Dividendy představují obnos peněz, který pravidelně vyplácí akciová dividendová společnost držitelům jejích akcií. Jedná se o formu odměny akcionářům za jejich dílčí vlastnictví ve společnosti.

Dividendy jsou pasivním zdrojem příjmů. Velké a stabilní společnosti dividendu vyplácejí svým akcionářům kvartálně. U menších společností se lze setkat i s výplatami dividend na pololetní, roční nebo nepravidelné bázi. Podmínkou pro jejich výplatu je však nákup dividendové akcie.

Jejich výše je založena na poměru kapitálového podílu investora vůči společnosti. Dividendový výnos akcie lze spočítat jako poměr hrubých dividend, které zahrnují čisté dividendy a daň a tržní kapitalizace podniku, tedy součin počtu akcií a jejich tržní ceny.

Druhy dividend

Hotovostní dividendy 

Jedná se o klasický typ, kdy akcionář obdrží dividendu v podobě výplaty peněz.

Akciové dividendy

Tento druh neposkytuje výplatu peněz, ale podíl je vyplácen v jiné podobě:

 • Nových cenných papírů – získáte akcií, čímž máte vyšší počet akcií v oběhu,
 • zvýšení nominální hodnoty – taková dividenda představuje tzv. štěpení akcií a zhodnocení již vlastněných akcií,
 • obligační dividendy – lze získat výplatu ve formě dluhopisových cenných papírů dané společnosti,
 • majetkové dividendy – jedná se o poměrně neobvyklý způsob, ale některé společnosti svým akcionářům mohou vyplatit hodnotu ve formě naturálií,
 • speciální dividendy – výplata speciálních dividend je zpravidla jednorázová a je často vyšší než klasická dividenda,
 • prioritní dividenda – taková dividenda se vyplácí pouze těm co vlastní prioritní akcie. 

Dividendy a jejich zdanění

V České republice jsou dividendy vyplacené společnostmi, které je zdaňují jednotnou sazbou ve výši 15 %. Musí ji tedy musí srazit společnost, která je vyplácí. Akcionářům jsou vypláceny již z čistého zisku, tedy po odvodu daně. Akcionář, který od tuzemského plátce obdrží dividendy, je už pak tedy sám danit nemusí. Pokud však pochází od plátce ze zahraničí, je nutné v České republice rovněž 15 % daní zdanit, což už musí akcionář provést sám.

Dividenda

Výplata dividend

Výplatu dividend určuje dividendová politika každé společnosti a je kalkulovaná jako částka za jednu vlastněnou akcii. Dividendy jsou zpravidla vypláceny v hotovosti, která je následně zaslána na bankovní účet akcionáře. Jak často a kolik nemusí nutné záležet na konkrétním zisku společnosti. Standardně však společnosti vyplácí jeden z těchto tří druhů dividend:

 • Pravidelné dividendy – nejběžnější typ výplaty. Společnosti, které se rozhodnou vyplácet pravidelně musí stanovit její výši tak, aby ji bylo možné vyplatit v dobrých i špatných časech. Pravidelné dividendy jsou nejčastěji vypláceny čtvrtletně.

 • Mimořádné dividendy – jedná se o jednorázovou platbu, která se stanoví na základě toho, že společnost prodala nějaké aktivum nebo nemá pro své finanční prostředky okamžité využití. Společnosti své mimořádné dividendy oznamují veřejně, tak aby trh byl obeznámen s tím, že plánují svým akcionářům poslat hotovost.

 • Variabilní dividendy – společnosti, které se zabývají produkcí ropy, dřeva, zemního plynu nebo těžebního materiálu, mohou vyplácet kromě klasických pravidelných dividend i variabilní dividendu. Taková dividenda je sice vyplacena ve stálých intervalech, ale jejich výše se pokaždé liší podle zisku společnosti. 

Dividenda jako cesta k pozitivnímu vztahu s akcionáři

Dividendy samozřejmě netvoří veškerý zisk společnosti. Jedná se zpravidla o malou část celkových zisků, kterou dostanou ti, kteří se do společnosti rozhodli investovat své peníze. Dividenda je zkrátka odměna investorům za to, že danou společnost podpořili. Lze je brát jako známku prosperující společnosti. Pravidelné vyplácení dividend pomáhá společnosti vybudovat si s akcionáři vzájemnou důvěru. To má většinou za následek další přísun investičního kapitálu do akcií, což se firmám rozhodně vyplatí k dalšímu plnění cílů.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Dividendová data

Dividenda mají v průběhu roku několik významných dnů, které stanovují:

 • Datum oznámení dividendy – jedná se o den, kdy společnost oficiálně oznámí jejich vyplacení.
 • Rozhodný den – společnost má do rozhodného dne určit stávající akcionáře, kteří mají nárok na výplatu. Abyste měli nárok na dividendu, musíte být k tomuto datu uvedení v seznamu akcionářů firmy. Z toho vyplývá, že rozhodný den je posledním dnem pro nákup akcií za účelem získání dividendy.
 • Ex-dividendový den – tento den je lhůta, do které musí akcionář vlastnit své akcie, aby měl nárok na dividendu za dané období, která se může lišit v závislosti na zákonech jednotlivých burz. Často se jedná o poslední pracovní den před rozhodným dnem. Dividendy budou vyplaceny ze všech akcií, které akcionáři vlastní jeden pracovní den před ex-dividendovým dnem. Investoři, kteří nakoupí akcie v ex-dividendový den nemají nárok na jejich výplatu.
 • Den výplaty – den, kdy společnost akcionářům odešle platbu dividend a akcionáři peníze obdrží na své bankovní účty nebo na obchodní účty u svých příslušných brokerů.

Závěr

Dividendy jsou pro investory zdrojem pasivního příjmu a pro společnosti jsou symbolem úspěchu podniku. Vzhledem k tomu, jak se společnosti daří, může si dovolit dávat investorům část svých zisků. Investoři však kromě samotné výplaty dividend získávají i poznatky o vnitřním fungování společnosti. Je důležité mít na paměti, že žádná společnost není povinna je vyplácet akcionářům, ale jakmile s tím společnost začne, investoři předpokládají, že tak bude činit.

Mám zájem o odběr newsletteru