Chcete žádat o příspěvek na bydlení, ale nevíte, zda na něj máte nárok? V článku najdete podmínky jeho poskytnutí, ale i další důležité informace.

Příspěvek na bydlení: Kdo má nárok?

Jako jednotlivec i rodina s nižšími příjmy si můžete zažádat o jednu ze státních forem pomoci – tzv. příspěvek na bydlení. Pro jeho získání však musíte splňovat následující podmínky:

  • vlastníte byt a vaše náklady na bydlení převyšují 30 % (resp. 35 % v hlavním městě Praha) čistého příjmu rodiny (tzn. po odečtení pojistného a daně) nebo
  • jste v nájmu a vaše náklady na bydlení činí více než 30 % (resp. 35 %) čistého příjmu vaší rodiny*.

*Rodinou jsou myšleni rodiče a nezletilé nezaopatřené (i zaopatřené) děti, manželé, partneři, rodiče a zletilé děti (užívají-li s rodiči byt a nejsou-li posuzovány s jinými osobami), ale i jiné osoby užívající společně byt, které spolu zároveň trvale žijí a uhrazují náklady na bydlení.

Do posuzovaného příjmu se započítává příjem všech členů rodiny, kterým může být:

  • výdělek ze závislé činnosti (zaměstnání),
  • ze samostatné výdělečné činnosti,
  • dávky nemocenského a důchodového zabezpečení (např. přídavky na děti či rodičovský příspěvek),
  • podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Mezi náklady na bydlení patří:

  • nájemné či srovnatelné náklady dle počtu osob v rodině,
  • za energie (plyn, elektřinu a za plnění poskytované s užíváním bytu).

Pozor! Od 1. 7. 2020 platí kromě dokazování společně žijících členů domácnosti také možnost provádění šetření pracovníků úřadu práce ohledně nároku a výše dávky, kterou můžete pobírat.

Výpočet příspěvku na bydlení

Jak již bylo zmíněno výše, příspěvek na bydlení se odvíjí od vašich příjmů, nákladů, počtu osob společně žijících v bytě a lokalitě bydliště.

Příspěvek se počítá jako rozdíl mezi 30 % (příp. 35 %) čistého příjmu rodiny a náklady na bydlení. Jsou-li vypočtené náklady na bydlení nižší než normativní, vstupují do výpočtu ty skutečné. V opačném případě se počítá s normativními*.

*Normativní náklady na bydlení jsou průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce (u nájemních bytů) a počtu členů domácnosti.

Přesnou výši příspěvku si můžete vypočítat na této kalkulačce.

Kde žádat a co doložit?

Pokud víte, že máte na příspěvek na bydlení nárok, budete muset podat žádost kontaktnímu pracovišti úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete tak učinit osobně, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), poštou nebo ji odevzdat na podatelně ÚP. S žádostí je třeba doložit čisté příjmy rodiny a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí.

Pozn.: Nejste-li osobou zdravotně postiženou, která bydlí v bytě zřízeném k těmto účelům či nežijete-li v domácnosti tvořené pouze lidmi staršími 70 let, dávku můžete pobírat max. po dobu 7 let v průběhu posledních 10 kalendářních let.

Kompletní informace o této problematice naleznete v Zákoně o státní sociální podpoře nebo od pracovníků Úřadu práce ČR.

Zdroj: mpsv.cz, kurzy.cz

Mám zájem o odběr newsletteru