Chystáte se na obchodní schůzku s klientem nebo na pohovor? Dle výzkumů je neverbální komunikace mnohem důležitější než verbální. Podívejte se, jak ji můžete využít ve svůj prospěch a získat tak plusové body!

Co to je neverbální komunikace?

Neverbální komunikace (řeč těla) je užívání neverbálních prostředků, které často doprovázejí slovní komunikaci.

Patří sem například:

postoj,
gesta,
výraz,
pohled,
tón hlasu,
ale i styl oblékání.

Podle výzkumů profesora A. Mehrabiana přikládají lidé neverbální komunikaci (je-li v rozporu s řečí) větší význam a spíše si podle ní utvářejí dojem na daného člověka. Celkové sympatie tvoří verbální a hlasový projev, ale i mimika. Ta má zároveň největší váhu. Tzn., že pokud je váš tón v rozporu s výrazem obličeje, lidé vás budou posuzovat více podle mimiky, nikoliv hlasu. A jestliže vás čeká pohovor po telefonu, ohlídejte si především tón hlasu, který bude pro personalistu důležitější než vyslovená slova!

Tipy, jak využít neverbální komunikaci ve svůj prospěch

Teď již víte, jaký má neverbální komunikace vliv na posluchače. Nyní se podívejte, jak ji využít při pohovoru, nebo důležitém jednání ve svůj prospěch a čemu je dobré se naopak vyhnout.

Buďte autentičtí!

Vždy je lepší být v souladu se svými pocity, než se nutit do něčeho, s čím nesouhlasíte. Pokud přistoupíte na pohovoru na něco, co s vámi nerezonuje, pak tím nejen zradíte sebe, ale nebudete upřímní ani k druhé straně. V práci budete stejně nespokojeni a nakonec dáte výpověď. V lepším případě odhalí personalista vaši lež již v průběhu přijímacího řízení (např. podle častého dotýkání se nosu).

Zaujměte sebevědomý postoj

Na tento tip se zaměřte především v případě, kdy trpíte nízkým sebevědomím a bojíte se neúspěchu. Jestliže při jednání stojíte, měli byste:

 • být narovnaní,
 • dívat se pravidelně a zpříma na osobu/y, se kterou/ými hovoříte (dělejte však v očním kontaktu pauzy a je-li na schůzce více lidí, rozdělte vaši pozornost mezi všechny zúčastněné),
 • mluvit dostatečně hlasitě a přiměřeně rychle,
 • působit pozitivně a usmívat se,
 • mít nohy pevně položené na zemi,
 • přirozeně se pohybovat.

Tip: Čeká vás během přijímacího řízení assessment centrum? Přečtěte si, jak se na něj nejlépe připravit a na co si dát pozor.

Pokud sedíte, tak byste se navíc měli:

 • dotýkat chodidly podlahy,
 • mít ruce viditelně před sebou,
 • volit otevřená gesta (dávejte dlaně nahoru a ukazujte, co říkáte).

Zaujmete-li sebevědomý postoj, můžete se začít cítit lépe (již během dvou minut se v těle sníží stresový hormon). Před schůzkou ani po ní nezapomeňte na:

 • pozdrav,
 • podání ruky – stisk by měl být pevný (ne však příliš!) a krátký,
 • tempo a styl chůze.

I tyto věci o vás mnohé prozradí. Myslete na to, že si je náboráři mohou v některých případech pamatovat více než obsah vašeho sdělení!

Tip: Inspirujte se sledováním oblíbených řečníků. Pozorujte, jak se tváří, gestikulují, jaký postoj zaujímají atd.

Čeho se při neverbální komunikaci vyvarovat?

Při neverbální komunikaci se můžete dopustit různých prohřešků, které nepůsobí dobře. Níže uvádíme ty nejčastější, jimž je dobré se vyvarovat:

 • cvakání propiskou,
 • žvýkání,
 • zakrývání úst rukou,
 • škrábání se ve vlasech,
 • poklepávání prsty o stůl nebo nohou o podlahu,
 • sledování telefonu,
 • nevhodnému oblečení a výrazným šperkům,
 • těžkému parfému.

Neverbální komunikace je důležitým prostředkem k zaujetí a přesvědčení posluchačů o vašich záměrech. Může mít rozhodující vliv při ucházení se o pracovní místo nebo navazování obchodních vztahů. Proto ji nepodceňujte, a pracujte na jejím zlepšení!

Zdroj: wikisofia.cz, listy.cz, welcometothejungle.com, janlaibl.cz

Mám zájem o odběr newsletteru