Rodičovská se bude v České republice od roku 2022 nejspíše počítat jinak. Nově by se měl rodičovský příspěvek počítat stejně jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená), a to podle předchozího výdělku a uhrazené výše pojistného. Oznámila to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po jednání sněmovního sociálního výboru na podzim roku 2019.

Od ledna 2020 byl rodičovský příspěvek navýšen pro všechny aktivně pobírající rodiče z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Nicméně nejedná se o jedinou změnu, která má vláda na stole. Pravidla rodičovské jsou upravovány také podle nové evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Do tří let, přesněji do začátku srpna 2022 by se tak měl na základě směrnice Evropské Unie rodičovský příspěvek vypočítávat podle příjmů.

link

Mateřská se nyní v Česku vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 % základu příjmu. Je poskytována na 28 týdnů, tedy na cca půl roku, u vícerčat na 37 týdnů. Rodičovská navazuje plynule na mateřskou. Příspěvek vyplácí stát ze svého rozpočtu a rodiče mají k čerpání nově 300 tisíc korun. Dítě mladší 2 let mohou umístit do předškolního zařízení max. na 92 hodin měsíčně (pozn. v roce 2019 to bylo 46 hodin měsíčně).

A co stanovuje EU ohledně rodičovské?

Nová směrnice se pro státy EU připravovala několik let. Minimální evropská pravidla byla v minulém roce schválena a vzešla v platnost díky europoslancům a zástupcům členských zemí. Na základě nového předpisu EU by měli mít rodiče nově možnost nečerpat rodičovský příspěvek naráz, ale po částech. Mohl by být čerpán např. střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době.

Rodiče by měli mít nárok alespoň na čtyřměsíční rodičovskou s tím, že by ji museli vybrat maximálně do osmi let dítěte. Nyní je placená rodičovská v tuzemsku možná nanejvýš čtyři roky. Čím delší dobu se rozhodne strávit rodič doma s dítětem, tím je měsíční dávka nižší. (Edit: Týká se obecně celé EU, v České republice se zkrácení doby RP neplánuje).

Jak by mohl vypadat rodičovský příspěvek v roce 2022?

Jana Maláčová by chtěla nastolit systém, kdy by se výše rodičovské odvíjela od předchozího příjmu, tzn., že by byla rodičovská nastavena tak, jak je dneska mateřská. Směrnici EU není možné transportovat do aktuálně platného rodičovského příspěvku. Podle názoru náměstka pro legislativu Petra Hůrky bude muset Česko změnit kompletně povahu rodičovské.

Pro všechny státy EU je vyžadováno plnění směrnice tak, aby byla rodičovská sekundární dávkou k peněžité pomoci v mateřství a rovněž byla fixována na kompenzaci ztráty výdělečné činnosti. Může se klidně stát, že by se v budoucnu mohly vyplácet hned dvě dávky – jedna pro rodiče jako náhrada za ušlý příjem z práce a druhá na dítě.

Debata o podobě budoucí rodičovské měla začít co nejdřív

Již v tuto chvíli by měl začít legislativní proces. Zvláště, pokud by jej chtěla stihnout ještě současná vláda. A co by se stalo v případě, že by Česká republika evropská pravidla do tří let neuvedla do praxe? Hrozily by jí pokuty!

Maláčová se chce nyní soustředit na zajištění dostatku jeslí a školek a její úřad má do konce volebního období připravit různé scénáře nové rodičovské. Pokud příští vláda jeden z nich vybere, bude mít cca osm měsíců na projednání a schválení legislativy v nové sněmovně. Současné volební období končí na podzim 2021.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Zdroj: ČTK, ČT24

Mám zájem o odběr newsletteru