V současné době se můžete stále častěji setkat s pojmem elektronický podpis. Využijete ho především při komunikaci se státní správou. V článku se dočtete, kde a jak ho můžete získat, ale i další důležité informace.;

Elektronický podpis: Vysvětlení pojmů

S elektronickým podpisem a jeho vytvořením jsou spjaty některé pojmy. Pro lepší pochopení principu fungování podpisu je nejprve vysvětlíme.

Co to je elektronický podpis?

Elektronický podpis je označení specifických dat, která nahrazují v elektronických zařízeních klasický vlastnoruční podpis. Podpisem stvrzujete, že odeslaný dokument jste podepsali právě vy a že nebyl nijak změněn. Může obsahovat i tzv. časové razítko, tedy informaci, kdy byl dokument podepsán.

Pro vytvoření, používání elektronického podpisu a pro komunikaci se státní správou budete potřebovat kvalifikovaný certifikát, který vám mohou poskytnout pouze určité společnosti, tzv. certifikační autority* (příp. externí registrační autority). Certifikát platí jeden rok. Prodloužíte si ho opětovnou platbou. Cena se pohybuje v rozmezí 400 až 500 Kč. S certifikátem si vytvoříte libovolné množství podpisů, jež budou zaručené (resp. stejně hodnotné jako vlastnoruční ověřené podpisy).

*Mezi certifikační autority patří Česká pošta, První certifikační autorita a.s. nebo společnost eIdentity.

Soukromý a veřejný klíč neboli malé soubory, vytvořené na čipové kartě nebo USB tokenu slouží k vytváření a ověřování elektronického podpisu. Soukromý klíč nesmíte nikomu dávat, protože by tak mohl podepisovat dokumenty vaším jménem. Veřejný klíč naopak musíte ostatním poskytnout. Díky němu vám mohou šifrovat zprávy.

elektronický podpis

K čemu slouží?

Elektronický podpis využijete pro komunikaci s:

  • úřady,
  • zdravotní pojišťovnou,
  • okresní správou sociálního zabezpečení.

Můžete s ním:

  • podepisovat důležité dokumenty jako jsou smlouvy nebo faktury,
  • žádat o sociální dávky,
  • ucházet se o dotace,
  • podávat stížnosti či odvolání.

Jak získat elektronický podpis?

Jak již bylo výše uvedeno, elektronický podpis získáte pomocí certifikační autority, kterou buď osobně navštívíte, nebo jí zavoláte a požádáte o zavedení elektronických podpisů přímo u vás v kanceláři (externí registrační autorita). Tyto společnosti vás provedou celým procesem a dodají vám potřebný software.

Podle toho, u jaké certifikační autority se rozhodnete elektronický podpis vytvořit, se u ní budete nejprve registrovat (eIdentita), nebo vyplňovat žádost (První certifikační autorita). Poté bude třeba, abyste si nechali potvrdit svou identitu pomocí občanského průkazu, příp. cestovního pasu (např. u České pošty tak můžete učinit na pobočce Czech Pointu).

Podpis můžete získat také online cestou zdarma. Tento typ slouží pro zajištění důvěryhodnosti e-mailové komunikace. Více informací najdete na stránkách SSLmentor.cz.

Zdroj: jaknainternet.cz, cs.wikipedia.org, finance.cz, digipodpis.cz

Mám zájem o odběr newsletteru