Víte, co je to příležitostný příjem, jaká je jeho výše, z jakých činností plyne a kdy je třeba ho zdanit? Pokud ne, přečtěte si tento článek, ve kterém najdete všechny potřebné informace.

Co je příležitostný příjem a z jakých činností plyne?

Příležitostný příjem je příjem, který plyne:

 • z příležitostných činností,
 • pronájmu movitých věcí,
 • a ze zemědělské výroby včetně lesního a vodního hospodářství.

Příležitostnou činností mohou být příjmy:

 • z jednorázového prodeje výpěstků,
 • poskytnutí poradenství nebo jiných jednorázových služeb,
 • prací na zahradě,
 • z pomoci s výstavbou domu,
 • či z odklízení sněhu.

Pod příležitostný pronájem movitých věcí patří například:

 • zapůjčení auta,
 • vypůjčení nářadí
 • nebo stroje.

Zemědělskou výrobou je myšlen prodej:

 • ovoce a zeleniny,
 • masa,
 • mléka,
 • vajec,
 • medu.

příležitostný příjem

Z těchto příjmů zaplatíte daň pouze v případě, kdy přesáhnou za rok částku 30 000 Kč. V ostatních případech jsou od daně osvobozeny. Příležitostnou činností se rozumí činnost, kterou provádíte nepravidelně. Jestliže například podnikáte jako OSVČ a vyděláváte si měsíčně pár tisícovek, pak se o příležitostný příjem nejedná. Stejně tak v případě, kdy si přivyděláváte samostatnou výdělečnou činností pouze část roku. Příjem z této činnosti totiž nikdy nelze považovat za příležitostný.

Podmínky zdanění

Pokud jste si v tomto roce vydělali příležitostnou činností například 35 000 Kč, budete muset celou částku zdanit a podat v následujícím roce daňové přiznání a to i v případě, kdy jste zaměstnáni. Zaměstnavatel by vám měl dodat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Příležitostné příjmy se daní podle § 10 Zákona o dani z příjmů. Jestliže podnikáte a platíte někomu za příležitostné práce, které pro vás vykonává, můžete si je zahrnout mezi daňově uznatelné výdaje a snížit tak základ daně.

Tip: Vykonává-li pro vás osoba jednorázové činnosti, za které ji platíte, měli byste s ní uzavřít písemnou dohodu (např. smlouvu o dílo). V případě, že se jedná o zanedbatelné částky, postačí pracujícímu vystavit výdajový pokladní doklad.

Další zajímavé články z oboru personalistiky, účetnictví, podnikání nebo daní se dočtete na blogu Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru