Přemýšlíte o změně práce? Chcete si najít zaměstnání s lepšími pracovními podmínkami, vyšší mzdou či platem? Při hledání nové pracovní příležitosti se neobejdete bez kvalitní profesní prezentace (bez představení vaší osoby, znalostí, dovedností a dosud nasbíraných zkušeností). K tomu vám nejlépe poslouží dobře napsaný strukturovaný životopis.

Jak začít nejlépe při změně práce?

Při rozhodování se o životní změně je nutné si vše pořádně promyslet a dobře se připravit. Možná jste slyšeli od vašich známých či bývalých kolegů, že klasický slohový životopis se již nepoužívá. Ano, mají pravdu. Nemusíte však nutně vytvářet životopis online. Stačí, když sestavíte přehledné CV ve Wordu, vytisknete si ho nebo umístíte na některý z kariérních portálů, např. LinkedIn nebo Jobs.

I v tomto případě platí, že méně znamená více. Snažte se proto napsat kvalitní strukturovaný životopis, který bude obsahovat vše podstatné bez zbytečné omáčky. Žádný personalista se nebude věnovat rozsáhlému CV. Potřebuje si o vás udělat rychlý obrázek a zjistit, zda se má vaším životopisem dále zabývat či nikoliv.

Přílišná stručnost je ale také na škodu. Podívejte se níže, jak vytvořit perfektní prezentaci o vaší osobě, která bude pro náboráře lákavou reklamou a vstupenkou na pracovní pohovor.

Jak na strukturovaný životopis neboli CV?

Životopis, nebo CV (z latiny curriculum vitae) je základním dokumentem, bez kterého se v profesním životě neobejdete. Jedná se o váš osobní profil, písemnou vizitku, jež vypovídá o schopnostech, dovednostech a dosavadních pracovních zkušenostech.

Jak ale strukturovaný životopis dobře sestavit? Buď můžete použít řadu dostupných předloh na internetu, nebo si vytvořit svou vlastní verzi. Chcete-li odpovědět na zajímavou pracovní nabídku, vždy k ní přikládejte (nejlépe v příloze) váš životopis a průvodní dopis.

Struktura životopisu

Životopis má obsahovat chronologické informace. Struktura CV je základním hodnotícím kritériem personalistů, podle kterého poznají, jak jste si na něm dali záležet.

Hlavička s osobními údaji

Na začátek životopisu umístěte hlavičku, ve které uvedete vaše osobní údaje. Patří sem jméno a příjmení, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefonní číslo, e-mail a fotografie. Dále záleží na vašem rozhodnutí, zda zmíníte také rodinný stav, občanství a aktuální zdravotní stav. Uvedení těchto informací však není vaší povinností! Sporné je i datum narození…

Tip! Dejte si pozor na e-mailovou adresu. Neměla by obsahovat výrazy typu: beruska@, agent007@ apod. Také neuvádějte e-mail, který máte zřízen pod současným zaměstnavatelem. Ideální variantou je vytvoření e-mailu pro pracovní účely, jehož názvem bude vaše celé jméno a příjmení.

Do hlavičky zcela jistě nepatří údaje o jiných osobách, tzn., v žádném případě neuvádějte nic o svých rodičích, sourozencích, jejich vzdělání a pracovních zkušenostech. Životopis se musí týkat pouze vás.

Fotografie

Strukturovaný životopis může obsahovat i fotografii. Dejte si však pozor na její povahu. Nevhodné jsou záběry z dovolené, večírků nebo vyzývavé pózy s výrazným výstřihem či snímky s dalšími osobami. Vhodná fotografie je od profesionála, nebo z občanského průkazu.

Vzdělání

Dále pokračujte informacemi o vašem dosaženém vzdělání. Uvádějte ho v sestupném pořadí, tzn., nejvyšší dosažené vzdělání uvádějte jako první. Základní škola se neuvádí vůbec, výjimkou jsou pouze případy, kdy se jedná o jediné dokončené studium.

U dosaženého vzdělání nezapomeňte na název školy, obor studia, získaný titul a rok dokončení. Můžete zmínit i kurzy, které jste absolvovali. Je však zbytečné uvádět všechny. Zamyslete se nad tím, jaký kurz se hodí zmínit pro danou pozici.

Pracovní zkušenosti

Potencionálního zaměstnavatele zajímají především vaše pracovní zkušenosti. Opět je vypisujte sestupně, tedy poslední zaměstnání uvádějte jako první. Napište délku zaměstnaneckého poměru, jméno zaměstnavatele, místo výkonu práce, název pozice a nezapomeňte stručně popsat i náplň vaší práce.

Pokud jste čerstvým absolventem a žádné pracovní zkušenosti nemáte, zmiňte praxi a brigády při škole! Můžete uvést i mimoškolní aktivity a projekty, na kterých jste se podíleli.

Strukturovaný životopis a další dovednosti

Dorozumíte se cizí řečí? Pokud ano, vypište vaše jazykové znalosti. Zaměstnavatele bude zajímat i úroveň vašeho psaného a mluveného projevu. Pokud máte certifikáty z cizích jazyků, uveďte i ty. Napište, jaké programy ovládáte na počítači. Závěrem vyjmenujte vaše nejvýraznější pracovní úspěchy, stáže či konference, publikační činnosti, ocenění a ve zkratce i vaše zájmy.

Ve strukturovaném životopise můžete zmínit i řidičský průkaz a případně jeho skupinu. Vhodné je uvedení jména a kontaktu na vašeho bývalého zaměstnavatele pro ověření kladné reference.

Mám zájem o odběr newsletteru