Hledáte způsob, jak rychle vyplnit a podat formuláře pro finanční správu? V našem průvodci se dozvíte, jaké daně lze odevzdat elektronicky.

Jak podat daně elektronicky?

Daňový portál umožňuje vyplňování, kontrolu, tisk a odevzdání daní elektronicky pro finanční správu přes aplikaci elektronického podání (EPO). Formuláře můžete vyplňovat sami po jednotlivých polích, nebo využívat průvodce, který vás bude navádět ke správnému doplnění dat.

Aplikace EPO nabízí funkce, které vám usnadní práci s tiskopisy, jedná se především o:

  • automatické doplnění vybraných položek pomocí číselníku,
  • automatické výpočty u některých polí,
  • uložení rozpracovaného souboru pro pozdější načtení a dokončení,
  • zobrazení pokynů k vyplnění podání,
  • možnost připojení přílohy v elektronické podobě (do 4 MB),
  • možnost uložení tiskopisu do datové schránky.

Seznam daní, které lze řešit online

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud jste plátci DPH, můžete pomocí daňového portálu přes aplikaci elektronického podání (EPO) vyplnit a odevzdat formulář přiznání daně z přidané hodnoty. Přiznání je třeba podat do 25. dne od konce zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí).

Tip! Zajímáte se o daně? Vyzkoušejte náš kurz:

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Kontrolní hlášení DPH

Dále můžete tímto způsobem zpracovat daňové podání kontrolního hlášení DPH, které musíte vyplňovat, pokud jste plátci DPH. Hlášení je nutné odevzdat do 25. dne měsíce, který následuje po zdaňovacím období.

daně elektronicky

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh

V případě elektronického podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jste ho podejte do 20. března následujícího roku.

Daň vybíraná srážkou

V aplikaci EPO naleznete formuláře hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daň silniční

Používáte-li auto k podnikání, podejte ho do 31. ledna daňové přiznání za předchozí rok. Silniční daň zaplatíte za ty měsíce, po které jste automobil k samostatně výdělečné činnosti použili.

Daň z nemovitých věcí

Do stejného data jako u silniční daně musíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí v případě, že jste v uplynulém roce koupili, dostavěli, zdědili nebo dostali nemovitost a k 1. lednu t. r. ji stále vlastníte.

Daň z hazardních her

Pokud jste držiteli základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo provozujete hazardní hru, ke které je takového povolení/oprávnění potřeba či patříte mezi ohlašovatele hazardní hry, musíte platit daň z této činnosti.

Elektronická evidence tržeb/EET

V případě, že jste povinni evidovat tržby, nejprve požádejte o přidělení autentizačních údajů pro přístup do webové aplikace EET. Následně si v aplikaci můžete založit provozovnu a vygenerovat pokladní certifikát.

Detailnější informace a další formuláře k vyplňování daní elektronicky přes aplikaci EPO najdete v článku Daňový portál elektronické podání – návod, jak postupovat.

Mám zájem o odběr newsletteru