V tomto článku vám vysvětlíme, co je to software i jak se o něm účtuje v případě, kdy ho používáte pro svou podnikatelskou činnost nebo ho vyvíjíte a prodáváte.

Co je to software?

Software (zkráceně SW) je sada všech počítačových programů, které provádějí určitou činnost. Může být autorským dílem, jež je propůjčováno na základě licenční nebo jiné autorské smlouvy. Z pohledu účetnictví je po splnění určitých zákonem stanovených podmínek považován za dlouhodobý nehmotný majetek (viz níže).

Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) může být software pouze v případě, kdy splňuje veškeré následující podmínky:

  • není určen pro řízení technologií nebo zařízení, která bez něj nemohou fungovat,
  • původ:
   • byl získán od jiných osob (koupí, vkladem, darem, zděděním, přeměnou nebo jinak bezúplatně) – platí v případě, kdy ho používáte k podnikání nebo
   • byl vytvořen vlastní činností – v případě, kdy ho nabízíte jiným subjektům (tzn. obchodujete s ním),
  • doba použitelnosti musí být delší než jeden rok,
  • pořizovací cena musí být pro zařazení do DNM: 
   • vyšší než 60 000 Kč (u vybraných účetních jednotek dle § 3 odst. 1 Zákona o účetnictví nebo dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
   • nebo může být stanovena individuálně dle rozhodnutí účetní jednotky v souladu s principem významnosti (tzn. uvádění pouze pravdivých a úplných informací) a věrným a poctivým zobrazením majetku.

   Účtování software

   Když už víte, co je to software, přečtěte si, jak se o něm účtuje. V této části článku se dozvíte, kdy se účtuje do nákladů i jak o jeho pořízení a odepisování.

   Nákup software účtování

   Nákup SW v případě, že se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek (viz pravidla výše), zaúčtujete bez jiných pořizovacích nákladů následujícím způsobem – na Má dáti bude jeho cena na aktivním účtu číslo 013 – Software a na straně Dal stejná částka na účtu 321 – Dodavatelé. 

   Má dáti

   Dal
   013

   321

   V případě vedlejších pořizovacích nákladů (např. nákup licence) se budou veškeré přijaté faktury účtovat na stranu Má dáti aktivního účtu 041 –  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a na stranu Dal pasivního účtu 321 – Dodavatelé. Při účtování přijaté faktury od plátce DPH pouze přibyde na stranu Má dáti částka DPH účtu 343.

   Neplátce DPH

   Má dáti

   Dal
   041

   321

   Plátce DPH

   Má dáti

   Dal
   041/343

   321

   Účtování SW do nákladů

   Pokud SW nesplňuje veškeré podmínky zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku (např. jeho pořizovací cena je nižší než 60 000 Kč, ale doba použitelnosti delší než jeden rok), budete jeho nákup účtovat jako firemní náklad na stranu Má dáti účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku a na stranu Dal některého z účtů účt. třídy 3 (krátkodobé závazky), účt. skupiny 45 (dlouhodobé závazky) nebo účtu 261 – Pokladna. 

   Současně zaúčtujete pořízení drobného nehmotného majetku na stranu Má dáti aktivního účtu č. 018 – Drobný DNM a na stranu Dal účtu 078 – Oprávky k drobnému DNM. 

   Poznámka: Aby byl majetek považován za drobný dlouhodobý nehmotný, musí být jeho doba použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cena ve výši 7 000 Kč až 60 000 Kč. Dolní hranici si však můžete vnitřním předpisem snížit.

   Nákup software, který není DNM

   Má dáti

   Dal

   558

   261/3xx/45x

   018

   078

   Nevedete-li účetnictví, nákup softwaru zaúčtujete jako daňově účinný výdaj. Nebudete ho tedy evidovat jako nehmotný majetek a tudíž ani odepisovat.

   Vytvořený SW vlastní činností

   Výše jsme vám ukázali, jak účtovat SW v případě, kdy ho pořizujete od někoho jiného a budete používat pro vaši podnikatelskou činnost. Pokud však SW vyrábíte a obchodujete s ním, budete ho muset aktivovat jako dlouhodobý nehmotný majetek, vytvořený vlastní činností a účtovat na Má dáti účtu 013 – Software (příp. 041 – Nedokončený DNM) a na stranu Dal účtu 587 – Aktivace DNM (nebo 506 – v případě, kdy účtujete podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.).

   Má dáti

   Dal
   013/041

   506/587

   Tip: Chcete se naučit účtovat komplexně a umět využít nabyté znalosti v praxi? Přihlaste se na některý z kurzů účetnictví Orange Academy!

   Zdroj: zivnostnik.cz, finance.cz, uctovani.net, ucetniportal.cz

Mám zájem o odběr newsletteru