Součástí rekvalifikačních i jazykových kurzů od Orange Academy je e-learning. Podívejte se, co všechno si můžete vyzkoušet pod demo účtem zdarma.

Níže naleznete obsah jednotlivých lekcí kurzů v demo účtu e-learningu. Můžete si projít lekce ze mzdového účetnictví, personalistiky, angličtiny a němčiny pro začátečníky.

E-learningové kurzy od Orange Academy

Představení e-learningu kurzu Mzdového účetnictví

V kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky si můžete projít cvičení ze šesti lekcí obsahující:

 1. personální a mzdovou agendu,
 2. srážky ze mzdy a průměrný výdělek,
 3. zdravotní, sociální a nemocenské pojištění,
 4. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 5. roční zúčtování včetně příkladů a nezdanitelné části základu daně,
 6. důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění.

V jednotlivých lekcích si procvičíte své znalosti doplňováním správných výrazů do vět nebo výběrem správné odpovědi z nabízených možností.

e-learning orange academy mzdová agenda

Ukázky cvičení z první lekce Mzdové agendy.

e-learning daň z příjmů fo ze závislé činnosti

V šesté lekci Ročního zúčtování si vyzkoušíte i příklad vztahující se k této problematice.

e-learning roční zúčtování příklad

Roční zúčtování daně patří mezi nejdůležitější témata nejen pro mzdové účetní, ale i pro OSVČ.

Po ukončení cvičení se zobrazí váš výsledek. V případě dostatečně správných odpovědí přejdete do další úrovně. V opačném případě vás systém vyzve k opravě špatných odpovědí a až poté postoupíte do další lekce.

e-learning výsledky testu

Pro postup do další lekce potřebujete alespoň 80% správných odpovědí.

Na demo účet se dostanete přes stránky jednotlivých rekvalifikačních kurzů Orange Academy. V části Studijní materiály uvidíte odkaz “Vyzkoušet e-learning”. Po přesměrování se vám zobrazí seznam lekcí kurzů, které si můžete projít.

Vyzkoušejte e-learning zdarma

Jedním kliknutím se dostanete na demo účet Orange Academy e-learningu, kde si můžete všechno jednoduše a nezávazně vyzkoušet.

E-learning kurzu Personalistika

E-learning kurzu Personalistika obsahuje devět lekcí a cvičení týkající se:

 1. pracovněprávních vztahů,
 2. řízení lidských zdrojů a zákona o obchodních korporacích,
 3. písemných dokumentů, informačních systémů, archivace a skartace, popisů pracovních míst a osobních spisů,
 4. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdravotní péče,
 5. vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, personálního plánování a náboru,
 6. řízení výkonnosti, motivace a odměňování zaměstnanců,
 7. odborových organizací u zaměstnavatele,
 8. nepodnikatelské sféry a vysílání pracovníků do zemí EU,
 9. generace X, Y, Z, využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů, kompetencí a kompetenčních modelů.

Ukázky cvičení vypadají následovně:

e-learning orange academy nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců je klíčovou činností personalistiky.

e_learning motivace a odměňování zaměstnanců

Dobrý personalista musí vědět, jak motivovat zaměstnance.

e-learning generace x, y, z

Generace pracujících lidí se od sebe liší. Pro personalisty je důležité znát jejich charakteristické rysy.

Představení e-learningu jazykových kurzů Orange Academy

Angličtina pro začátečníky

V e-learningu kurzu Angličtiny pro začátečníky najdete šest lekcí, kde si procvičíte poslech a výslovnost slovíček. V diktátech si je vyzkoušíte správně napsat. V sekci “slovíčka” pak budete doplňovat výrazy k obrázkům.

e-learning angličtina začátečníci procvičování slovíček

Součástí procvičování slovní zásoby jsou předložky nebo barvy.

Ve cvičeních na vás čeká gramatika, slovíčka, čtení a závěrečný test.

e-learning angličtina začátečníci gramatika

Ukázka z gramatického cvičení .

e-learning angličtina začátečníci slovíčka

Součástí procvičování slovíček jsou například číslovky.

e-learning angličtina začátečníci čtení

Ve cvičení týkajících se čtení si vyzkoušíte správné porozumění textu zodpovězením připravených otázek.

e-learning angličtina začátečníci test

V závěrečném testu bude vaším úkolem mj. opravit chyby v uvedených větách.

Po úspěšném absolvování testu postoupíte do další lekce.

Němčina pro začátečníky

Stejné možnosti nabízí i e-learning kurzu Němčiny pro začátečníky. I v něm se můžete naučit novou slovní zásobu a procvičit si ve čtyřech lekcích poslech, výslovnost a její pravidla, gramatiku a napsat závěrečný test.

První hodina ZDARMA!

Pokud patříte mezi úplné začátečníky a zvažujete možnost absolvování jazykového kurzu u Orange Academy, navštivte ukázkovou hodinu zdarma. Budeme se na vás těšit!

Mám zájem o odběr newsletteru