IČO nebo-li identifikační číslo je nástroj, díky kterému se od sebe dají odlišit ekonomické subjekty. Své identifikační číslo má každý podnikatel, který jej musí dle zákona používat. Jaké jsou ekonomické subjekty, které musí IČO používat? Kde všude jej musí podnikatel uvádět? Odpovědi a další informace nabízí dnešní článek.

Identifikační číslo vzniklo za Československé socialistické republiky a to 1. ledna 1990. Identifikační číslo se v současnosti označuje pod zkratkou IČO. Dříve se však rozlišovaly dvě zkratky IČ a IČO. IČ byla dříve zkratka pro identifikační číslo a IČO byla zkratka pro identifikační číslo organizace.

V současnosti a to konkrétně od 1. července 2010 známe zkratku IČO jako identifikační číslo osoby. Na některých úřadech se však můžete stále setkat se zastaralou zkratkou IČ. 

IČO lze tedy použít pro identifikaci fyzické i právnické osoby. Jedná se o osmimístné číslo a slouží k identifikaci podnikatele. Starší identifikační čísla, která měla méně než osm čísel, byla z důvodů sjednocení doplněna odpředu nulami. Jeho důležitost roste s rostoucím množstvím podnikatelů, kteří mají často stejné jméno, nebo podobný název společnosti. Jejich identifikace je pomocí IČO velmi jednoduchá.

Kdo musí mít identifikační číslo?

IČO má každý, kdo v České republice legálně podniká. Kromě fyzických a právnických osob se IČO přiděluje také:

 • nadacím,
 • politickým stranám,
 • církvi, 
 • náboženským společnostem,
 • sdružením,
 • neziskovým organizacím.

Identifikační číslo přiděluje Český statistický úřad, který spolupracuje s dalšími úřady. Vytvoří unikátní osmičíselné identifikační číslo, které jen natolik unikátní, že i kdyby podnikaní zaniklo, už jej nemůže dostat žádný další nový subjekt. 

IČO

Všichni držitelé identifikačního čísla jsou evidovaní v Registru ekonomických subjektů.

Živnostník: Jak získat IČO?

Podmínky pro získání jsou následující:

 • plnoletost,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • nulové závazky k finančnímu úřadu,
 • nulové nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění,
 • splnění kvalifikačních požadavků.

Splnění kvalifikačních požadavků je důležité v případě, že se chystáte založit  živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou.

Založení živnosti je snadné a rychlé. Kromě splnění výše uvedených podmínek stačí pouze občanský průkaz a poplatek tisíc korun. Živnost lze založit na živnostenském úřadě či na pobočce CzechPOINT. Do týdne úřad vystaví IČO a lze začít podnikat. 

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Právnická osoba: Podmínky získání IČO

Podmínky pro vznik právnické osoby se liší podle jejího druhu. Jedná se o společnost s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, družstva, spolky apod. 

Všeobecně lze však říci, že založení právnické osoby je časově i finančně náročnější než u fyzické osoby. Prvním krokem je vždy založením živnosti. Následuje založení společnosti, která však musí být do 90 dnů zapsána do obchodního rejstříku. Po zapsání do obchodního rejstříku vzniká nová společnost. Zápis do obchodního rejstříku stojí 5000 korun. V případě, že do podnikání vstupuje více osob v roli vlastníka, je potřeba sepsat u notáře společenské smlouvy. V případě, že je ve firmě jen jeden vlastník, sepisuje se zakladatelská listina.

Kde najít konkrétní IČO?

IČO lze dohledat třeba v obchodním rejstříku, ale tam se nachází pouze identifikační čísla subjektů, které se do obchodního rejstříku zapisují. Všichni držitelé identifikačního čísla jsou však evidovaní v Registru ekonomických subjektů, který je vedený podle zákona o státní statistické službě. Jde o veřejný seznam přístupný na stránce Českého statického úřadu. Dalšími možnostmi je registr ARES a živnostenský rejstřík.

Mám zájem o odběr newsletteru