Od dubna 2020 se zvýšila hranice životního minima a s ní i počet lidí, kteří mají na přídavky na děti nárok. Přečtěte si, zda mezi ně patříte a kdy chodí na účet.

Přídavky na děti: Co to je a kdo na ně má nárok?

Přídavek na dítě (nebo chcete-li přídavky na děti či příspěvek na dítě) je sociální dávka vyplácená rodinám s dětmi. Slouží k pokrytí nákladů spojených s výživou a výchovou.

Na dávku mají nárok nezletilé děti žijící v rodině s nízkými příjmy. V roce 2020 jde o částku 2,7násobku životního minima a nižší za všechny členy domácnosti. V dubnu 2020 vzrostlo u každého člena domácnosti o pár stokorun, tím na přídavky dosáhne více rodin.

Nezaopatřeným dítětem je dítě:

 • mladší 15 let,
 • ve věku 15 až 18 let, které ukončilo školní docházku a je v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
 • ve věku 15 až 26 let studující školu v denním studiu,
 • ve věku 15 až 26 let, které nemůže kvůli zdravotnímu stavu (v důsledku nemoci či úrazu) studovat nebo pracovat.

Výše přídavku na dítě

Pro přiznání přídavku na dítě se v případě zaměstnání posuzuje čistá měsíční mzda (plat) za předchozí čtvrtletí (pokud o dávku budete žádat například v květnu, předložíte příjmy za leden až březen t. r.).

Jestliže podnikáte, doložíte poslední daňové přiznání. Za každý měsíc se započte jedna dvanáctina ročních příjmů. U hlavní podnikatelské činnosti se pak počítá s minimálně 50 % průměrné měsíční mzdy, při vedlejší činnosti se započítá příjem ve skutečné výši.

Kromě toho se do posuzovaných příjmů započítává i:

 • peněžitá pomoc v mateřství (PPM),
 • rodičovský příspěvek, pokud mu předcházela PPM,
 • výdělek z pronájmu,
 • alimenty,
 • nemocenská,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci,
 • důchod (starobní, invalidní a pozůstalostní).

Naopak se nezapočítává:

 • porodné,
 • příspěvek na bydlení,
 • dávky v hmotné nouzi.

Zjistěte si, zda máte na přídavky na děti nárok pomocí kalkulačky.

Výše přídavku na dítě se pak odvíjí od jeho věku:

 • do 6 let získáte 500 Kč,
 • od 6 let do 15 let obdržíte 610 Kč,
 • od 15 let do 26 let dostanete 700 Kč.

Tip: Pokud vy, nebo vaše dítě pracuje, případně podniká, můžete získat 300 Kč navíc. Příjem z této činnosti však musí být alespoň ve výši životního minima jednotlivce (tj. min. 3 410 Kč do března, resp. 3 860 Kč od dubna). Potomek s vámi zároveň nesmí bydlet.

Žádost o přídavek na dítě

Rozhodnete-li se vyplnit a podat žádost o přídavek na dítě, připravte si následující doklady a dokumenty:

 • průkazy totožnosti všech členů domácnosti (příp. rodné listy dětí do 15 let),
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (např.: o studiu, zdravotním stavu, atd.),
 • doklady o výši čtvrtletního příjmu (příp. doklad o výši příjmu nezaopatřeného dítěte),
 • doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou, bylo-li v rozhodném období někým z rodiny pobíráno,
 • prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, není-li u nich vyplněno, že příjmy mají,
 • doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU (nemá-li některá z nich bydliště v ČR nebo pracuje-li či je jinak spjata s jiným státem EU).

Žádost musíte následně doručit fyzicky, nebo elektronicky (např. přes datovou schránku) na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Za neplnoleté dítě podává žádost vždy jeden z rodičů, plnoleté odevzdává žádost samo.

Kdy chodí přídavky na děti a kdo je vyplácí?

Přídavky na děti vyplácí úřad práce za každý měsíc zpětně (tj. nejpozději do konce následujícího). Termíny vyplácení se však mohou na jednotlivých pobočkách ÚP lišit.

Zdroj: kurzy.cz, penize.cz, mpsv.cz

Mám zájem o odběr newsletteru