Účetnictví je obor, který se neustále vyvíjí a všechny rychle měnící se legislativy nelze nosit v hlavě. Na trhu lze sehnat poměrně velké množství odborné literatury, která na tyto změny včas reaguje. V následujících řádcích vám představíme knihy o účetnictví, které by měla mít ve své knihovně každá začínající, ale i zkušená účetní.

Daňové zákony

Daňové zákony jsou nejprodávanější daňovou publikací v České republice. Obsahují úplné znění všech daňových zákonů s účinností od 1. 1. daného roku. Vydání tak reaguje na přijaté změny zákonů k danému roku. V publikaci jednoduše najdete odlišným typem písma a stručně i v úvodu publikace všechny podstatné změny.

V případě pozdější účinnosti najdete změny v přehledu novel, kde je uveden i datum jejich účinnosti. Daňové zákony poskytují pomůcku pro sledování změn a poskytují i odborné komentáře pracovníků, kteří se na přípravě a aplikaci změn zákonů podíleli. Kniha obsahuje vysvětlení:

 • Zákonu o daních z příjmů,

 • zákonu o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,

 • zákonu o dani z nemovitých věcí,

 • zákonu o dani silniční,

 • zákonu o DPH,

 • zákonu o spotřebních daních,

 • ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů,

 • zákonu o dani z hazardních her.

Daňové zákony si lze pořídit ve formátu A4 v tištěné podobě, které vydává nakladatelství Grada s komentářem, za cenu 129 Kč. Lze si zakoupit i e-knihu ve formátu PDF za 110 Kč.

DPH – výklad s příklady

V roce 2022 vyšlo již 18. vydání této publikace, které obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. daného roku. V případě, že nastaly během roku změny, které však nabývají účinnosti od 1. 1., jsou v knize uvedené také. Výklad všech ustanovení zákona o DPH doplňují příklady z praxe pro lepší představu a orientaci.

Knihu využijí všichni, kteří se s DPH ve své praxi setkávají. Pro rok 2022 je nejvýznamnější změnou omezení uplatnění osvobození od daně v případě pronájmu určitých typů nemovitostí. Kniha dále nabízí vysvětlení změn od roku 2022:

 • Prodeje zboží na dálku,

 • prodeje dovezeného zboží na dálku,

 • zrušení registrace plátce v případě dlužníka,

 • opravu základu daně u nedobytné objednávky,

 • uplatnění DPH u cestovní služby,

 • zvláštní režim jednoho správního místa,

 • změnu sazby daně u služeb spočívajících v úpravě zdravotnických prostředků.

DPH – výklad s příklady si lze zakoupit ve formátu A4 v tištěné podobě za 389 Kč nebo v PDF za 331 Kč.

Sbírka souvztažnosti

Sbírka zpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky. Jedná se o podnikatele, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Správné hospodaření, řízení a následný vývoj společnosti se neobejde bez ekonomických informací. Snadnější a kvalitní získání těchto informací nabízí tato sbírka. Účetní předpisy se sice nemění tak často jako ty daňové. Pro začátečníky je však dobré ji mít po ruce a v ní mít označené nejčastější účetní případy.

knihy o účetnictví

Účetnictví je obor, který se neustále vyvíjí

Sbírka souvztažnosti je ideální publikací pro:

 • auditory,

 • účetní pracovníky,

 • pracovníky kontrolních útvarů,

 • pracovníky poradenských organizací,

 • pracovníky organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví,

 • pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).

Sbírku souvztažnosti lze zakoupit v tištěné podobě za 199 Kč a v elektronické podobě za 169 Kč.

Mzdové účetnictví

Přehledné zpracování, velké množství příkladů, tabulek, přehledů a předvyplněných formulářů nabízí publikace Mzdové účetnictví. Jedná se o nepostradatelnou pomůcku pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele a studenty. V publikaci najdete odpovědi na velké množství odborných otázek z oboru mzdové praxe. Publikace je každoročně aktualizována k 1. 1. daného roku v souladu s novelami zákonů. Mzdové účetnictví vysvětluje:

 • postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce,

 • průměrný výdělek

 • náhrady za dovolenou

 • náhrady za nemoc,

 • výpočet dávek nemocenského a důchodového pojištění,

 • příklady týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory.

Publikaci Mzdové účetnictví lze zakoupit v tištěné podobě za 469 Kč i v elektronické podobě za 399 Kč.

Účtový rozvrh

Jako poslední je dobré mít při ruce účtový rozvrh. Jedná se o centrální číselník účetnictví, který obsahuje seznam všech používaných účtů účetnictví a má zásadní vliv na celý program. Účetní rozvrh vychází z účtové osnovy a představuje seznam účtových tříd a skupin, které musí účetní jednotka z požadavku Zákona o účetnictví při účtování dodržet. Každá účetní jednotka si svůj účetní rozvrh před zahájením práce může upravit dle individuálních potřeb – přidat analytické účty nebo smazat účty, které nepoužívá.

Jaké jsou vaše oblíbené publikace o účetnictví? Podělte se s ostatními a napište své tipy do komentářů.

Mám zájem o odběr newsletteru