OSOBNÍ ZKUŠENOST Dlouho jsem přemýšlela, jak vám co nejvíce přiblížit, jak probíhá rekvalifikační kurz pořádaný společností Orange Academy s.r.o. Dokonce jsem se byla na jedné úvodní lekci podívat. Nicméně pořád to nestačilo na to, abych si utvořila komplexní představu o tom, jak rekvalifikační kurz skutečně probíhá, jak je obtížný a jak vypadá nakonec závěrečná zkouška. Proto jsem se rozhodla kurz absolvovat celý.

O tom, jak probíhala první lekce, se můžete dočíst v článku „Chodím na rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky 1. díl.“

Dotační program POVEZ II na rekvalifikační kurz pro OSVČ a zaměstnance

Jak jsem se již zmiňovala v předchozím článku, tak jsem jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) využila možnost dotačního programu – POVEZ II. O co se vlastně jedná? Mnoho lidí zná spíše rekvalifikace přes úřad práce, které jsou určeny vyloženě jen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou na ÚP v evidenci. Nicméně pro využití dotace POVEZ II být vedeni na „pracáku“ opravdu nemusíte.

Více informací najdete v článku https://orangeacademy.cz/clanky/rekvalifikacni-kurzy-povez-ii/.

Druhé lekce jsem se bohužel nemohla zúčastnit

Bohužel jsem se druhé lekce z rodinných důvodů nemohla zúčastnit. Říkala jsem si, že tedy nemá cenu psát článek o druhé lekci. Jenže pak jsem o tom přemýšlela a nakonec jej přece jen píšu. Proč? Vždyť se přece téměř každému stane, že nebude moci alespoň jednou přijít. Ať z důvodu nemoci, rodinné oslavy, poruchy auta nebo dalších nejrůznějších příčin. Přece jen se jedná o osm nebo deset sobot po sobě (2 lekce navíc mají studenti, kteří si připlatili procvičování učiva na PC).

Co tedy s tím, když nebudete moci přijít?

V první řadě je vhodné se předem omluvit e-mailem či telefonicky, i kdybyste měli poslat jen pouhou sms. Lektorka tak o vás bude vědět a s vaší absencí počítat. Tak jsem učinila i já.

Druhý den mi přišel od paní lektorky Bc. Prátové e-mail s materiály k učivu, které je v učebnici. Na první lekci jsme si říkali, které kapitoly se budou probírat na každé lekci.

Doma se tak můžete sami věnovat studiu, prozkoušet se z opakujících otázek a nakonec si zkusit udělat opakovací test v e-learningu.

V druhé lekci se probírají srážky ze mzdy.

Témata byla:

  • Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
  • Pořadí srážek ze mzdy a postup při jejich provádění
  • Oddlužení (insolvence)
  • Průměrný výdělek
  • Hrubá mzda
  • Odpracovaná doba a rozhodné období
  • Formy průměrného výdělku
  • Průměrný výdělek pro dohody
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Pojistné na sociální zabezpečení

Nejdříve jsem si pročetla v učebnici kapitolu srážky ze mzdy a zkusila spočítat příklady. Poté jsem zkusila test v e-learningu. Myslím, že jsem lépe dopadnout nemohla 🙂 V učebnici jsem měla problém jen s jedním příkladem, který byl zároveň domácím úkolem. Ten v testu ale nebyl.

rekvalifikační kurz test 2a srážky ze mzdy

Co se týče druhé části testu z průměrného výdělku, tak jsem dopadla takhle. Měla jsem špatně otázku č. 1.

test 2b srážky ze mzdy

Průměrný výdělek pro mě byl těžším učivem, ale dalo se to zvládnout. Navíc se bude probírat ještě několik lekcí. Když to shrnu, tak se dá lekce doučit i doma, ale přímo na kurzu je to určitě lepší a na pochopení jednodušší. I doma je zapotřebí si na shrnutí probírané látky a procvičování příkladů najít pár hodin času.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Mám zájem o odběr newsletteru