Čestné prohlášení ve většině případů potřebujeme pro zaměstnavatele, pojišťovnu nebo třeba finanční úřad v souvislosti s prohlášením o pravdivosti určitých údajů. Podobu čestného prohlášení upravuje občanský zákoník a jedná se o oficiální dokument, jehož zfalšování je ošetřeno zákonem. Pokud nevíte, jak jej sepsat, máme pro vás čestné prohlášení VZOR zdarma ke stažení. 

K čemu slouží čestné prohlášení a kdo jej po nás může vyžadovat?

Čestné prohlášení si nyní čerstvě pamatujeme v souvislosti uzavřených okresů. Pokud jsme ve výjimečných situacích potřebovali opustit náš okres, museli jsme předložit případné kontrole čestné prohlášení o účelu naší cesty. S tímto dokumentem se však můžeme setkat také v zaměstnání, na úřadech, u lékaře, na ministerstvu či při podávání nejrůznějších žádostí a sepisování smluv. Prakticky jakákoliv instituce po nás může v případě opodstatněné potřeby požadovat podepsat čestné prohlášení.

Tento dokument slouží především pro potvrzení pravosti a pravdivosti údajů a tvrzení, které v něm jsou uvedené. Jejich hlavním účelem je zabránění vzniku dohadů dvou stran. Proto jsou důležité údaje či tvrzení jasně sepsány černé na bílém a podepsány příslušnou osobou.

Jak napsat čestné prohlášení?

Podoba a obsah čestného prohlášení je blíže specifikována v občanském zákoníku, přesto však nemusíme vyplňovat žádný oficiální dokument, jestliže čestné prohlášení potřebujeme doložit nějakému orgánu. Sepsat jej můžeme zcela sami, ale je nutné dodržet všechny náležitosti. Co tedy tento formulář musí obsahovat?

Obsah čestného prohlášení:

  • základní údaje a informace o osobě, která jej sepisuje
  • celé znění toho, co se prohlašuje
  • datum a místo sepsání
  • podpis prohlašující osoby

Tip: Při zasílání čestného prohlášení pomocí datové schránky nemusíte dokument nutně podepisovat. Datová schránka slouží jako elektronický podpis. Některé instituce však vyloženě vyžadují vlastnoruční podpis. 

Čestné prohlášení vzor ke stažení

Čestné prohlášení VZOR ke stažení vám ušetří práci.

Čestné prohlášení VZOR ke stažení

Pokud si při sepisování čestného prohlášení nejste jisti jeho správností, můžete využít náš vzor ke stažení zcela zdarma. Vyberte si, zda potřebujete čestné prohlášení VZOR v PDF souboru nebo si zkopírujte následující obsah vzoru a vyplňte potřebné náležitosti formuláře.

Čestné prohlášení

Já, __________________________ (celé jméno a příjmení) narozen/a ___________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem

_________________________________________________ (adresa trvalého bydliště)

tímto čestně prohlašuji,

že ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

V ___________________ (místo sepsání), dne ____________________ (dnešní datum)

Podpis: _____________________

Tip: Závorky a jejich obsah vyznačený kurzívou slouží pouze jako nápověda, nezapomeňte jej vymazat před uložením dokumentu. Formulář si následně můžete vytisknout a podepsat nebo jej podepsat i zaslat elektronicky. 

Nezapomeňte, že se jedná o dokument obsahující citlivé údaje o vaší osobě, které lze snadno zneužít. Proto prohlášení nikdy neposkytujte třetí osobě, nefoťte vyplněné a neumisťujte na internet (například jako vzor pro někoho jiného) a podobně, pokud výrazně nezatmavíte údaje o vás.

Také by vás mohl zajímat článek se vzorem životopisu ke stažení nebo se podívejte na nabídku našich rekvalifikačních kurzů.

Zdroj: zjistitjak.cz

Mám zájem o odběr newsletteru