Týká se vás EET (elektronická evidence tržeb) a zavedení EET pokladen? V článku najdete informace o tom, kdo musí a kdo nemusí mít EET, jaký zvolit pokladní systém a další praktické rady pro podnikatele.

Kdo nemusí mít EET

Často kladenou otázkou řady podnikatelů je ohledně jejich povinnosti vést EET. Obecně lze říci, že elektronickou evidenci tržeb nemusíte zřizovat, pokud nepřijímáte tržby v hotovosti, šekem, směnkou nebo bitcoiny.

Jestliže přijmete hotovost ojediněle nebo získáváte-li tržby bezhotovostně (platebními kartami, převodem z účtu či složením hotovosti na účet v bance) a to i v případě, že je na faktuře uveden způsob platby v hotovosti, EET mít nemusíte.

Některé obory jsou však od EET osvobozeny, i přestože přijímají tržby v hotovosti. Výjimku tvoří například tyto činnosti:

 • předvánoční prodej kaprů,
 • provozování sociálních služeb,
 • obchodování s cennými papíry,
 • podnikání v energetice.

EET nemusejí vést ani příspěvkové organizace, banky, pojišťovny, investiční společnosti, provozovatelé veřejných toalet nebo hromadné dopravy.

Tip: Chcete se naučit vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Prohlédněte si kurzy od Orange Academy!

Kdo musí mít EET

EET musíte mít, pokud přijímáte tržby hotově nebo dalšími obdobnými způsoby (viz výše). A také v případě, kdy peníze obdržíte hotově na fakturu, i přestože je v nich uveden způsob úhrady “bezhotovostně”.

Povinnost zavedení EET od 1. 5. 2020 (v tzv. třetí a čtvrté fázi) se vás bude týkat, podnikáte-li v následujících odvětvích:

 • stravování a pohostinství (jedná se o tržby z dodání zboží),
 • rostlinná a živočišná výroba,
 • výroba potravinářských výrobků (pečiva, apod.),
 • pozemní a potrubní doprava (taxislužba, silniční nákladní,…),
 • účetnictví a právních služby,
 • veterinářství,
 • zdravotnictví (lékařství, zubní péče),
 • výroba oděvů a textilií, hygienických prostředků, pryžových, plastových, nekovových i kovových výrobků včetně konstrukcí, nábytku, hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů apod.,
 • opravy nebo instalace strojů a zařízení,
 • specializované stavební činnosti (malířské, obkladačské, pokrývačské aj. práce),
 • opravy v domácnostech nebo počítačů,
 • ostatní služby (kadeřnictví, masérství atd.).

Tip: Pokud nechcete vést EET a splňujete-li určité podmínky, můžete evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu, kdy budete moci vydávat účtenky z předtištěného bloku.

eet pokladna

Jak vybrat vhodnou EET pokladnu?

Hledáte-li vhodnou EET pokladnu pro vaše podnikání, podívejte se na možnosti. Vybírejte ho podle velikosti vaší firmy.

Malí podnikatelé

Pokud patříte mezi malé podnikatele (řemeslníky) s nízkým obratem a počtem zákazníků, bude pro vás dobrým řešením smartphone (příp. tablet) s bezdrátovou tiskárnou.

Vlastníte-li menší provozovnu, kde vydáte maximálně desítky účtenek denně, můžete si vybrat čtečku platebních karet s integrovanou tiskárnou. Zařízení lze pořídit s cloudovým řešením, nebo bez něj. Cloud umožňuje práci s daty online a jejich zálohování.

Střední podnikatelé

Jste-li majiteli penzionu, menší restaurace nebo jiné středně velké provozovny, kde vystavíte stovky až tisíce účtenek, měli byste používat počítačovou pokladnu, nebo all-in-one zařízení (s integrovanou tiskárnou účtenek a čtečkou karet), které koupíte od 10 000 Kč.

Velcí podnikatelé

Patří-li vám hotel, velká restaurace nebo například velkoobchod, kde vygenerujete denně tisíce účtenek, musíte si pořídit počítačové či jednoúčelové pokladny přizpůsobené vašemu provozu.

Pozor! Pokud si chcete koupit registrační pokladny, vždy si zjistěte, zda je u nich možnost připojení k internetu. Ne všechny totiž touto funkcí disponují.

EET pokladna: Řešení problémů s funkčností

Níže naleznete praktické rady, které se vám budou hodit při používání EET pokladny a v případě problémů s její funkčností.

Selhání připojení k internetu nebo EET pokladny

Během provozu pokladny se vám může stát, že nebudete schopni účtenku zákazníkům vystavit. Selže-li připojení k internetu a bude-li se jednat o krátkodobý výpadek, můžete ji vydat bez fiskálního identifikačního kódu*, ale musíte připojit váš podpisový kód*. Údaje o tržbě je třeba odeslat nejpozději do 48 hodin od vydání účtenky.

* fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód přidělený každé účtence, který potvrzuje zaevidování tržby správcem daně
*podpisový kód (PKP) informuje o nefunkčnosti systému

Jestliže vám selže EET pokladna, můžete prodávat dál v rámci tzv. liberace, kdy vám bude prominuta pokuta, pokud prokážete, že jste účtenku z důvodu vnějších vlivů vydat nemohli (např. z důvodu zkratu, náhlé poruchy pokladny apod.). Bude tedy vaší povinností doložit finančnímu úřadu dokumenty, které vaší nevinu prokážou.

EET pokladna: Postup ověření evidence tržeb

Níže naleznete postup, jak ověřit správné zaevidování tržby z EET pokladny.

Ověření správného zaevidování tržby

Pro ověření správné funkce EET pokladny a zaevidování tržby do systému můžete využít stránek Daňového portálu, kam zadáte údaje z účtenky. Nenajde-li ji systém, i přestože je na ni FIK uveden, kontaktujte dodavatele pokladního systému. Jestliže na účtence FIK chybí, musíte datovou zprávu dodatečně zaslat. S ní následně kód obdržíte.

V případě, že chcete ověřit větší množství tržeb, budete se muset přihlásit do aplikace EET. Ne však ihned po vygenerování účtenky. Kontrola je možná obvykle následující den po přijetí datové zprávy. O detailní údaje musíte v aplikaci zažádat a soubor si stáhnout, protože se po měsíci odstraňuje.

Další informace o elektronické evidenci tržeb najdete v zákoně o EET.

zdroj: podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru