Nejen jako personalisté, ale i obchodníci, lektoři a uchazeči o práci byste měli vědět, jakým gestům a postojům je dobré se vyvarovat. Po přečtení článku pro vás bude jednodušší určit, co ostatní řečí těla doopravdy říkají.

Jak číst řeč těla?

Asi znáte z vlastní zkušenosti, že ne vždy chcete dát druhé straně najevo, co si doopravdy myslíte. Stejně přemýšlí například i kandidáti na pracovním pohovoru, když se snaží udělat dojem a některé informace záměrně zkreslují. I přestože mohou dobře ovládat verbální komunikaci v případě, kdy narazí na zkušeného personalistu, je prozradí jejich gesta, postoje nebo mimika. Naučte se číst řeč těla a poznat, zda skutečně mluví pravdu.

Řeč těla a ruce

Ruce jsou hlavním komunikačním prostředkem neverbální komunikace. Používáme je v případech, kdy chceme vyjádřit především naše postoje a emoce. Níže uváděná vysvětlení však berte s rezervou, ne vždy musejí nutně znamenat pravdu.

Podání ruky

Známým stylem podání ruky je tzv. leklá ryba. Člověk, který takto ruku podává, mívá nízké sebevědomí nebo slabou motivaci. Pokud jste někdy narazili na tzv. drtiče kostí, věřte, že se jednalo o dominantní osobu.

Můžete se setkat také s obejmutím vaší ruky. Toto gesto znamená buď ovládání a kontrolu, nebo naopak podřízenost, ústupnost, kdy se daná osoba snaží na všem domluvit. Může jím také vyjadřovat vřelost a touhu po přátelství.

Sevřené prsty v pěst

Pokud se setkáte s člověkem, který má sevřené prsty v pěst, opět to může znamenat jeho nejistotu.

Ruce přeložené přes sebe

Jestliže někdo při setkání překládá ruce přes sebe, snaží se kontrolovat.

Gesta s otevřenými dlaněmi

Při obchodních schůzkách nebo pohovorech byste měli gestikulovat s otevřenými dlaněmi, které značí čestnost a přátelskost.

Stříška z prstů

Uvidíte-li někoho, že staví při rozhovoru prsty do stříšky, pamatujte si, že tím dává najevo dominanci a očekává od vás poslušnost.

Přehnaná gestikulace

Při jednáních si dávejte pozor také na přehnanou gestikulaci, která nejenže působí rušivě, ale značí také nadřazenost.

Zkřížené ruce a nohy

Na pohovorech s uchazeči o práci, ale i při obchodních schůzkách si všímejte zkřížených rukou a nohou osoby, s níž diskutujete. Pokud je u ní uvidíte, věřte, že si dotyčný vytváří ochrannou bariéru a nesouhlasí s tím, co říkáte.

Tip: Chcete uspět na pohovoru? Přečtěte si, jak správně neverbálně komunikovat a čemu se naopak vyvarovat.

Řeč těla: Nohy a postoj

Ledacos o nás prozradí také postoj a nohy. Přečtěte si, na co si dát u těchto prvků nonverbální komunikace pozor.

Směr špiček chodidel

To, kam během debaty směřujete špičky chodidel, značí směr vaší pozornosti. Pokud míří k osobě, se kterou hovoříte, vyjadřujete o ní a o to, co říká, zájem.

Hrbení se

Hrbení znamená nízké sebevědomí a malou sílu. Proto je při jednání s lidmi důležité stát rovně. Ohnutá záda mohou také znamenat neúčast a nudu.

Udržujte dostatečnou vzdálenost

Během komunikace pamatujte také na dostatečnou vzdálenost mezi vámi a osobou, se kterou diskutujete. Je přímo neslušné stát nebo sedět ve vzdálenosti menší než 0,6 metru. Pokud byste tak učinili, překračujete intimní zónu dotyčného, jež rozhodně není určena pro pracovní schůzky.

Řeč těla: Oční kontakt

Při jednání s lidmi je zcela zásadní oční kontakt. Snažte se o soustředěný pohled. Abyste dané osobě dali najevo, že jí skutečně nasloucháte, mírně se k ní nakloňte. Naopak se vyvarujte příliš intenzivnímu a dlouhotrvajícímu pohledu, který značí agresivitu, dominanci, ale i touhu. Dávejte si pozor i na vyhýbání se očnímu kontaktu. Nechcete přeci, aby si o vás klienti mysleli, že máte nízké sebevědomí, nebo že lžete!

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, kdy osoba, se kterou máte schůzku, zná řeč těla a vy nikoliv, bude vám snaha o úspěch a zaujetí pouze slovy málo platná. Naučte se proto komunikovat také neverbálně a získejte tak konkurenční výhodu!

Zdroj: forbes.cz, startupjobs.cz, idnes.cz

Mám zájem o odběr newsletteru