro rok 2022

Od roku 2014 spadá darovací daň, z pohledu českého daňového práva, pod daň z příjmu, jako bezúplatný příjem. Dle § 2055 občanského zákoníku se darovací smlouvou dárce zavazuje převést vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá. Základním znakem darování je tedy...