Tlak na výkon, snaha uspět, být co nejlepší anebo jen skloubení rodiny, práce a koníčků, může být pro zaměstnance kolikrát náročné. Zaměstnanci se potýkají s nejrůznějšími situacemi, které mohou ovlivnit jejich duševní zdraví i výkonnost. Pokud se vaši zaměstnanci potýkají s podobnými situacemi, může jim pomoci firemní psycholog. Psycholog využívá svých odborných znalostí k podpoře a zlepšení duševního zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí.

Stále častěji se setkáváme s tím, že společnosti mají svého psychologa, případně využívají služeb různých organizací, které se psychohygienou zabývají. Pracovní psychologové se zabývají chováním v pracovním procesu a kladou si za cíl vytvořit zdravé a podpůrné pracovní prostředí. Díky takové pomoci můžete ve společnosti podpořit růst a rozvoj zaměstnanců a zároveň zvyšovat produktivitu a výkonnost.

Benefity, které pracovní psycholog přináší

Jelikož odborné znalosti psychologa přináší do společnosti neocenitelnou podporu, pojďme se nyní zaměřit na 6 benefitů, které má psycholog v pracovním prostředí.

1.) Zlepšení duševního zdraví

Asi nikoho nepřekvapí, že je tento benefit na prvním místě. Pracovní psycholog zaměstnance podporuje a poskytuje poradenství v oblasti duševního zdraví. Pomáhá s rozpoznáním a zvládáním stresu, depresemi nebo úzkostmi. Všechny tyto stavy totiž mají vliv na výkon i celkový pracovní well-being zaměstnance.

2.) Zvládání změn

V práci se můžete setkat s různými situacemi, které s sebou přináší změnu, případně nastane nějaká konfliktní událost. Pracovní psycholog je v těchto momentech nápomocný a může poskytnout strategie a nástroje pro efektivní řešení pracovních konfliktů a podpořit adaptaci na změny.

3.) Work-life balance

Pracovní psycholog se velkým dílem podílí na podpoře work-life balance. Zaměstnancům, kteří v této oblasti tápou, může pomoci najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pomůže jim s time-managementem tak, aby je odpočinek nestresoval a podporoval jejich osobní pohodu.

psycholog

4.) Lepší pracovní prostředí

Potřebujete vytvořit lepší a zdravější pracovní prostředí? I v tomto vám může pracovní psycholog dost pomoci. Díky svým znalostem dokáže identifikovat aspekty, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců a zároveň vám pomůže najít správnou cestu, jak pracovní prostředí zlepšit. Může se jednat o zlepšení komunikace, týmové spolupráce nebo celkového rozdělení pracovní náplně.

5.) Podpora kariérního rozvoje

Pokud zaměstnanci tápou v oblasti svého rozvoje, může jim pracovní psycholog pomoci najít správný směr, kterým se vydat. Poskytne jim zpětnou vazbu, případně i poradí s kariérním plánováním a pomůže jim s náhledem na jejich dovednosti, které mohou při kariérním růstu využít nebo rozvíjet.

6.) Zvýšení produktivity

Díky využití pracovního psychologa, můžete zvýšit nejen spokojenost zaměstnanců, ale také jejich výkon. Psycholog totiž pomáhá s nastavováním reálných cílů, efektivním plánování a radí, jak zvládat pracovní zátěž.

Studujte kurz marketingu

S čím může pracovní psycholog pomoci?

Přemýšlíte, s čím vám může ve společnosti pracovní psycholog pomoci? Zamyslete se, v čem tápete, co ve vaší společnosti nefunguje tak, jak byste si přáli. Pracovní psycholog totiž může pomoci v různých oblastech pracovního prostředí.

Výběr zaměstnanců

Pracujete jako náborář a hodila by se vám někdy pomoc při výběru? Pracovní psycholog vám může takovou pomoc poskytnout, jelikož na základě svých zkušeností, vám pomůže vyvíjet různé psychologické testy a provádět analýzy pracovních pozic. Na základě toho pak může doporučit strategie, které vám pomohou s efektivním náborem nových zaměstnanců.

Leadership a řízení

Pracovní psycholog je oporou vedoucím pracovníkům při rozvoji jejich dovedností v oblasti vedení. Předává jim zpětnou vazbu a radí ohledně efektivního řízení týmů, motivování zaměstnanců, vyjednávání apod.

Zvládání stresu

Pokud potřebujete pomoci s identifikováním stresových faktorů na pracovišti, můžete využít služeb psychologa. Zvládne zaměstnance naučit, jak se stresem pracovat, nabídne různé techniky pro relaxaci, pomůže s nastavením priorit, a tak i pomáhá vybudovat odolnost proti stresu.

Vysoká pracovní zátěž a vyhoření

Pokud máte zaměstnance, kteří se potýkají se syndromem vyhoření, může pomoci pracovní psycholog. Stejně tak, jestliže je na zaměstnance nakládána vysoká pracovní zátěž, může pomoci s obnovou rovnováhy a podpořit zaměstnance.

Složité rozhodovací procesy

V momentech, kdy je potřeba udělat důležitá rozhodnutí, které mohou vyvolat významné důsledky, může pracovní psycholog poskytnout potřebné poradenství a podporu během celého procesu rozhodování.

Různé druhy šikany

Na pracovišti se můžete setkat také s různými druhy šikany, jako je například bossing nebo mobbing a obtěžování. Pracovní psycholog vám pomáhá takové situace identifikovat a řešit. Poskytuje podporu obětem takového zacházení a zároveň je nápomocen při vytváření postupů pro prevenci a řešení takových problémů.

Závěr

Pracovní psycholog může hrát klíčovou roli v pracovním prostředí vaší společnosti. Jeho odborné znalosti a dovednosti přinášejí do firmy neocenitelnou podporu nejen zaměstnancům samotným, ale firmě jakožto celku. Pomohou vám posílit týmovou spolupráci i komunikaci napříč společností a pomáhají s udržením zdravé organizační kultury. Výsledky, které s pomocí firemního psychologa pocítíte, mohou být dalekosáhlé. Získáte spokojenější a angažovanější zaměstnance.

Mám zájem o odběr newsletteru