Charisma je vlastnost, kterou by měl mít každý, kdo chce ostatní zaujmout a přesvědčit je na svou stranu. Podívejte se, v čem spočívá a jak díky němu zapůsobíte (nejen) na vaše studenty!

Co je to charisma?

Charisma je osobní kouzlo neboli přitažlivost, kterou na sebe charismatický člověk strhává pozornost. Zahrnuje několik vlastností a dovedností, jimiž se charismatičtí lidé vyznačují a liší od ostatních.

Dovednosti charismatických lidí

Charismatické osobnosti spojují některé dovednosti. Díky nim mohou být úspěšnější a dokonce i šťastnější. Patří mezi ně:

  • dobré komunikační schopnosti,
  • schopnost vzbudit zájem,
  • vyvolat v lidech emoce a umět je vnímat,
  • přesvědčit ostatní na svou stranu,
  • odolnost vůči postojům a myšlenkám druhých.

Někdo tvrdí, že charismatičtí lidé mají schopnost rozzářit místo, kam přijdou.

Pokud však charisma postrádáte a chtěli byste se mu naučit, nevěřte těm, kteří říkají, že to není možné. Mýlí se! Na to, abyste zapůsobili na studenty, nemusíte být skvěle vypadajícími extroverty. Důležitější je projevovat se určitým způsobem.

Tip: Chcete si zlepšit komunikační schopnosti? Naučte se jednat asertivně!

charismatická, usmívající se žena

Jak zapůsobit na vaše studenty?

Zamyslete se nad vašimi vzory. Jací jsou? V čem vám imponují? Zcela určitě to jsou lidé, kteří mají charisma. Abyste zapůsobily na vaše studenty nebo jiné lidi, na kterých vám záleží, měli byste vůči nim dokázat projevit vřelost, ale i moc (resp. autoritu) a být přítomní. Tyto tři aspekty jsou klíčem k dosažení charismatu.

Moc (autorita)

Je důležité, aby vás studenti uznávali. Nicméně vzbudit v lidech autoritu není jednoduché. Ta souvisí se sebehodnotou. Jestliže vám chybí, měli byste si ji nejprve uvědomit a najít vaše silné stránky. Poté si snadněji vybudujete autoritu a stanovíte hranice, za které studenty nepustíte.

Vyjádřit moc (autoritu) můžete i pomocí řeči těla (gesty, mimikou apod.), která hraje v komunikaci mnohem větší roli než samotný mluvený projev. Přirozenému postoji a pohybu se můžete naučit. Skvělým pomocníkem je sport nebo tanec.

Vřelost

Vřelost je jednou z nejdůležitějších vlastností charismatických lidí. Pokud si chcete své studenty získat, měli byste ji vůči nim umět vyjádřit. Měli byste být otevření a zajímat se o ně. Tak docílíte toho, že si vás oblíbí, ale díky autoritě nepřestoupí hranice, které jste stanovili.

Přítomnost

Být přítomný znamená, že se stoprocentně v dané chvíli soustředíte na to, co se právě děje. Udržujete se studenty přímý oční kontakt, kladete otázky a nasloucháte jim. Máte-li s udržením pozornosti problém, pomohou vám jednoduché techniky, které vás do přítomnosti vrátí. Zaměřte se na dech, nebo si v místnosti uvědomte zvuky.

Charisma úzce souvisí s autenticitou. Abyste však věděli, kým skutečně jste, je třeba si sami sebe uvědomovat. Dobrým prostředkem k dosažení schopnosti být sám sebou, jsou meditace nebo procházky v přírodě.

Tip: Udělejte si test a zjistěte, jak na tom s charismatem jste!

Charisma je výsledkem výše uvedených vlastností a dovedností. A pokud ho chcete získat,
může to pro vás v některých případech znamenat naprosté opuštění vaší komfortní zóny. A tedy i určitou míru stresu. Jestliže však máte velkou motivaci změnit své vystupování, jistě si charisma vybudujete!

Zdroj: czechleaders.com

Mám zájem o odběr newsletteru