Generace Z, jejíž příslušníci se narodili v letech 1997 až 2010, někde se můžete dočíst 2012, jsou lidé, kteří momentálně vstupují na pracovní trh. Generace Z je nyní velmi zkoumanou generací, jelikož společnosti, které se stávají jejími zaměstnavateli, musí reagovat na změny, které s nástupem této generace přichází.

Tuto generaci provází velký počet stereotypů. Určitě jste taky už slyšeli, že jsou to lidé přecitlivělí, že se jim nechce pracovat, že chtějí všechno hned, a to je přece špatně. Pojďme se tedy podívat, jak to je a zda se nám podaří některé ze stereotypů vyvrátit.

Jaká je skutečně generace Z?

Jací jsou doopravdy lidé generace Z ví zejména oni sami nebo lidé, kteří jsou jim skutečně nejbližší. Stejně ale jako i generace před nimi, má i tato generace charakteristické znaky, které se víceméně propisují do jednání lidí, kteří se v těchto letech narodili.

Docela dost se stírají rozdíly mezi staršími členy generace Z a nejmladšími členy generace Y. Obě tyto generace totiž v tomto období (začátek generace Z a konec generace Y), sdílí podobné rysy.

Generace Z a diverzita

Tato generace vyrůstala a vyrůstá v prostředí, které je z velké části vyznačeno diverzifikací. Diverzifikaci popisujeme také jaké rozmanitost.

Je to první generace, která se narodila a vyrůstala za vlády prvního černošského prezidenta. Děti této generace vychovávají rodiče odlišných národností, stejného pohlaví, případně vyrůstali v domácnostech, kde figuroval jen jeden rodič. Lidé generace Z jsou díky tomu více otevřeni a je pro ně naprosto přirozené, že někteří lidé žijí se stejným pohlavím a neznepokojují je rozdíly mezi rasami nebo náboženstvími tak, jak tomu mohlo být v generacích před nimi.

Multitasking jako super schopnost

Díky schopnosti rychle se orientovat v dnešním světě, jsou výborní v multitaskingu. Nemusí na ně tak mít vůbec špatný vliv, jelikož se jim daří v „chaosu“ různých podnětů dobře orientovat. Multitasking je tak pro ně vodítkem k větší produktivitě a úspoře času.

TIP! Vzdělávejte se online.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Generace Z obklopena technologiemi

Pro generaci Z je naprostou přirozeností využívat technologie. Umí vyhledávat informace efektivně a rychle. Jsou naprosto sžití s online světem. Pokud se chtějí podělit o své úspěchy nebo jakékoliv informace ze svého života, využijí k tomu sociální sítě. Je to totiž rychlé a efektivní.

Mohou si také jednoduše a rychle rozšiřovat své obzory a získávat informace, které potřebují nebo je zajímají. A zároveň jsou neustále v kontaktu s ostatními lidmi a svými přáteli. To ovšem nemění jejich touhu po osobním kontaktu. Také mají rádi, pokud s nimi komunikujete i mimo online sféru a chápou hodnotu skutečných offline vztahů.

Pevně dané hodnoty

Za zmínku stojí také dodržování hodnot, které jsou pro generaci Z důležité. Jedná se o spotřebitele, kterým záleží na tom, jaký výrobek kupují. Díky své schopnosti orientovat se na sociálních sítích, jsou schopni najít si potřebné informace o původu zboží, jeho kvalitě apod. Ve většině případech je zajímá doporučení skutečných uživatelů daného výrobku, nikoliv reklamní kampaně, které produkt propagují.

Kladou velký důraz na ekologii a udržitelnost produktů. Jsou ochotni si připlatit za personalizovanou věc, která je vyrobena kvalitně a sama nese nějakou hodnotu. Čím blíž je značka jejich jednotlivým přesvědčením při pohledu na svět, tím lépe.

 

generace Z

Čím v zaměstnání zaujmete generaci Z?

Generace Z se narodila do věku digitálních technologií, fungují v online světě naprosto bez problémů. Jsou zvyklí na diverzitu v mnoha oblastech a je pro ni důležitá hodnotová podstata věcí.

1.) Ocení kvalitní vzdělání

Už během školní docházky jsou zvyklí hledat si informace navíc na internetu a různě jinde mimo školní lavice. Nic se na tom nemění, ani když najedou do pracovního procesu. Tito lidé chtějí být připraveni na změny, jsou flexibilní a chtějí mít k dispozici nástroje, které jim pomáhají v přizpůsobení se novým pracovním podmínkám a dalším změnám.

Myslete tedy, jako zaměstnavatel, na dostatek prostoru pro rozvoj zaměstnanců této generace. Vytvořte různé talent pooly, development centra. Pohlížejte na vzdělávání jako na součást pracovního procesu.

2.) Nezapomínejte na diverzitu

Podle průzkumu Great place to work se 47 % generace Z identifikuje jako BIPOC, což v češti znamená černí, domorodí a barevní. Pokud se tedy zaměříte na rozmanitost ve vaší společnosti, můžete přilákat velké množství lidí generace Z.

Firemní kultura, která je otevřena inkluzi a zastává práva rovnosti je pro ně ideálním pracovním místem. Můžete se také zaměřit na rozmanitost zkušeností, nápadů nebo názorů. Vyhýbejte se tedy prvoplánové předpojatosti a předsudkům. Tohle pro generaci Z rozhodně atraktivní není.

3.) Fungování společnosti na základě jejich hodnot

Etika a hodnoty jsou pro generaci Z klíčovým faktorem při výběru zaměstnavatele. Nejde tady jen o to, že své hodnoty představíte na webu společnosti. “Zetka” chtějí, aby společnost na základě daných hodnot skutečně fungovala.

Pokud máte jako firma pevné zásady a jste schopni dokázat, že dostojíte závazkům, které máte vůči společnosti nebo i vůči životnímu prostředí, získáte plusové body. Jestliže máte možnost zveřejnit, jak přistupujete ke společenské zodpovědnosti, udělejte to a získejte tak kvalitní pracovníky.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že generace Z je plná společensky zodpovědných, pracovitých a inteligentních lidí, kteří mohou být pro vaši společnost obrovským přínosem.

S každým novým členem týmu se prostředí může trochu obměnit a na základě zmíněného vám generace Z pomůže ze společnosti vytvořit prostředí plné spokojených zaměstnanců se zodpovědností nejen k práci, ale i ostatním spolupracovníkům.

Mám zájem o odběr newsletteru