Délka a náročnost seminární práce se odvíjí od požadavků vyučujícího a zvoleného tématu. Většinou se jedná o shrnutí a procvičení probírané látky z výuky. Nejedná se o vědeckou práci.

Seminární či ročníkové práce bývají rozsáhlejší, ale většinou pro ně platí obdobná pravidla. Prozradím vám, jak správně a napoprvé napsat seminární práci, ať nemarníte čas při následném přepracovávání.

Požadavky a charakter seminární práce

Dříve než začnete svoji seminárku psát, seznamte se dobře s požadavky, charakterem a formou. Vše by mělo být zřejmé ze zadání. Témata a formální požadavky bývají studentům známy zpravidla již na začátku semestru. Odevzdání seminární práce bývá směřováno na zápočtový týden nebo těsně před ním. Jestliže máte možnost vybrat si téma – zamyslete se nejen nad tím, co vás zajímá, ale také k čemu máte dostupné podklady pro odbornou literaturu.

Úvod a závěr seminární práce nepodceňte

Uveďte, o čem daná práce bude pojednávat a proč jste si toto téma zvolili, co vás na daném tématu zajímá, a na jaký konkrétní problém se zaměříte. Vyslovte, k jakému cíli práce povede a je-li to možné, uveďte i dílčí cíle, které vycházejí z postupu řešení dané problematiky.

Pamatujte na to, že v závěru práce budete vyhodnocovat, zda bylo cíle dosaženo. Doporučujeme si stanovit přiměřené cíle, kterých jste schopni dosáhnout. V úvodu můžete také uvést, jak předpokládáte, že by mohl výsledek dopadnout. Vaše představa se v závěru nemusí potvrdit, ale pamatujte, že cíle musí být dosaženo vždy.

Připravili jsme pro vás ke stažení – seminární práce vzor.

Cíl práce by mohl být formulován např. „Cílem práce je navrhnout, vytvořit a ověřit …“ Pro dílčí cíle je možné využít např. analýz a mapování.

S úvodem práce jde ruku v ruce i závěr, který musí nutně na úvod navazovat. V závěru opět uvedete cíl práce a vaše předpoklady výsledku. Následně konstatujte, zda byl cíl naplněn a zda to dopadlo podle předpokladu. Nezapomeňte připomenout, jaké kroky jste v práci učinili pro naplnění cíle a okomentujte výsledky. Navrhněte využití vašich podnětů v praxi a zmiňte možnost dalšího navázání na danou problematiku např. pro bakalářské či diplomové práce.

Struktura seminární práce

Za úvodem by měla následovat teoretická část práce, kde uvedete dosavadní poznatky o dané problematice, vymezíte základní pojmy, srovnáte přístupy jednotlivých autorů. Čerpejte z aktuálních (čerstvých) informačních zdrojů, jelikož se doba, technologie, procesy, postupy a metodiky neustále v čase vyvíjejí. Vybírejte si ověřené zdroje, ať už se jedná o tištěné bibliografické prameny či internet.

Tip! Zkuste využít on-line databázi Google Schoolar či Google Books a ušetřete si tak cestu do knihovny.

Praktická část práce by měla odrážet vaši přidanou hodnotu, tedy váš výzkum či ověření funkčnosti. Základem je své výsledky správně okomentovat a zhodnotit. Praktická část je velmi individuální podle oboru a tématu práce. Je však nutné v práci dodržet postupy a cíle, které jsme si stanovili v úvodu seminární práce.

Formální náležitosti a typografické zásady

Požadavky na formální úpravu práce by měly být známy ze zadání. Většina škol má šablonu pro psaní závěrečných prací, která se dá využít i pro zpracování seminární práce.  Ušetříte si tak spoustu času. Navíc se s danou šablonou naučíte pracovat a u dalších seminárních či závěrečných prací budete mít velkou výhodu.

Zaměřte se zejména na požadavky na titulní stranu, generovaný obsah, velikost písma a řádkování, zarovnání textu, tvorbu odstavců, úpravu a popisků tabulek, grafů, obrázků, číslování stran a v neposlední řadě na formu citací. Jestliže se formální stránce budete věnovat hned od začátku, ušetříte si mnoho času na konci, kdy vám tyto dodatečné úpravy zaberou mnoho času.

Tip! Na závěr si svoji práci přečtěte a vyvarujte se všem pravopisným chybám. Jestliže máte pochybnosti o gramatické správnosti, dejte práci přečíst a opravit někomu dalšímu.

Zvolte si jednotnou formu práce a dodržte ji po celou dobu. Nejčastěji se používá trpný rod, který se hodí pro vědecký text. Psaní může být vyžadováno i v ich formě či v množném čísle. Veškeré požadavky na formální stránku práce doporučujeme respektovat, čímž předejdete případnému přepracování textu.

Nemáte vzdělání pořád dost? Vyzkoušejte rekvalifikační kurzy Orange Academy 🙂

Mám zájem o odběr newsletteru