Vybíráte nového kolegu do týmu. Ať už k tomuto úkolu přistoupíte spíše intuitivně, či podle přesně promyšleného plánu, na co nezapomenout při náboru zaměstnanců? Na pracovní pohovor se dobře připravte.

V rámci přípravy na pohovor si ujasněte důvod, proč hledáte posilu. Můžete tak získat cennou zpětnou vazbu, co u předchozího zaměstnance na dané pozici nefungovalo. Vyvarujete se tak stejných chyb v budoucnu.

Nejčastější důvody náboru zaměstnanců:

 • zástup za mateřskou (ujasněte si, na jak dlouho zástup hledáte a na jaký typ úvazku),
 • odchází zaměstnanec (zjistěte, proč odchází – přesčasy, zahlcení prací, tlak, chybovost),
 • zpětná vazba od klientů na práci zaměstnance (pomalá práce, chyby, není k zastižení),
 • zpětná vazba od týmu na odcházejícího – (např. proč nezapadl do firemního prostředí),
 • nový projekt – (vydefinovat přesně, co od nové posily očekáváte).

Nejčastější důvody, proč zaměstnanci odcházejí:

 • na začátku jim bylo slíbeno něco jiného, než co po nich bylo požadováno,
 • stěhování,
 • budování rodiny,
 • neshody v kolektivu,
 • zajímavější pracovní či finanční nabídka.

Lepší finanční nabídka nebývá tím prvním rozhodujícím faktorem. Pokud jsou zaměstnanci spokojeni s pracovní náplní i týmem, není pro ně lehké začínat zase jinde. Zato křivda z nedodržení dohodnutých podmínek bývá silnou motivací ke změně. Dbejte na to, aby vaše sliby, nejen na přijímacím pohovoru, byly realistické a dohlédněte na jejich splnění.

Příprava na pracovní pohovor

Máte za sebou selekci životopisů. Na základě dovedností a zkušeností jste vybrali uchazeče, které pozvete na osobní pohovor. Ke každému kandidátovi máte ze životopisu zpracované poznámky, na které se chcete v průběhu pohovoru doptat. Připravte si také seznam otázek, ze kterých budete při pohovoru čerpat, abyste nemuseli improvizovat.

Na pracovní pohovor si vyhraďte dostatek času a nezvěte kandidáty hned po sobě. Nevypadá dobře, když kandidát hned při prvním setkání s vaší firmou musí čekat. A myslete také na sebe. Kvalitně vedený pracovní pohovor bývá náročný. Dopřejte si čas se provětrat, občerstvit, a utřídit si myšlenky z ukončeného pohovoru.

Průběh pohovoru

Přivítejte kandidáty včas a nabídněte jim něco k pití. Přimějte je, aby se u vás cítili vítáni. Usmívejte se a udržujte oční kontakt. Představte sebe a své kolegy tazatele. Popište krátce svou roli a důvod, proč najímáte nového kolegu. Začněte trochu neformálně. Zeptejte se, jakou měl cestu, jaký měl den apod. V průběhu celého pohovoru sledujte i řeč těla.

Na co se uchazeče zeptat?

 • Můžete se nám představit a říci co vás charakterizuje?
 • Co víte o naší společnosti?
 • Kde jste se o volné pozici dozvěděl?
 • Proč se ucházíte o tuto pozici?
 • Vaše předchozí zkušenosti na obdobné pracovní pozici?
 • Jaké dovednosti a silné stránky můžete nabídnout?
 • Co mi řeknete o své stávající pracovní situaci a důvodech, proč chcete změnu?
 • Měl jste někdy neshody s kolegy nebo s nadřízeným?
 • Pracujete radši sám nebo v týmu?
 • Jak zvládáte tlak na termíny? Případně, jak si zajistíte, abyste se pod tlak nedostal?
 • Na jakém zajímavém projektu jste na minulé pozici pracoval?
 • Máte otázky vy na mě?

Připravte si rovněž otázky specifické pro pozici, kterou chcete obsadit.

Zaujme-li vás odpověď, doptejte se na více informací. Nemusíte se držet striktně připraveného scénáře. S trochou zkušeností a znalostí z psychologie z odpovědí zjistíte nejen pracovní historii a kariérní plány, ale i hodnoty a pracovní návyky. Odhalíte silné a slabé stránky i dovednosti.

Co na sebe kandidáti prozradí v odpovědích?

Co víte o naší společnosti a proč se hlásíte na tuto pozici?

Není pravidlem, že je uchazeč na pohovor náležitě připraven. Mnohdy ani neví, jakou činností se společnost zabývá. Kdo má o práci u vás opravdu zájem, věnuje čas přípravě a podívá se alespoň na vaši webovou prezentaci.

 Jaké dovednosti a silné stránky můžete nabídnout?

Zjistíte, zda dotazovaný zvážil, zda odpovídá vašim požadavkům, či jen slepě rozeslal životopisy na více stran.

Co mi řeknete o své stávající pracovní situaci a důvodech, proč chcete změnu?      

U této otázky můžete kromě faktické odpovědi zhodnotit, jaké jsou komunikační dovednosti uchazeče. Zjistíte, zda se staví do role oběti, či má jasno, proč se chce posunout dál a zachová přitom jistou dávku očekávané diplomacie s ohledem na předchozího zaměstnavatele.

Můžete mi říct, jak jste řešil konfliktní situaci na pracovišti?

Získáte představu o schopnostech kandidáta řešit konflikty. Všímejte si také, jaký tón používá, když mluví o ostatních zúčastněných. Jak situaci zvládl? Našli kompromis? Zůstala v něm křivda? Na emoční inteligenci je v poslední době brán velký zřetel. Je potřebná při každé pracovní činnosti.

Pracuje radši sám nebo v týmu?

Kandidáti většinou odpovídají s ohledem na požadovanou pozici. Ptejte se na detaily, z nichž si utvoříte širší představu. Pracuje rád na home office a proč? Jaký vidí přínos v pravidelných poradách?  Má radši dlouhodobější zadání pracovních úkolů? Umí delegovat?

Proč opouštíte své současné zaměstnání?

Vyslechněte si odpověď a zvažte, zda vaše pracovní příležitost poskytuje dostatečnou alternativu k faktorům, které uvádí. Dejte si pozor na kandidáty, kteří vidí vinu jen na straně zaměstnavatele nebo mají nereálná očekávání.

pracovní pohovor

Pracovní pohovor – hodnocení a výběr úspěšného kandidáta

Hodnocení kandidátů vám pomůže učinit rozhodnutí, koho z uchazečů vyberete na volnou pozici. Máte sice zkušební dobu, kdy se můžete vzájemně seznámit a zjistit, zda si vyhovujete. Nicméně časté změny kolegů neprospívají dobrému pracovnímu prostředí. Je proto důležité hodnocení a výběr nepodcenit.

Stanovte si odborná kritéria, která vyžaduje pracovní pozice. Nezbytné znalosti, zkušenosti a vzdělání jsou sice důležité, ale je to jen jedna část hodnocení. Vezměte v potaz osobnostní rysy, hodnoty a komunikační schopnosti kandidátů. Jsou tyto položky v souladu s vaší firemní kulturou? Pak máte velkou šanci, že jeho začlenění do kolektivu proběhne snadno.

Podívejte se na kandidáta nejen profesně, ale i lidsky. Zapadne mezi vás i stylem a humorem? Každý kolektiv je živý organismus. A tuto alchymii musí dobrý personalista znát. Může se stát, že prostředky vynaložené na nábor přijdou vniveč, ačkoliv je adept profesně dokonalý. Prostě s týmem nezafunguje chemie.

Parametry hodnocení

Mzdové požadavky

Porovnejte mzdové požadavky s vaším rozpočtem. Rozcházíte-li se v tomto bodě, můžete upravit rozpočet či zkusit vyjednávat s kandidátem. Pečlivě zvažte, zda jsou jeho požadavky realistické a zda odpovídají zkušenostem a znalostem. K zamyšlení je i situace, že si kandidát řekne o nepřiměřeně nízkou nástupní mzdu. Jaké ho k tomu vedou důvody? Zdravě sebevědomý kandidát si umí říci o adekvátní ohodnocení. Ví, co nabízí a jakou má cenu. Pokud se jeho představy o odměně setkají s úspěchem, je velká pravděpodobnost, že si udrží motivaci v dlouhodobějším horizontu.

Ověření referencí a kontrola sociálních sítí

Při obsazování pracovních pozic se osvědčuje i ověření referencí. Existují-li nesrovnalosti v přijímacích materiálech kandidáta a svědectvím referencí, zvažte raději alternativní kandidáty. V poslední době se často personalisté uchylují také ke kontrole sociálních médií. Zjistíte tak mimo jiné, jak si umí uchazeč zabezpečit své soukromí. Kontrola jeho životního stylu vám může poskytnout pohled na jeho profesionalitu.

Řeč těla

Napoví nám o sebevědomí, pokoře a bezúhonnosti. Mezi základní známky zdravého sebevědomí patří konzistentní oční kontakt, rovný posed, pevný stisk při pozdravu. Sebevědomí kandidát se lépe začlení do týmu. Uchazeč, který je nervózní, úzkostný, vyhýbá se očnímu kontaktu a je plachý, může zase skvěle fungovat v nezávislých rolích. Používá kandidát v komunikaci nějaké berličky? U programátora to nevadí, ale u obchodního manažera by to mohl být problém. Vždy hodnoťte svá zjištění s ohledem na pracovní pozici, kterou se snažíte obsadit.

Jak se kandidát prezentuje?

Nezapomeňte do svého hodnocení zahrnout i sebe prezentaci. Je kandidát oblečen v souladu se zažitými zvyklostmi dané pozice? Dobrý personalista nebude řešit, přijde-li špičkový programátor v tričku své oblíbené metalové kapely a kreativec zvolí velmi extravagantní styl oblékání. Zbystří ale, když uchazeč o pozici obchodního ředitele přijde na pohovor oblečen v plážovém ležérním stylu.

Tip na pracovní pohovor závěrem

Máte za sebou úspěšné výběrové řízení. Vybrali jste toho nejlepšího kandidáta a těšíte se na spolupráci s ním. Nezapomeňte dát zpětnou vazbu i neúspěšným kandidátům. Tento detail, který spousta firem považuje za nedůležitý a zbytečný, vám buduje dobré jméno a je součástí vaší firemní kultury.

Mám zájem o odběr newsletteru