Každá menší i větší společnost má své zaměstnance, kteří mají stanovený fond pracovní doby a dovolené. Jejich docházka na pracoviště musí být ze zákona evidovaná. Zaznamenávat se musí jejich příchod a odchod z práce, ale i dovolené a návštěvy u lékaře. Moderní docházkový systém vám poskytne data, která lze jednoduše zpracovat. Zaručí lepší efektivitu práce, a navíc zajistí větší bezpečnost na pracovišti.

Samotní zaměstnanci mají díky modernímu docházkovému systému možnost požádat o dovolenou, nebo si naplánovat směny. Docházkových systémů je v dnešní době na výběr víc než dost. Co by měl všechno docházkový systém umět a jak ho využívat co nejefektivněji se dozvíte v následujících řádcích.

Ze zákona povinná evidence pracovní doby

Zákoník práce ust. § 96 říká, že každý zaměstnavatel má povinnost evidovat pracovní dobu svých zaměstnanců. Samotný zákon, ale neříká, jakým způsobem, má být evidence vedená. Musí být však přehledná a průkazná, tak aby bylo možné ji kdykoliv v případě kontroly dokázat. Jelikož slouží často k pozdějšímu zpracování mezd, musí být archivována. Je pouze na samotném zaměstnavateli, zda bude docházka zapisovaná ručně do tabulky, nebo k evidenci využije moderní docházkový systém.

Přejít od klasické papírově evidence zaměstnanců pomocí děrovacích štítků nebo zapisování do tabulky při příchodu a odchodu z práce, na moderní docházkový systém, je způsob, jak si firmy ušetří čas, peníze a získají lepší efektivitu práce od samotných zaměstnanců. Klasické děrování štítků nebo ruční zapisování do tabulky bylo často chaotické a nejednalo se o zrovna efektivní řešení, jak sledovat pohyb zaměstnanců a jejich odpracované hodiny. Díky technologickému pokroku přichází mnohem inovativnější řešení, jak docházku vést.

Docházkový systém spustíte na jakémkoliv zařízení

Většina dnes nabízených docházkových systémů je dostupná na všech moderních zařízeních, které lze připojit k internetu – počítače, tablety i telefony. Docházkový systém, který je uložený na cloudu nabízí možnost sledovat:

 • pracovní dobu zaměstnanců – příchod a odchod,

 • dovolenou,

 • obědové pauzy a další přestávky,

 • odchod a příchod od lékaře,

 • absenci.

Zaměstnanci mají možnost se do docházkového systému přihlásit pomocí speciální karty s čipy. Lze si však zvolit často i otisk prstu nebo sken obličeje. Existují však i softwary, které si může spustit sám zaměstnanec pomocí aplikace do chytrého telefonu. Svou docházku v aplikaci eviduje a sám o ní má i dokonalý přehled – odpracované hodiny, přesčasy, nárok na dovolenou.

Docházkový systém

Docházkový systém pomáhá lépe koordinovat zaměstnance.

Jaké výhody má moderní docházkový systém?

Moderní evidování docházky začíná pořízením kvalitní a spolehlivé čtečky. Svůj příchod mohou zaměstnanci hlásit pomocí čipů, přístupových karet, pomocí otisku prstů nebo snímáním obličeje. Díky tomu, že je systém připojen většinou na cloudové uložiště, lze v reálném čase sledovat načítání všech příchodů a odchodů. Se zavedením moderního docházkového systému lze celou firmu efektivně zabezpečit. Pomocí přístupů si lze vybrat místnosti a pracoviště, kam mohou vstoupit pouze někteří pracovníci. Velkou výhodou je, že systémy mohou být propojeny s účetními systémy a vznikají tak automaticky podklady pro mzdy. Výhody však pokračují:

 • jednodušší plánování směn,

 • hlídání příplatků za přesčasy,

 • přehled o trvání obědové pauzy,

 • přehled o všech pracovištích na jednom místě,

 • data máte ihned k dispozici pro případnou kontrolu.

Evidence docházky na home office

Zaměstnanci, kteří pracují trvale nebo příležitostně z domova, by podle zákona svou docházku měli také evidovat. Možností je několik:

 1. Virtuální terminál – jedná se o aplikaci, kterou má zaměstnanec nainstalovanou na svém mobilním zařízení, tabletu nebo počítači. V podstatě kopíruje stejný terminál, který zaměstnanec zná a používá jej v práci. Nevýhodou může být právě to, že se jedná o celkovou kopii rozhraní hardwaru, a tím se omezuje jeho grafické zobrazení.

 2. Desktopová aplikace – aplikace, která umožňuje vzdálenou práci s docházkovým systémem. Nejedná se o kopii virtuálního terminálu, ale má vlastní rozhraní. Aplikace se však musí instalovat a pokud zaměstnanec používá při práci z domova svůj soukromý počítač, je nutné si aplikaci nainstalovat zvlášť

 3. Webová aplikace – ideální volbou se zdá aplikace, která je dostupná při přihlášení pomocí webového prohlížeče. Nemusí se nic instalovat a rozhraní stránky je automaticky přizpůsobeno.

Mám zájem o odběr newsletteru