Zajímá vás co je to společnost s ručením omezeným a kdo ji může založit? Jaké výhody s sebou nese založení s. r. o. a pro koho je vhodné? To vše a mnoho dalších informací se dozvíte v následujícím článku.

Definice: Co je to společnost s ručením omezeným?

Zákon definuje společnost s ručením omezeným jako společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Tuto definici si můžete přečíst v ustanovení § 132 – §242 zákona 90/2012 o obchodních korporacích, kterým se společnosti řídí.

Také se můžete setkat se zkratkami s. r. o. či spol. s r.o.. Laicky řečeno se jedná o podobu podnikatelské činnosti pomocí firmy neboli společnosti. Pokud se tedy chcete vrhnout na podnikání, můžete se rozhodnout mezi dvěma modely podnikatelské činnosti: založení živnostenského oprávnění nebo s. r. o.

Charakteristika a podmínky s. r. o.

Společnost s ručením omezeným se liší hned několika znaky a náležitostmi, které je potřeba splnit při jejím zakládání. Jak založit s. r. o. si povíme o něco níže, nyní se však zaměřme na základní body, podle kterých poznáme firmu.

 • Společnost považujeme za právnickou osobu, nikoliv za fyzickou osobu. I přesto však může být založena pouze jedním společníkem.
 • Naopak maximální počet společníků v jedné firmě činí 50 lidí.
 • Každá firma musí složit základní kapitál společnosti. Dříve byla jeho minimální výše ustanovena na 200 000 Kč. Nyní se však jedná už jen o pouhou 1 Kč.
 • Počet jednatelů společnosti se nemusí rovnat počtu společníků. Role jednatele je určena ve společenské smlouvě.
 • Jednatel (či více jednatelů) tvoří statutární orgán společnosti a zastupuje ji ve veřejných záležitostech apod.
 • Firma může být založena pouze na základě notářsky ověřených dokumentů, jako je společenská smlouva nebo zakladatelská listina (v případě pouze jednoho zakladatele).
 • Založení firmy vás vyjde minimálně na 1 Kč kapitálu, poplatek za živnostenské oprávnění a náklady za notáře, které se většinou pohybují od 10 000 Kč výše.
 • Každá firma musí mít svůj firemní bankovní účet pro složení kapitálu.
Jak založit firmu

Jak založit firmu ve čtyřech základních krocích?

Pro koho je vhodné založit společnost s ručením omezeným?

Některé podnikatelské záměry je vhodné realizovat pomocí živnostenského oprávnění a jiné pomocí firmy. Například freelanceři si bohatě vystačí ve většině případů pouze s živnostenským listem. Jedná se o poměrně skromnější a menší záměry, kdy není nutné zaměstnávat další pracovníky, nebojíte se ručit celým svým majetkem a jednoduše si svou činností pohodlně vyděláte na své živobytí.

Větší podnikatelské záměry však často vyžadují založení celé společnosti. Většinou o firmě budete uvažovat, pokud chcete oddělit osobní majetek od firemního nebo když potřebujete pro chod firmy zaměstnance.

Uvažovat o s. r. o. je vhodné, pokud například přemýšlíte o:

 • Podnikání v účetnictví a chcete si založit celou účetní firmu.
 • Prodeji a výrobě většího movitého zboží.
 • Projektové činnosti, kdy zaměstnáváte další spolupracovníky.
 • Vedení eshopu a uskladnění prodávaného zboží atd.

Výhody podnikání pomocí s. r. o.

Uvažujete nad podnikáním pomocí firmy, ale stále jste se nerozhodli na pevno? Nyní si představíme hlavní výhody založení společnosti s ručením omezeným, které vám s rozhodováním pomohou.

 1. Větší důvěryhodnost – jakožto právnická osoba působíte více důvěryhodně při domlouvání spoluprací, obchodů a podobně. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vytváří dojem stabilního prostředí s dlouhou historii a vážným záměrem.
 2. Neručíte osobním majetkem – jako živnostník ohrožujete celý svůj majetek, ať s podnikáním souvisí či nikoliv. V případě obtíží pak exekutora (v tom nejhorším případě) vůbec nezajímá, zda vám zabavuje majetek osobní potřeby či v rámci podnikání. U s. r. o. ručíte omezeně, jak již název napovídá. Můžete tedy přijít pouze o majetek společnosti.
 3. Firma lze prodat či předat – pokud vybudujete společnost se silnou pozicí na trhu a prestižním zázemím, můžete ji celou prodat za pěkné peníze, když budete chtít. Také lze předat potomkům, společníkům a podobně, což u podnikání OSVČ nelze.
 4. Daňové povinnosti – v případě s. r. o. se daňová povinnost počítá ze skutečného zisku. Pokud tedy některý měsíc nevyděláte nic, nemusíte platit odvody pro zdravotní pojišťovnu ani správu sociálního zabezpečení, což živnostník musí, ať si vydělá nebo ne.
 5. Libovolný název – pro svoji firmu můžete zvolit prakticky jakýkoliv název, který není obsazený. U OSVČ si vybírat nelze, použít musíte své jméno.

Společnost s ručením omezeným: Jak ji založit?

Založit firmu je v České republice poměrně byrokraticky náročné oproti jiným zemím, kde lze často společnost založit pomocí několik kliknutí na internetu. Přesto se tento proces i u nás výrazně zjednodušil za poslední roky. Co budete potřebovat k založení s. r. o.? Postupujte dle návodu.

1/ Zvolte název a sídlo firmy

Nejprve je potřeba promyslet všechny důležité náležitosti firmy. Pokud zakládáte společnost sami, budete mít možná rozhodování jednodušší, než když byste zakládali s. r. o. ve více lidech.

Rozmyslete si především podnikatelský záměr a jeho podmínky, jak bude fungovat chod firmy, kdo bude mít jaké pravomoce a povinnosti. Důležitou volbou je také sídlo firmy, o kterém jsme vám již psali v jednom z předchozích článků. Ani název firmy nenechejte náhodě, možná vás překvapí, jak obtížné je zvolit ten pravý. Měl by být snadno zapamatovatelný, nezaměnitelný a tak dále.

2/ Začněte s vyřizováním oficiálních dokumentů

Jestliže máte všechny náležitosti rozmyšlené a jasně stanovené, začněte s vyřizováním důležitých dokumentů. Mezi ty hlavní patří:

 • Společenská smlouva (zakladatelská listina) – základní dokument, který musí být notářsky ověřený. Obsahuje informace jako předmět podnikání, označení jednatelů, společníků a jejich podílů. Dále také práva a povinnosti jednotlivých členů, určení správce vkladů, výši základního kapitálu, označení sídla firmy a tak dále.
 • Živnostenské oprávnění firmy – také jako firma budete potřebovat živnostenské oprávnění. V podstatě se jedná o stejný dokument jako v případě OSVČ, avšak vy si zažádáte o živnostenské oprávnění pro právnickou osobu.
 • Čestná prohlášení společníků – pokud se ve společnosti bude vyskytovat více jednatelů nebo společníků doporučujeme pro všechny případy podepsat také jejich čestná prohlášení a vytvořit podpisové vzory pro případné spory.
 • Výpis z trestního rejstříku – ten bude muset předložit jednatel společnosti.

Další dokumenty, které si uschovejte pro návrh zápisu do obchodního rejstříku: doklady o sídle, doklady o zaplacení kapitálu, plnou moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci.

3/ Složení základního kapitálu

Jak už jednou bylo řečeno, základní kapitál nyní musí činit alespoň 1 Kč. Pro jeho složení budete potřebovat využít služeb některé z bank, kde si založíte firemní účet speciálně pro vaši společnost. Doklad o složení využijete jako přílohu pro zápis do obchodního katastru.

4/ Navštivte notáře aneb Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Nyní je již na čase navštívit notáře, který s vámi úředně ověří všechny potřebné podpisy a následně podá návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh podepisují všichni jednatelé.

Pokud jsou všechny dokumenty v pořádku a doloženy k návrhu, trvá jeho zapsání cca týden a teprve zápisem do obchodního rejstříku vzniká vaše společnost. Po provedení zápisu je nutné společnost registrovat na finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Přejeme hodně štěstí ve vašem podnikání a případné dotazy neváhejte psát do komentářů.

Zdroj: ipodnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru