Vybíráte účetní program, ale nevíte, jaký je pro vaši firmu nejlepší? Přečtěte si náš článek, ve kterém vám poradíme, na co se při výběru zaměřit.

Podle čeho účetní program vybrat?

Ještě předtím než učiníte rozhodnutí, jaký účetní program vybrat, si musíte položit několik otázek:

 • Jak velká je vaše firma a o jakou právní formu se jedná?
 • V jakém oboru působíte?
 • Povedete daňovou evidenci nebo účetnictví?
 • Platíte nebo budete platit DPH?
 • Jak velký objem dat budete zpracovávat – mzdy, sklady, faktury, objednávky,…?
 • Kolik lidí bude s programem pracovat?
 • Jaké funkce požadujete? Myslete na to, jakým směrem se bude firma v následujících 3 letech ubírat. Plánujete expanzi do zahraničí nebo růst v tuzemsku? Při výběru účetního programu nezapomeňte tyto cíle zohlednit),
 • Budete chtít provozovat program na jednotlivých počítačích nebo v síti?
 • S jakým operačním systémem pracujete a jaké jsou nároky na hardware?
 • Jak vysokou částku chcete do účetního systému investovat?

Jak poznat nejlepší účetní program?

Na internetu najdete řadu recenzí, které hodnotí účetní programy z hlediska funkcí i cen. Ty vám mohou pomoci v rozhodování, ale nemohou obsáhnout využití účetního systému z dlouhodobého hlediska (servis, upgrade, implementace na novou legislativu, přechod z jednoho programu na druhý). Proto dejte také na rady firem, jež mají s implementací i provozem zkušenosti. Jedině tak získáte komplexní informace a vyberete si ten nejlepší účetní program!

Představení nejznámějších účetních programů

Abyste měli představu, jaké možnosti jsou na trhu, vybrali jsme nejznámější účetní programy, které vám níže představíme.

Pohoda

Často užívaným firemním účetním programem je Pohoda, který vyvinula vývojářská společnost Stormware. Můžete si zvolit z několika řad a variant podle velikosti firmy a funkcí, jež budete potřebovat.

1.) typ: Pohoda

Jedná se o typ se standardními funkcemi a možnostmi, jež se hodí pro živnostníky a menší firmy.

2.) typ: Pohoda SQL

Typ Pohoda SQL se vám bude hodit v případě, kdy vlastníte nebo pracujete ve střední firmě, kde potřebujete data lépe zabezpečit kvůli souběžné práci více uživatelů.

3.) typ: Pohoda E1

Účetní program Pohoda E1 byl vyvinut pro velké firmy vyžadující rozšířené funkce.

V rámci výše uváděných řad si můžete zvolit následující varianty:

 • Mini,
 • Lite,
 • Jazz,
 • Standard,
 • Profi,
 • Premium,
 • Komplet.

Jednotlivé varianty nabízejí určité funkce, které jsou přizpůsobené velikosti a typu firmy. Například varianta Mini a Lite slouží živnostníkům a malým firmám, tudíž obsahuje pouze funkce pro ně nezbytné (např. fakturace, daňová evidence a jednoduché účetnictví nebo daně).

Ceny programu Pohoda se odvíjejí od:

 • vybrané řady,
 • varianty,
 • množství počítačů.

Můžete tak zaplatit necelé 2 000 Kč až 60 000 Kč.

Tip: Nechcete-li v začátcích podnikání investovat do účetního programu Pohoda žádné peníze nebo si ho chcete jen vyzkoušet, můžete si stáhnout verzi zdarma, která umožňuje vystavovat účetní doklady ze všech zařízení.

Účetní program AdmWin

Dalším známým účetním programem je Admwin, který nabízí různé varianty:

 • AdmWinDE – daňová evidence,
 • AdmWinPU – podvojné účetnictví nebo například
 • AdmWin + Autoservis – nadstavba dvou předchozích.

AdmWinDE

Tato varianta účetního programu AdmWin je určená pro drobné podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci. Obsahuje:

 • deník příjmů a výdajů,
 • výpočet daní a pojištění,
 • tisk přiznání,
 • výkazy,
 • přehledy,
 • rozbory,
 • výpisy,
 • fakturaci ze skladu zásob, příjemek, výdejek, zakázek,
 • sklady,
 • pokladní systém,
 • inventarizace,
 • čárové kódy,
 • poptávky,
 • nabídky,
 • rozpočty,
 • kalkulace,
 • majetek s výpočty odpisů
 • a další.

Zájemci si mohou dokoupit také mzdový program.

nejlepší účetní program

AdmWinPU

Pro firmy, které vedou podvojné účetnictví, je vhodnou volbou AdmWinPU. Tato varianta účetního programu obsahuje:

 • účtový rozvrh,
 • předkontace pro účtování evidence majetku,
 • uzávěrkové výkazy,
 • dodací listy,
 • příjemky,
 • výdejky,
 • fakturace ze skladu zásob,
 • sklady,
 • pokladní systém,
 • inventarizace,
 • poptávky,
 • nabídky,
 • rozpočty,
 • kalkulace,
 • odpisy,
 • ceniny,
 • knihy jízd
 • a další funkce.

AdmWin nabízí i další typy ekonomického softwaru – například hotelový rezervační a recepční systém umožňující fakturaci s pokladnou EET nebo účetní program + autoservis, který umožňuje sledovat údaje o vozidlech zákazníků.

Ceny programu AdmWin se pohybují v závislosti na variantě a počtu uživatelů v rozmezí 3 900 Kč až 14 900 Kč.

Money S3

Zdarma si můžete vyzkoušet také ekonomický systém Money S3. Využívají ho drobní živnostníci, menší i střední firmy. Obsahuje 9 základních modulů a 19 volitelných.

Mezi základními najdete:

1.) Adresář

V adresáři lze evidovat kontakty na klienty. Umožňuje vést poznámky o jejich platební morálce nebo plátcovství DPH.

2.) Banka a pokladna

V rámci modulu Banka a pokladna existuje funkce Homebanking, která usnadňuje administrativu spojenou s platebními příkazy nebo výpisy z účtu.

3.) Daňová evidence

V modulu Daňové evidence lze evidovat příjmy, výdaje, majetek a závazky.

4.) Evidence majetku

Modul Evidence majetku slouží k přehledu o jeho umístění ve firmě, délce záruky nebo odepisování.

5.) Fakturace

Fakturace umožňuje jednodušší práci s účetními doklady (dodacími listy, složenkami, daňovými doklady,…), ale i možnost tvorby dobropisů nebo například automatické rozesílání upomínek dlužníkům.

6.) Kniha jízd

Kniha jízd eviduje cesty, dopočítává stav tachometru nebo připomíná technickou kontrolu.

7. Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika usnadňuje práci spojenou s personální agendou (evidencí zaměstnanců, zpracováním mezd nebo odesíláním výplatních pásek).

8. Podvojné účetnictví

Modul Podvojné účetnictví obsahuje několik užitečných funkcí:

 • účetní deník,
 • předkontaci a účtovou osnovu,
 • daňové přiznání,
 • závěrkové operace,
 • účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní uzávěrce),
 • číselné řady a seznamy pro číslování dokladů,
 • interní doklady pro účtování vnitropodnikových operací,
 • a další.

9.) Skladové hospodářství a objednávky

Tento modul eviduje stav zboží ve skladech. Dokáže ho také hromadně přecenit.

Kromě základních modulů si můžete objednat i následující volitelné:

 • evidence tržeb,
 • e-shop konektor,
 • import dokladů z Excelu,
 • kniha jízd a cestovní náhrady,
 • Money S3 kasa,
 • periodická a hromadná fakturace,
 • pokladny EURO,
 • prodejna SQL S3,
 • TaxEdit
 • a další.

Ceny za ekonomický systém Money S3 jsou stanoveny podobně jako u programu Pohoda i AdmWin. I zde záleží na konkrétní variantě (resp. množství funkcí) a počtu uživatelů, kteří s ním budou pracovat. Pohybují se v rozmezí 2 490 Kč až 14 990 Kč.

Shrnutí: Výběr účetního programu nepodceňujte! Nespoléhejte se pouze na internetové recenze, ale nechte si poradit i od ostatních firem, které potřebovaly podobné řešení jako vy. Jedině tak zvolíte ten nejlepší a vyhnete se následným problémům!

Zdroj: mzdy-dane-ucetnictvi.cz, vas-pomocnik.cz, stormware.cz, admwin.cz, money.cz

Mám zájem o odběr newsletteru