Finanční správa České republiky poskytuje přes daňový portál elektronické služby. Pomáhá nejen podnikatelům, ale všem lidem, kteří jsou povinni platit daně. Vzhledem k častým změnám v legislativě (nové podobě formulářů, jiným termínům a sazbám) se vyplatí ho sledovat.

Proč využívat daňový portál aneb jaké nabízí výhody?

Daňový portál vám poslouží především k elektronickému podání daní. Využijete ho v případě, kdy potřebujete zaplatit daň z příjmů, přidané hodnoty, silniční a další daně nebo jste povinni vést elektronickou evidenci tržeb (EET).

Na webu najdete potřebné tiskopisy k daním, které chcete podat. Ty můžete vyplnit sami po jednotlivých polích, nebo využít průvodce. Následně je vytiskněte a odevzdejte přes aplikaci EPO.

Aplikace elektronického podání (EPO) umožňuje kromě automatického doplňování některých polí a jejich dopočtů i další funkce, které vám usnadní práci s tiskopisy.

Portál kromě nabídky elektronických formulářů informuje o novelách zákonů, které se týkají daní.

Studujte kurz účetnictví

Jakých dalších funkcí daňového portálu lze využít?

elektronické podání na daňovém portálu

Elektronická evidence tržeb (EET)

Na portálu naleznete i další pomocníky, které můžete využívat. Pokud patříte mezi poplatníky EET, bude se vám hodit webová aplikace, která umožňuje spravovat pokladní certifikáty a údaje potřebné pro evidenci tržeb nebo založení provozovny.

V případě, že jste povinni evidovat tržby, nejprve si musíte podat Žádost o přidělení autentizačních údajů pro přístup do webové aplikace.

Daňová informační schránka (DIS)

Daňová informační schránka poskytuje uživatelům informace o stavu osobního daňového účtu, písemnosti mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář. Pro přihlášení do schránky musíte vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV (uznávaný elektronický podpis) nebo mít zpřístupněnou datovou schránku.

Pokud ji nemáte, pro zřízení DIS podejte elektronicky Žádost o zřízení daňové informační schránky. Poté musíte vyplnit a odeslat formulář “Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky”. Žádost i přihlášku naleznete v odkazu “potřebné tiskopisy k daním” uvedeném výše.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Registr DPH

Díky registru DPH vyhledáte a zjistíte spolehlivost plátců DPH a jejich bankovní účty.

Software třetích stran

Software třetích stran znamená účetní nebo ekonomické aplikace, pomocí kterých můžete například vyplnit daňové podání na počítači a odeslat ho elektronicky s použitím uznávaného podpisu.

Počty podání EPO

Počty podání EPO vám zobrazí přehled daní, hlášení, žádostí, písemností a dalších tiskopisů, které byly plátci v jednotlivých letech odevzdány.

Vracení DPH v rámci EU

Aplikace pro vrácení DPH v rámci EU umožňuje vrácení daně, kterou jste zaplatili v jiném členském státě. Pro přístup musíte i v tomto případě vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV.

Nejprve podejte Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech. Žádost opět najdete v přehledu formulářů na stránkách daňového portálu.

Mám zájem o odběr newsletteru