Přemýšlíte nad změnou zaměstnání nebo rozšířením znalostí ve vašem oboru? Úřad práce nabízí rekvalifikační kurzy nejen pro uchazeče, kteří jsou v evidenci o zaměstnání, ale také pro OSVČ a zaměstnance. Projekt podpory vzdělávání se jmenuje POVEZ II, se kterým zaplatíte pouze 15 % z ceny kurzu. Nyní se společně podíváme, jak vypadá jejich nabídka, jaké jsou podmínky účasti a jak je to s hrazením nákladů.

Pro koho je rekvalifikace POVEZ II

Projekt pod záštitou úřadu práce POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II) umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, a to včetně těch potenciálních.

V případě, že o dotace žádá zaměstnavatel pro své pracovníky, budou mu rovněž uhrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po celou dobu průběhu jejich vzdělávání. Projekt POVEZ II vznikl také proto, že zaměstnavatelé nebyli příliš ochotní investovat do vzdělání zaměstnanců. Proto tento dotační systém poskytuje příspěvek firmám ve výši až 85 % nákladů.

Projektu se mohou účastnit:

 • současní zaměstnanci,
 • potenciální zaměstnanci,
 • fyzické osoby – OSVČ,
 • nestátní neziskové organizace.

Mezi podporované regiony patří:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.

Projekt je určen pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance a OSVČ z celé České republiky, kromě hlavního města Prahy.

Zaměstnanci si mohou o dotaci zažádat POUZE v součinnosti se zaměstnavatelem, nelze ho obejít!

Tip! Zapojit se mohou také zaměstnavatelé sídlící v Praze, ale pouze s pobočkami mimo hlavní město.

Výhody dotačního programu

Úřad práce vám uhradí až 85 % nákladů na vzdělání, spoluúčast zaměstnavatele nebo OSVČ je tedy pouze 15 %. Refundace mzdových nákladů po celou dobu účasti na rekvalifikačním kurzu je až do výše 100 % nákladů, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění (max. výše 176 Kč/hodinu). Pro schválení žádosti nemusíte předkládat žádné finanční výkazy, stačí doložit bezdlužnost nebo si danou informaci úřad práce zjistí sám.

dotace povez ii

Podmínky pro splnění žádosti POVEZ II

Pojďme se podívat, jak celý proces žádosti o příspěvek na rekvalifikační kurz probíhá. Žádost o zařazení do dotačního programu POVEZ II je nutné podat ještě před zahájením kurzu. Zpětně jej proplatit nelze! Úřad práce má na schválení 30 dní, avšak pokud do žádosti uvedete, že chcete, aby si ÚP vaši bezdlužnost ověřil sám, lhůta začne běžet až v momentě, kdy bude mít všechny podklady pohromadě. Nenechávejte tak přihlášku na poslední chvíli!

Návod, jak zažádat o dotace

1) Registrujte se na stránkách uradprace.cz/ a vyplňte elektronický formulář žádosti. Vygeneruje se vám „Žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

2) V internetovém rozhraní si po odeslání formuláře stáhněte potřebné formuláře k vyplnění. Zpravidla se jedná o:

 • Čestné prohlášení žadatele o podporu,
 • Další informace k Žádosti o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II,
 • Potvrzení o vlastnictví účtu nebo výpis z bankovního účtu,
 • Prohlášení o zbavení mlčenlivosti (pouze v případě, že chcete, aby si ÚP sám zjistil vaši bezdlužnost),
 • Průzkum trhu,
 • Seznámení zaměstnanců se zařazením do projektu a seznam zaměstnanců.

Tip! Na všech formulářích uvádějte vygenerované registrační číslo žádosti!

3) Vygenerovanou žádost spolu s přílohami zašlete na pobočku Úřadu práce, kde se zabývají dotačním programem POVEZ II. Seznam najdete na stránkách uradprace.cz/kontakty. Vše můžete zaslat poštou či datovou schránkou nebo osobně. Po podání žádosti má úřad práce na schválení 30 dnů.

4) V případě schválení žádosti vám přijde e-mail či dopis poštou/datovou schránkou, kde budete požádáni o doložení dalších příloh. Jedná se o:

 • Dokumenty k výběru dodavatele (objednávka, potvrzení objednávky),
 • Výpis z obchodního rejstříku vzdělávací společnosti,
 • Smlouvy s dodavatelem (obdržíte e-mailem či dopisem),
 • Doložení odborné kvalifikace lektorů, osvědčení (není třeba u akreditovaného kurzu MŠMT.

5) Podepíšete dohodu s ÚP a vyplníte vstupní dotazník.

6) Nastoupíte na kurz.

7) Po ukončení vzdělávání zašlete evidenci výuky a evidenci docházky, závěrečný protokol, vyúčtování vzdělávací aktivity (fakturu a doklady prokazující uhrazení kurzu) na ÚP a následně vám ÚP kurz ve výší 85 % z ceny zpětně proplatí.

Tip! Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.

Důležité informace na závěr

Nejčastější důvod pro zamítnutí žádosti zájemce je negativní posouzení komise. To nastává v případě, že není přesvědčena o tom, zda žadatel získá po skončení kurzu nové zaměstnání v daném oboru.

Máte v plánu absolvovat rekvalifikační kurz v oborech, jako jsou účetnictví, daně, personalistika, administrativa nebo online marketing? Podívejte se na aktuální nabídku kurzů Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru